Oblicza geografii 3

Oblicza geografii 3

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Nr dopuszczenia: 983/3/2021
Autorzy: Czesław Adamiak, Anna Dubownik, Marcin Świtoniak, Marcin Nowak, Barbara Szyda

Podręcznik „Oblicza geografii 3” do zakresu podstawowego zawiera treści dotyczące geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej Polski. Został przygotowany z myślą o uczniach, którzy nie przystępują do matury z geografii. Ułatwia poznanie wielu aktualnych zagadnień dotyczących naszego kraju.

  • Ułatwia naukę geografii Polski poprzez wyraźne wyróżnienie treści niezbędnych do dalszego kształcenia, cele lekcji podane w elemencie Na tej lekcji dowiesz się, podsumowania zamieszczane po każdej lekcji w elemencie Zapamiętaj oraz Podsumowania na końcu każdego rozdziału.
  • W przystępny sposób kształci umiejętność pracy z mapą Polski dzięki bogatemu materiałowi kartograficznemu przedstawiającemu różnorodne zagadnienia dotyczące naszego kraju.
  • Umożliwia szybkie i skuteczne powtórki przed sprawdzianami za pomocą elementu Sprawdź, czy potrafisz!.
  • Ułatwia analizę elementów środowiska geograficznego najbliższej okolicy dzięki wielu praktycznym wskazówkom zawartym w elemencie W Twoim regionie.
  • Pozwala doskonalić umiejętność interpretacji danych statystycznych dotyczących naszego kraju, ponieważ zawiera różnorodne mapy, wykresy i tabele.
  • Wzbudza zainteresowanie ucznia geografią Polski za sprawą elementu Okiem geografa oraz licznych ciekawostek Czy wiesz, że…·  
  • Zapewnia sprawną realizację materiału dzięki dostosowaniu ilości treści w niemal każdym temacie do jednej godziny lekcyjnej.