4K, czyli cztery najważniejsze kompetencje XXI wieku

Przewidywania wskazują, że to właśnie kluczowe kompetencje XXI wieku okażą się najważniejszymi aspektami wpływającymi na sukces naszych dzieci. Rutynowe umiejętności, które stanowiły podstawę pracy i rozwoju, nie wystarczą już, by poradzić sobie z wyzwaniami przeszłości. Obecnie musimy przeprowadzać rozumowanie przy jednoczesnym kwestionowaniu wiarygodności dostępnych informacji, być kreatywnym, pracować w zespole i jasno się komunikować. Ważna jest też zdolność adaptacji do zmieniających się warunków czy podejmowanie inicjatywy. Świat się zmienia, a nasze dzieci będą funkcjonowały w zupełnie innym świecie. Czas je na to przygotować! 

 

Jakie są kluczowe kompetencje XXI wieku? 

 

W modelu 4K, który jest podstawą naszych rozważań, wyróżniamy 4 główne kompetencje. Są to:

  • krytyczne myślenie,
  • kreatywność,
  • komunikacja oraz
  • kooperacja.

Każda z nich zawiera w sobie dodatkowe zdolności i umiejętności lub też wpływa na rozwój innych cech przydatnych w przyszłości. Warto zauważyć też jak poszczególne kompetencje wpływają na siebie, podbijając wzajemnie swój poziom i wspierając nawigację po meandrach środowiska pracy czy szkoły. Przyjrzyjmy się więc im z bliska. 

 

Krytyczne myślenie 

Pojęcie krytycznego myślenia (lub krytycznego umysłu) odnosi się do rozumowania indukcyjnego (od ogółu do konkretu) i rozumowania dedukcyjnego (od konkretu do ogółu), a także proponowania odpowiednich analiz, wniosków i ocen.

Dzięki krytycznemu myśleniu uczeń może rozwiązywać problemy za pomocą dostępnej wiedzy, znanych faktów, dostępnej wiedzy i logiki.

Jak wspieramy krytyczne myślenie podczas zajęć językowych? Pozwalamy naszym uczniom analizować dane i wyciągać własne wnioski. Dyskutujemy i przedstawiamy różne argumenty, z których potem wybieramy te, które najlepiej rozwiązują nasz problem. Podczas zajęć nie ma tematów tabu, staramy się dotykać różnych kultur i problemów współczesnego świata, nie tylko, by poznać otaczający nas świat, ale także nauczyć się w nim żyć. 

 

Kreatywność 

Wielu badaczy i specjalistów zgadza się, że kreatywność jest jedną z najważniejszych kompetencji XXI wieku, ponieważ może tworzyć wartość ekonomiczną.

Jest napędem rozwoju, sprawia, że społeczności rozwijają się i kreują innowacje. Nawet w obliczu szybko rozwijającej się sztucznej inteligencji, to właśnie kreatywność pozostaje niezastąpioną kompetencją charakterystyczną dla gatunku ludzkiego. Pod hasłem “kreatywność” możemy rozumieć zarówno przekształcenie w sposób oryginalny tego, co już istnieje,  jak i wytworzenie czegoś zupełnie nowego. Ten proces może zawierać w sobie oryginalność i pomysłowość, myślenie innowacyjne, ale też zdolność dostrzegania porażki jako szansy rozwoju.

Podczas zajęć językowych z National Geographic Learning już od najmłodszych lat zachęcamy naszych uczniów do nieszablonowego podejścia do problemów oraz kreatywnego podejścia do języka. Już najmłodsi tworzą własne projekty i wymyślają sposoby na zobrazowanie świata po swojemu. Kreatywność stymuluje też szata graficzna podręczników — klarowna, skupiająca uwagę na nietuzinkowych zdjęciach, które prowokują dyskusję. 

 

Komunikacja 

Tak jak XX wiek był czasem indywidualnej produktywności, tak w XXI wieku organizacje zależą od zbiorowych sukcesów.

Umiejętności komunikacyjne stają się więc coraz bardziej istotne dla zespołowego działania. Komunikację uznajemy w dzisiejszych czasach za kompetencję dwustronną, co oznacza, że nadawca jest zdolny do wiernego przekazania komunikatu odbiorcy w danym kontekście, a także że odbiorca potrafi dokładnie odebrać wiadomość od nadawcy. W efektywnej komunikacji pomagać będzie zarówno dobre mówienie, jak i uważne słuchanie.

Nauka komunikacji rozwija kompetencje przywódcze i inne umiejętności, takie jak zarządzanie konfliktami, zarządzanie zespołem i wspólne podejmowanie decyzji.

Podczas zajęć językowych uczymy języka, czyli właśnie komunikacji! I to ona stanowi najważniejszy komponent naszych kursów. Osadzamy ją w różnych kontekstach społecznych i kulturowych, zachęcamy do prowadzenia dialogów i precyzyjnego wyrażania swoich myśli, dzięki czemu uczniowie nabierają pewności siebie.  

 

Kooperacja 

Kooperacja może być postrzegana jako najbardziej złożona kompetencja ze wszystkich przez nas omawianych. Wymaga zarówno umiejętności komunikacyjnych, jak i zdolności do rozwiązywania konfliktów, podejmowania decyzji i negocjacji. Jest ona też niezbędna do rozwoju każdej organizacji czy systemu społecznego — bez współpracy nie ma przetrwania.

Za rdzeń kooperacji możemy uznać cztery postawy: świadomość wspólnych celów, prawdziwą wymianę poglądów na temat wspólnych celów, wewnętrzną motywację oraz wrażliwość na siebie i innych. Tam, gdzie nie ma kooperacji, często pojawia się rywalizacja lub indywidualizm, które nie są tak efektywne w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi, wymagającymi nierutynowych rozwiązań.

Podczas zajęć językowych często pracujemy w grupach, przy mniejszych zadaniach komunikacyjnych oraz przy dużych projektach językowych. Dzięki temu uczniowie zyskują przestrzeń na wymianę pomysłów, naukę współpracy i negocjowanie.  

 

Programy National Geographic zostały zaprojektowane tak, by wspierać wasze dzieci na każdym etapie edukacji i przygotować je na wyzwania przyszłości. Na każdej lekcji, krok po kroku wspieramy wasze pociechy w rozwijaniu kluczowych kompetencji, które pozwolą im stać się obywatelami świata, tworzącymi przyszłość.