• Umożliwia skuteczne powtarzanie i zapamiętywanie treści lekcji dzięki nowym, atrakcyjnym zeszytom ćwiczeń oraz dostępowi do bazy zróżnicowanych zadań w e-ćwiczeniach.
 • Rozbudza zainteresowanie uczniów przedmiotem poprzez atrakcyjne infografiki w podręcznikach oraz cenne zasoby cyfrowe w e-bookach, Multibookach.
 • Pozwala skutecznie przygotować się do egzaminu gimnazjalnego dzięki nowym, atrakcyjnym zeszytom ćwiczeń.
 • Umożliwia sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów za pomocą diagnozy Przed egzaminem.
 • Dynamizuje lekcje i angażuje ucznia dzięki takim narzędziom, jak multibooki, gry dydaktyczne, lekcje multimedialne, foliogramy, klucze do oznaczania gatunków dostępnych na portalu dlanauczyciela.pl.
 • Pozwala na sprawdzenie postępów uczniów w nauce dzięki diagnozie przedmiotowej przeprowadzanej na początku i na końcu roku szkolnego.

Dla ucznia

Puls życia 3

Podręcznik do biologii dla gimnazjum

Nr dopuszczenia: 58/3/2010/2016
Autorzy: Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas
Seria: Puls życia

Podręcznik do biologii dla gimnazjum „Puls życia 3” umożliwia poznanie zasad obowiązujących w przyrodzie. Zawiera treści z zakresu genetyki, ewolucji organizmów, ekologii oraz ochrony środowiska.

 • Wyjaśnia zależności istniejące w świecie przyrody poprzez znakomite infografiki.
 • Pomaga w opanowaniu umiejętności rozwiązywania krzyżówek genetycznych dzięki Samouczkom oraz Sprawdź to sam.
 • Pozwala powtórzyć najważniejsze terminy biologiczne z trzech lat nauki w gimnazjum za pomocą elementu Powtórz ważne terminy.
 • Umożliwia uporządkowanie wiedzy oraz przygotowanie się do sprawdzianów i egzaminu gimnazjalnego dzięki Podsumowaniom oraz testom Wiesz czy nie wiesz?
przejdź do sklepu

Puls życia 3

Zeszyt ćwiczeń do biologii dla gimnazjum

Autorzy: Jolanta Holeczek, Barbara Januszewska-Hasiec
Seria: Puls życia

Zeszyt ćwiczeń do biologii dla gimnazjum „Puls życia 3” to publikacja ułatwiająca przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego.

 • Uczy analitycznego myślenia, przetwarzania oraz selekcjonowania danych za pomocą elementu Korzystam z informacji.
 • Pozwala kształcić umiejętność rozwiązywania krzyżówek genetycznych dzięki różnorodnym zadaniom.
 • Rozwija umiejętności planowania i przeprowadzania eksperymentów zgodnie z metodą naukową poprzez Doświadczenia biologiczne oraz Łatwo to sprawdzić.
 • Pomaga w utrwaleniu wiedzy i przygotowaniach do sprawdzianów oraz egzaminu gimnazjalnego dzięki elementom To było na egzaminie! oraz Testom powtórzeniowym.
 • Zachęca do poszerzania wiedzy i uatrakcyjnia pracę na lekcji dzięki dodatkowym zadaniom, animacjom i filmom umieszczonym pod kodami QR.
przejdź do sklepu

Dla nauczyciela

Portal dlanauczyciela.pl

Dla nauczycieli pracujących z serią „Puls życia” przygotowaliśmy ponad 300 pomocy dydaktycznych:

 • ponad 50 scenariuszy lekcji, w tym scenariusze lekcji multimedialnych i terenowych wraz z kartami pracy,
 • testy w dwóch wersjach wraz z kluczami odpowiedzi,
 • multibooki do wszystkich części podręcznika,
 • program nauczania, rozkłady materiału, plany wynikowe, wymagania edukacyjne, materiały z docwiczenia.pl, foliogramy oraz wiele innych pomocy dydaktycznych.

Rekomendowane dla Ciebie

Multibooki

Multibooki

Nowoczesne multimedialne podręczniki dla nauczyciela

Zawierają materiały multimedialne skorelowane z podręcznikami, dostosowane do wieku i percepcji uczniów, pomocne w osiąganiu lepszych wyników nauczania, takie jak: filmy, animacje, symulacje, pokazy slajdów, gry, ćwiczenia interaktywne.

pobierz

Foliogramy multimedialne

Foliogramy multimedialne

Foliogramy multimedialne to pomoc zwiększająca atrakcyjność lekcji

Foliogramy multimedialne zawierają barwne fotografie, oryginalne infografiki i czytelne schematy, których wykorzystanie zwiększa atrakcyjność lekcji oraz ułatwia nauczanie.

pobierz

E-rozwiązania

Diagnoza przed egzaminem

Zestaw narzędzi diagnostycznych dla nauczycieli i dyrektorów, służący do przeprowadzania próbnych egzaminów.

Czytaj więcej

Do ćwiczenia

Baza filmów, animacji, dodatkowych treści i zadań. Treści dostępne są po wpisaniu kodów z zeszytów ćwiczeń.

Czytaj więcej

Zobacz także