Oblicza geografii

Oblicza geografii

Podręcznik do geografii dla szkół ponadgimnazjalnych z atlasem geograficznym. Zakres podstawowy

Nr dopuszczenia: 433/2012/2014
Autorzy: Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann

Podręcznik „Oblicza geografii. Zakres podstawowy” jest przeznaczony do nauczania geografii w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym. Zawiera treści dotyczące współczesnych zagadnień geografii społeczno-ekonomicznej ogólnej. Do podręcznika dołączono atlas geograficzny zawierający niezbędne mapy tematyczne świata i Polski.

Podręcznik:

  • Uatrakcyjnia naukę geografii dzięki czytelnym infografikom, licznym ciekawostkom oraz wyjątkowym fotografiom.
  • Pomaga w prosty i szybki sposób przygotować się do sprawdzianów za pomocą Podsumowań oraz testów Sprawdź, czy potrafisz!
  • Umożliwia powtórzenie najważniejszych treści z geografii fizycznej ogólnej omawianych w gimnazjum dzięki elementowi Przypomnij sobie.
  • Ułatwia zrozumienie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych ukazanych przez pryzmat naszego kraju za pomocą elementu Spojrzenie na Polskę.
  • Kształci umiejętność wykonywania obliczeń, np. wielkości plonów czy współczynnika przyrostu naturalnego, dzięki elementowi Krok po kroku