Odkryć fizykę

Podręcznik do fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Nr dopuszczenia: 447/2012/2015
Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych do zakresu podstawowego „Odkryć fizykę” przedstawia zagadnienia fizyczne w nawiązaniu do ich obecności i zastosowania w życiu codziennym. Prezentuje fizykę jako atrakcyjną dziedzinę nauki i życia, której warto się uczyć.

  • Umożliwia szybkie powtórzenie wiadomości z gimnazjum, dzięki Przypomnij sobie (ABC z gimnazjum) –  przypomnieniu treści niezbędnych do zrozumienia nowych tematów, a także Po gimnazjum powinieneś – liście zagadnień, które warto powtórzyć przed lekcją. 
  • Ułatwia zainteresowanie uczniów przedmiotem i zachęca ich do kontynuowania jego nauki dzięki pasjonującemu przedstawieniu zagadnień astronomicznych, doświadczeniom i obserwacjom, Pracom badawczym, ciekawostkom (A to ciekawe, Z historii) i ilustracjom 3D.
  • Pomaga w zrozumieniu procesów i zjawisk fizycznych dzięki prostemu językowi, czytelnym i atrakcyjnym infografikom oraz zadaniom związanym z analizą tekstów popularnonaukowych.
  • Umożliwia wygodne utrwalanie wiadomości i umiejętności dzięki zadaniom powtórzeniowym, a także Podsumowaniom oraz Pytaniom i zadaniom na zakończenie tematów. 

Do każdego podręcznika dołączamy okulary 3D.