Oblicza geografii 3

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Nr dopuszczenia: 973/3/2021
Autorzy: Marcin Świtoniak, Teresa Wieczorek, Roman Malarz, Tomasz Karasiewicz, Marek Więckowski

Podręcznik „Oblicza geografii 3” do zakresu rozszerzonego zawiera treści dotyczące geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej Polski. Został wzbogacony o nowe rozwiązania dydaktyczne i skutecznie przygotowuje ucznia do matury.

  • W ciekawy sposób wyjaśnia skomplikowane zjawiska i procesy geograficzne dzięki czytelnym i atrakcyjnym infografikom.
  • Pozwala doskonalić umiejętność analizy i interpretacji danych statystycznych, ponieważ zawiera różnorodne mapy, wykresy i tabele.
  • Ułatwia przeprowadzenie badań i obserwacji terenowych zawartych w wymaganiach podstawy programowej dzięki przystępnym i szczegółowo opracowanym instrukcjom, które zostały uzupełnione przykładowym materiałem źródłowym (rozdział VII).
  • Umożliwia szybkie i skuteczne powtórki przed sprawdzianami za pomocą elementów Podsumowanie oraz Test sprawdzający.
  • Ułatwia przypomnienie podstawowej wiedzy z geografii dzięki elementowi To było w szkole podstawowej zamieszczonemu na początku każdego rozdziału.
  • Ćwiczy umiejętność rozwiązywania zadań maturalnych z określonym czasownikiem operacyjnym dzięki elementom Sposób na zadania oraz Zadania powtórzeniowe zamieszczonym na końcu każdego rozdziału.
  • Ułatwia przygotowanie do matury za pomocą elementu Interakcje, który w syntetyczny sposób przedstawia najważniejsze relacje i zależności między komponentami środowiska geograficznego.