Oblicza geografii

Oblicza geografii

Maturalne karty pracy 2. Zakres rozszerzony

Autorzy: Jadwiga Brożyńska, Ewa Jaworska, Anna Karaś, Monika Nikołajew-Banaszewska, Maria Słobodzian

Maturalne karty pracy „Oblicza geografii” są przeznaczone do nauczania geografii w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie rozszerzonym. Stanowią zbiór około 250 zadań z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej ogólnej.

  • Umożliwiają rozwinięcie najważniejszych umiejętności z geografii, takich jak analiza i interpretacja map, praca z tekstem źródłowym czy analiza danych statystycznych, dzięki ciekawym i zróżnicowanym zadaniom.
  • Kształcą umiejętność pracy z mapami ogólnogeograficznymi dzięki dużym, czytelnym mapom konturowym.
  • Umożliwiają oswojenie się z formą zadań maturalnych za pomocą przykładowego arkusza maturalnego.