Odkryć fizykę 3

Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy

Autorzy: Bartłomiej Piotrowski, Izabela Kondratowicz

Karty pracy ucznia z dziennikiem laboratoryjnym dla klasy 3. liceum ogólnokształcącego i technikum do zakresu podstawowego „Odkryć fizykę” zawierają zadania skorelowane z zagadnieniami wprowadzanymi w kolejnych działach podręcznika i ułatwiają systematyczną pracę zarówno na lekcji, jak i w domu, oraz przygotowanie do sprawdzianu.

  • Umożliwiają systematyczną naukę rozwiązywania różnych typów zadań dzięki odpowiedniemu doborowi zadań o dostosowanym do możliwości uczniów poziomie trudności, Przykładom rozwiązanych zadań i zadaniom do nich analogicznym, a także wskazówkom i odpowiedziom.
  • Ułatwiają kształcenie umiejętności przeprowadzania i analizowania doświadczeń dzięki Dziennikowi laboratoryjnemu po każdym dziale oraz zadaniom typu doświadczalnego.
  • Zapewniają skuteczne przygotowanie do sprawdzianu poprzez bieżącą pracę ze wszystkimi rodzajami zadań, a także wykorzystanie Kart powtórzeniowych.