Oblicza geografii 2

Oblicza geografii 2

Podręcznik do geografii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Nr dopuszczenia: 501/2/2013/2016
Autorzy: Tomasz Rachwał

Podręcznik „Oblicza geografii 2” jest przeznaczony do nauczania geografii w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie rozszerzonym. Zawiera treści dotyczące geografii społeczno-ekonomicznej ogólnej.

  • Umożliwia kształcenie umiejętności analizy danych statystycznych dzięki unikalnym infografikom, zawierającym aktualne mapy i wykresy.
  • Pomaga doskonalić umiejętność tworzenia i analizowania ciągów przyczynowo-skutkowych za pomocą elementu Przyczyna a skutek.
  • Ułatwia zrozumienie współzależności występujących w przestrzeni geograficznej dzięki elementowi Interakcje.
  • Umożliwia rzetelne powtórzenie i utrwalenie wiedzy z poszczególnych rozdziałów za pomocą elementów Zamiast repetytorium oraz Test sprawdzający.
  • Rozbudza zainteresowanie geografią dzięki atrakcyjnemu elementowi Spojrzenie z bliska, w którym omawiane procesy i zjawiska osadzono w konkretnych miejscach na świecie.