Oblicza geografii 2

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Nr dopuszczenia: 973/2/2020
Autorzy: Tomasz Rachwał, Wioletta Kilar

Podręcznik „Oblicza geografii 2” do zakresu rozszerzonego zawiera treści dotyczące geografii społeczno-ekonomicznej. Został wzbogacony o nowe rozwiązania dydaktyczne i skutecznie przygotowuje ucznia do matury.

  • Ułatwia zrozumienie przyczyn i konsekwencji wybranych procesów politycznych i społeczno-gospodarczych dzięki elementowi Przyczyny i skutki.
  • W ciekawy sposób wyjaśnia skomplikowane zjawiska i procesy społeczno-ekonomiczne na atrakcyjnych i czytelnych infografikach.
  • Umożliwia szybkie i skuteczne powtórki przed sprawdzianami za pomocą elementów Podsumowanie oraz Test sprawdzający.
  • Umożliwia przypomnienie podstawowej wiedzy z geografii dzięki elementowi To było w szkole podstawowej zamieszczonemu na początku każdego rozdziału.
  • Ćwiczy umiejętność rozwiązywania zadań maturalnych z określonym czasownikiem operacyjnym dzięki elementom Sposób na zadania oraz Zadania powtórzeniowe zamieszczonym na końcu każdego rozdziału.
  • Ułatwia przygotowanie do matury za pomocą elementu Interakcje, który w syntetyczny sposób przedstawia najważniejsze relacje i zależności między komponentami środowiska geograficznego.
  • Umożliwia ocenę zjawisk i procesów społeczno-ekonomicznych zachodzących w naszym kraju na tle innych państw dzięki elementowi W Polsce.
  • Pozwala doskonalić umiejętność analizy i interpretacji danych statystycznych, ponieważ zawiera różnorodne mapy, wykresy i tabele.