Oblicza geografii.

Maturalne karty pracy 3. Zakres rozszerzony

Autorzy: Marian Kupczyk

Maturalne karty pracy „Oblicza geografii” są przeznaczone do nauczania geografii w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie rozszerzonym. Stanowią zbiór ponad 200 zadań z zakresu geografii Polski.

  • Umożliwiają rozwinięcie najważniejszych umiejętności z geografii, takich jak analiza i interpretacja map, praca z tekstem źródłowym czy ilustracyjnym, dzięki ciekawym i zróżnicowanym zadaniom.
  • Kształcą umiejętność pracy z mapami ogólnogeograficznymi dzięki dużym, czytelnym mapom konturowym.
  • Umożliwiają oswojenie się z formą arkuszy maturalnych.