Podręczniki National Geographic Learning

Podręczniki National Geographic Learning oferują dużo więcej niż wąsko rozumianą naukę języka angielskiego, a naszą misją jest pomoc szkołom językowym i lektorom na wyższych uczelniach w zaspokojeniu oczekiwań ich studentów.

Nasza metoda

National Geographic Learning

Język angielski + Wiedza, Umiejętności, Wartości

Czy ważne jest, żeby podręczniki podobały się lektorom i słuchaczom?

 • Podręczniki National Geographic Learning tworzą światowej sławy autorzy, renomowani redaktorzy i najlepsi konsultanci z dziedziny metodyki nauczania języków obcych.
 • Nasze podręczniki dedykowane są wyłącznie szkołom językowym i wyższym uczleniom, a lektorzy bardzo wysoko oceniają ich walory dydaktyczne.
 • Jeśli zaproponujesz swoim studentom wybór spomiędzy kilku podręczników, na pewno wybiorą nasz. Skontaktuj się z nami i zrób eksperyment wyboru podręcznika.

Dlaczego nauka języka oparta o autentyczne materiały przynosi najlepsze efekty dydaktyczne?

 • Teksty i materiały wizualne National Geographic budują motywację uczniów do nauki.
 • Nasze podręczniki poszerzają wiedzę o otaczającej nas rzeczywistości.
 • Nasze podręczniki wzbudzają w słuchaczach ciekawość i pozwalają lepiej rozumieć świat.

W jaki sposób materiały do nauki języka pomagają słuchaczom sprostać wymaganiom współczesnego świata?

 • Podręczniki National Geographic Learning zaszczepiają w młodych i starszych słuchaczach umiejętność krytycznego myślenia i uczą, w jaki sposób selekcjonować informacje.
 • Praca w grupach i zadania projektowe rozwijają umiejętność współpracy i skutecznej komunikacji.
 • Słuchacze, korzystający z naszych podręczników, zdobywają wiedzę na temat publicznego prezentowania swoich prac i poglądów.

Jak pomóc młodym ludziom kształtować odpowiedzialną postawę wobec świata?

 • Podręczniki National Geogrphic Learning pomagają słuchaczom budować pewność siebie w kontaktach z innymi ludźmi.
 • Pracując z naszymi podręcznikami, słuchacze uczą się odpowiedzialności za siebie, innych ludzi i otaczający świat.
 • Nasze podręczniki pokazują wartość otwartej postawy wobec innych ludzi, przy zachowaniu dumy ze swojego miejsca na ziemi.
zobacz więcej

Zobacz także