Oblicza geografii

Karty pracy ucznia dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Autorzy: Jadwiga Brożyńska, Małgorzata Kubik, Monika Nikołajew-Banaszewska

Karty pracy ucznia „Oblicza geografii” są przeznaczone do nauczania geografii w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym. Stanowią zbiór ponad stu zadań z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej ogólnej.

  • Umożliwiają rozwinięcie najważniejszych umiejętności z geografii, takich jak analiza i interpretacja map, praca z tekstem źródłowym czy analiza danych statystycznych, dzięki ciekawym i zróżnicowanym zadaniom.
  • Kształcą umiejętność pracy z mapami ogólnogeograficznymi dzięki dużym czytelnym mapom konturowym.
  • Ułatwiają usystematyzowanie i utrwalenie wiedzy za pomocą Kart powtórzeniowych po każdym rozdziale.
  • Zastępują zeszyt przedmiotowy dzięki elementowi Notatki z lekcji.