Geografia w szkole ponadpodstawowej – jak sprostać wyzwaniom? [WEBINARIUM]

Jakiego pracować z uczniem podczas lekcji geografii z nową odłoną serii „Oblicza geografii”? Zapraszamy do obejrzenia szkolenia on-line przygotowanego przez Katarzynę Czeczott-Łukasik.

W trakcie webinarium zostają omówione takie kwestie, jak:

  • Główne wyzwania dla ucznia i nauczyciela związane z reformą systemu oświaty.
  • Zmiany w szkołach ponadpodstawowych od września 2019r. – nowa podstawa programowa do geografii, nowa siatka godzin.
  • Nowy, młodszy, inny uczeń – Jaki jest? Co o nim mówią badania?
  • Jak pracować z nowym uczniem - przykłady dostosowań form przekazu, publikacji do potrzeb i możliwości młodszego ucznia.
  • Elementy przyspieszające naukę w pakiecie edukacyjnym Wydawnictwa Nowa Era.

W trakcie spotkania zostanie również zaprezentowana nowa odsłona serii „Oblicza geografii”.