Oblicza geografii.

Oblicza geografii.

Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

„Oblicza geografii. Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy” stanowi zbiór 80 starannie dobranych map społeczno-ekonomicznych oraz ogólnogeograficznych świata i Polski, niezbędnych w nauczaniu geografii w liceum oraz technikum.

  • Zapewnia realizację programu nauczania geografii w zakresie podstawowym dzięki skorelowaniu z podręcznikiem.
  • Ułatwia pracę z mapami przez  czytelną i atrakcyjną formę.
  • Zapewnia każdemu uczniowi dostęp do aktualnych map dzięki przygotowaniu ich na podstawie nowych danych statystycznych.