Oblicza geografii.

Maturalne karty pracy 1. Zakres rozszerzony

Autorzy: Kazimierz Cichoszewski, Ewa Grząba, Anna Karaś, Adam Krynicki, Agata Łazarz, Andrzej Sikona, Maria Słobodzian

Maturalne karty pracy „Oblicza geografii” są przeznaczone do nauczania geografii w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie rozszerzonym. Stanowią zbiór ponad 350 zadań z zakresu geografii fizycznej.

  • Umożliwiają rozwinięcie najważniejszych umiejętności z geografii, takich jak analiza i interpretacja map, praca z tekstem źródłowym czy ilustracyjnym, dzięki ciekawym i zróżnicowanym zadaniom.
  • Kształcą umiejętność pracy z mapami ogólnogeograficznymi dzięki dużym, czytelnym mapom konturowym.
  • Umożliwiają oswojenie się z formą zadań maturalnych za pomocą przykładowego arkusza maturalnego.