Oblicza geografii 4

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Nr dopuszczenia: 973/4/2022
Autorzy: Tomasz Rachwał, Czesław Adamiak, Marcin Świtoniak, Paweł Kroh

Podręcznik „Oblicza geografii 4” do zakresu rozszerzonego zawiera treści dotyczące współzależności między elementami środowiska przyrodniczego oraz politycznych, społecznych i gospodarczych problemów współczesnego świata. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań dydaktycznych skutecznie przygotowuje ucznia do matury.

  • W ciekawy sposób wyjaśnia skomplikowane zjawiska i procesy geograficznedzięki czytelnym i atrakcyjnym infografikom.
  • Pozwala doskonalić umiejętność analizy i interpretacji danych statystycznych za pomocą różnorodnych map, wykresów i tabel.
  • Ułatwia utrwalanie i łączenie wiedzy geograficznej zdobywanej w całym cyklu kształcenia – zawiera elementy To było w szkole podstawowej oraz Przypomnij sobie pozwalający szybko znaleźć treści związane z danym zagadnieniem w poprzednich częściach podręcznika.
  • Umożliwia szybkie i skuteczne powtórki przed sprawdzianamiza pomocą elementów Podsumowanie oraz Test sprawdzający.
  • Pozwala ćwiczyć umiejętność rozwiązywania zadań maturalnych z konkretnymi czasownikami operacyjnymi dzięki zamieszczonym po każdym rozdziale elementom Sposób na zadaniaoraz Zadania powtórzeniowe.
  • Ułatwia przygotowanie do matury – zawiera element Interakcje, który w syntetyczny sposób przedstawia najważniejsze relacje i zależności między komponentami środowiska geograficznego.