Czy rolnicy mogą uratować Ziemię?

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli geografii przeprowadzonego przez dr hab. Marcina Świtoniaka.

O prowadzącym:
dr hab. Marcin Świtoniak prof. UMK – geograf, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego zainteresowania naukowe są związane z erozją gleb. Poza pracą naukową pasjonuje się podróżami, często łączy je z różnymi formami turystyki aktywnej. Kilka miesięcy spędził za kołem podbiegunowym, wszedł na Elbrus i Mont Blanc. Od kilku lat jest zafascynowany Afryką.

W trakcie webinarium prof. Marcin Świtoniak przybliży uczestnikom następujące zagadnienia:

  • Rolnictwo a katastrofy ekologiczne w przeszłości – od Sumeru po Dust Bowl na Wielkich Równinach Stanów Zjednoczonych
  • Współczesne katastrofy ekologiczne wywołane działalnością rolniczą, m.in. powodzie na Dominikanie i wysychanie Jeziora Aralskiego
  • Rolnictwo a globalne zagrożenia ekologiczne
  • Nakarmić przyszłość. Czy można coś jeszcze zmienić?

 

Obejrzyj webinarium: