• Seria składa się z czterech pakietów podstawowych (3-, 4-, 5-, 6-latków) i dwóch pakietów dla dzieci w grupach mieszanych (4-latków w grupie z 5-latkami, 5-latków w grupie z 6-latkami).
 • Umożliwia komfortową pracę z grupami jednorodnymi i mieszanymi wiekowo – spójność tematyczna, jedna Książka Nauczyciela i karty pracy dla dwóch grup wiekowych.
 • Przygotowuje dzieci do krytycznego myślenia w oparciu o kompetencje kluczowe, które będą niezbędne w ich dorosłym życiu.
 • Zawiera inspiracje i pomysły na różne okazje oraz rady na trudne chwile.
 • Umożliwia indywidualizację pracy dzięki ćwiczeniom o różnym stopniu trudności.
 • Zaciekawia i pobudza wyobraźnię dzieci różnorodną szatą graficzną i pokazuje zastosowanie różnych materiałów (farb, plasteliny, tkanin, papieru).
 • Rozwija umiejętność uczenia się dzieci oraz wspomaga osiąganie dojrzałości emocjonalnej do podjęcia nauki w szkole.

Dla dziecka

Ciekawa zabawa. 3-latki. Karty pracy i pomoce

Ciekawa zabawa. 3-latki. Karty pracy i pomoce

Autorzy: Praca zbiorowa

„Ciekawa zabawa” Karty pracy i pomoce trzylatka

Karty pracy dla trzylatka „Ciekawa zabawa” zawierają ćwiczenia, które doskonalą umiejętności z dotyczących trzylatka obszarów rozwojowych zawartych w podstawie programowej.

 • Stanowią solidne powtórzenie działań na konkretach; karta pracy 1–2 razy w tygodniu.
 • Umożliwiają dziecku pracę na jednej karcie dzięki wydaniu w formie bloczka. 
 • Zawierają projekty plastyczno-techniczne do wykorzystania na zajęciach i budowania konstrukcji przestrzennych.
 • Doskonalą zdolności manualne dzięki dołączonym do bloczka 10 dużym kartom grafomotorycznym. 
 • Umożliwiają samodzielne działania dzieci oraz rozwijanie umiejętności planowania ruchu, dają dzieciom poczucie zadowolenia i sprawstwa. 
 • Inspirują dzieci do samodzielnych zabaw dzięki ilustracjom z użyciem farb. 
Ciekawa zabawa. 3-latki. Zestaw dla dziecka

Ciekawa zabawa. 3-latki. Zestaw dla dziecka

Autorzy: Praca zbiorowa

„Ciekawa zabawa” to seria do wychowania przedszkolnego, która skupia się na gromadzeniu przez dziecko różnorodnych doświadczeń tak, aby było samodzielne i radziło sobie w życiu. W zestawie dla 3-latka znajdują się Kart pracy w bloczku z projektami plastyczno-technicznymi oraz karty grafomotoryczne w formacie A3. 

 • Doskonali umiejętności z dotyczących trzylatka obszarów rozwojowych zawartych w podstawie programowej.
 • Stanowi powtórzenie działań na konkretach dzięki dostosowanym do poziomu rozwoju trzylatka kartom pracy i pomocom plastyczno-technicznym w bloczku.
 • Umożliwia ćwiczenia grafomotoryczne i ułatwia indywidualizację pracy dzięki dołączonym do kart pracy dużym kartom grafomotorycznym w formacie A3.
 • Zaciekawia i pobudza wyobraźnię dzieci różnorodną szatą graficzną i pokazuje zastosowanie różnych materiałów.
przejdź do sklepu

Dla nauczyciela

Program wychowania przedszkolnego. Samodzielne – Wszechstronne – Szczęśliwe

Program ma na celu wsparcie nauczycieli w wychowaniu dziecka samodzielnego, wszechstronnego i szczęśliwego dzięki rzetelnej, ciągle uaktualnianej wiedzy nauczyciela z zakresu psychologii rozwojowej.

 • Publikacja została napisana specjalnie do serii „Ciekawa zabawa” dla nauczycieli 3–6-latków.
 • Koncepcja pedagogiczna nawiązuje do kompetencji kluczowych i opiera się na koncepcji Ryszarda Więckowskiego dotyczącej całościowego rozwoju człowieka.
 • Cele i treści wychowania i kształcenia zostały przedstawione w tabeli, tak by była to konkretna, rzeczowa pomoc.
 • Spis umiejętności dziecka kończącego przedszkole może stanowić podstawę badania gotowości szkolnej.
 • Opisane nowoczesne i tradycyjne metody pracy oraz praktyczne rozwiązania umożliwiające indywidualizację pracy wzbogacą warsztat nauczyciela.
 • Specjaliści opracowali niezwykle użyteczne w przedszkolu rozdziały, m.in. o kompetencjach kluczowych, sposobach pracy z dziećmi ze SPE i niepełnosprawnościami, współpracą z rodzicami i środowiskiem lokalnym, które są wsparciem nauczyciela także w działaniach poza salą przedszkolną.
 • Nauczyciel znajdzie tu też niezbędne informacje o materiałach do obserwacji pedagogicznej i gotowości szkolnej.
 • Publikację dopełnia obszerna bibliografia złożona z pozycji wzbogacających i pogłębiających wiedzę nauczycieli.

Książka Nauczyciela

Książka Nauczyciela jest zbudowana z elementów niezbędnych do prowadzenia zajęć i dokumentowania codziennej pracy.

 • Przejrzysty plan pracy wychowawczo-dydaktycznej na cały rok ułatwi codzienną pracę – sytuacje edukacyjne, oczekiwane osiągnięcia dzieci oraz środki dydaktyczne i odniesienia do numerów z podstawy programowej.
 • Pełne i tematycznie spójne scenariusze zajęć na każdy dzień, z poranną gimnastyką, propozycjami zajęć muzycznych i zajęć w ogrodzie są gwarancją dobrze wykorzystanego czasu.
 • W publikacji uwzględniono okres adaptacyjny, kiedy dzieci oswajają się z przedszkolem i zajęcia wyglądają inaczej niż w okresie późniejszym.
 • Wartościowe teksty literackie do zajęć i literatura polecana rodzicom do oglądania i czytania z dziećmi przygotowana przez znawcę literatury dla dzieci (propozycje na każdy tydzień skorelowane z planem pracy) wpływają na zainteresowanie dzieci książkami i wspieranie czytelnictwa.
 • Dodatkowe pomysły na dni szczególne, różne okazje (np. pasowanie na przedszkolaka) urozmaicą życie przedszkolne.
 • Poradnik skutecznego nauczyciela – rady doświadczonych nauczycieli pomogą w planowaniu i budowaniu warsztatu pracy, zarządzaniu grupą, sytuacjach trudnych (dwie porady na miesiąc).
 • Zestawy ćwiczeń porannych umożliwiają realizację części obszaru fizycznego z podstawy programowej dotyczącej kształtowania postawy i sprawności ciała.
 • Profesjonalnie opracowane zajęcia muzyczne, teksty i zapis nutowy piosenek ułatwią nauczycielowi prowadzenie tych zajęć.

Piosenki i utwory do słuchania, akompaniamenty

Ciekawa zabawa” Piosenki i akompaniamenty
Płyty zawierają
piosenki powiązane z tematyką zajęć.

 • Blisko 40 wpadających w ucho piosenek to propozycja zapewniająca nauczycielowi pomysły na każdą okazję (jedna piosenka na tydzień); słowa wraz z zapisem nutowym zawarto w Książkach Nauczyciela.
 • Dostosowane do możliwości wokalnych trzylatków piosenki służą rozwijaniu ich uzdolnień muzycznych.
 • Znakomite, zróżnicowane aranżacje sprawiają, że śpiewanie nie znudzi się przedszkolakom.
 • Akompaniamenty ułatwiają naukę piosenek i realizację okolicznościowych występów dzieci.

Ciekawa zabawa” Utwory do słuchania i zabawy
Płyta zawiera kompozycje powiązane z tematyką zajęć.

 • Starannie dobrane utwory to znakomity pretekst do przeprowadzenia atrakcyjnych, zróżnicowanych i angażujących dzieci zabaw ruchowych.
 • Ilustracje do bajek i opowieści dźwiękowych pozwalają integrować w zabawie słowo, ruch i muzykę.
 • Wybrane przykłady muzyki klasycznej są dla przedszkolaków okazją na obcowanie ze sztuką podczas zabawy.
 • Polska muzyka ludowa i muzyka z różnych regionów świata jest odwołaniem do tradycji i kultury, rozbudza ciekawość dzieci.
 • Kompozycje relaksacyjne rozwijają koncentrację, wrażliwość i wyobraźnię, pomagają wyciszyć emocje, redukują stres i lęk.

Zobacz także