Odkryć fizykę

Karty pracy ucznia dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy

Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa, Bartłomiej Piotrowski

Karty pracy „Odkryć fizykę” dla szkół ponadgimnazjalnych do zakresu podstawowego zawierają zadania skorelowane z zagadnieniami wprowadzanymi w kolejnych działach podręcznika i ułatwiają systematyczną pracę oraz przygotowanie do sprawdzianu.

  • Ułatwiają utrwalanie i systematyczne sprawdzanie poziomu wiedzy z poszczególnych działów dzięki zadaniom  różnego typu pogrupowanym w działy, zgodnie z układem treści podręcznika.
  • Umożliwiają samodzielną pracę dzięki Przykładom, wskazówkom do zadań, odpowiedziom do wybranych zadań i tekstom źródłowym.
  • Zapewniają skuteczne przygotowanie do sprawdzianu poprzez bieżącą pracę ze wszystkimi rodzajami zadań, a także wykorzystanie Kart powtórzeniowych.

Karty pracy „Odkryć fizykę” dla szkół ponadgimnazjalnych do zakresu podstawowego zawierają zadania skorelowane z zagadnieniami wprowadzanymi w kolejnych działach podręcznika i ułatwiają systematyczną pracę oraz przygotowanie do sprawdzianu.

  • Ułatwiają utrwalanie i systematyczne sprawdzanie poziomu wiedzy z poszczególnych działów dzięki zadaniom  różnego typu pogrupowanym w działy, zgodnie z układem treści podręcznika.
  • Umożliwiają samodzielną pracę dzięki Przykładom, wskazówkom do zadań, odpowiedziom do wybranych zadań i tekstom źródłowym.

Zapewniają skuteczne przygotowanie do sprawdzianu poprzez bieżącą pracę ze wszystkimi rodzajami zadań, a także wykorzystanie Kart powtórzeniowych.