Oblicza geografii 3

Oblicza geografii 3

Podręcznik do geografii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Nr dopuszczenia: 501/3/2014
Autorzy: Marek Więckowski, Roman Malarz

Podręcznik „Oblicza geografii 3” jest przeznaczony do nauczania geografii w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie rozszerzonym. Zawiera treści dotyczące geografii Polski.

  • Umożliwia kształcenie umiejętności analizy danych statystycznych dzięki unikalnym infografikom, zawierającym aktualne mapy i wykresy.
  • Pomaga doskonalić umiejętność tworzenia i analizowania ciągów przyczynowo-skutkowych za pomocą elementu Przyczyna a skutek.
  • Ułatwia zrozumienie współzależności występujących w przestrzeni geograficznej dzięki elementowi Interakcje.
  • Umożliwia rzetelne powtórzenie i utrwalenie wiedzy z poszczególnych rozdziałów za pomocą elementu Zamiast repetytorium.
  • Zapewnia dostęp do aplikacji E-testy, ułatwiającej powtarzanie oraz utrwalanie wiedzy i umiejętności z geografii Polski, dzięki kodowi dołączonemu do podręcznika.