• Umożliwia skuteczne powtarzanie i zapamiętywanie treści lekcji dzięki nowym, atrakcyjnym zeszytom ćwiczeń oraz dostępowi do bazy zróżnicowanych zadań w e-ćwiczeniach.
 • Rozbudza zainteresowanie uczniów przedmiotem poprzez atrakcyjne infografiki w podręcznikach oraz cenne zasoby cyfrowe w e-bookach, Multibookach.
 • Pozwala skutecznie przygotować się do egzaminu gimnazjalnego dzięki nowym, atrakcyjnym zeszytom ćwiczeń.
 • Umożliwia sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów za pomocą diagnozy Przed egzaminem.
 • Dynamizuje lekcje i angażuje ucznia dzięki takim narzędziom, jak multibooki, gry dydaktyczne, lekcje multimedialne, foliogramy, klucze do oznaczania gatunków dostępnych na portalu dlanauczyciela.pl.
 • Pozwala na sprawdzenie postępów uczniów w nauce dzięki diagnozie przedmiotowej przeprowadzanej na początku i na końcu roku szkolnego.

Dla ucznia

Puls życia 1

Podręcznik do biologii dla gimnazjum

Nr dopuszczenia: 58/1/2009/2015
Autorzy: Małgorzata Jefimow, Marian Sęktas

Podręcznik do biologii dla gimnazjum „Puls życia 1” wprowadza uczniów w świat organizmów. Krok po kroku omawia kolejne grupy systematyczne, przedstawiając ich środowisko życia, budowę i wybrane czynności życiowe.

 • Rozbudza zainteresowanie biologią dzięki atrakcyjnym infografikom.
 • Uczy stosowania metodyki badań biologicznych za pomocą prostych instrukcji obserwacji oraz doświadczeń Sprawdź to sam.
 • Kształci praktyczne umiejętności, takie jak mikroskopowanie, dzięki Samouczkom.
 • Ułatwia przygotowywanie się do sprawdzianów dzięki Podsumowaniom oraz testom Wiesz czy nie wiesz?

Puls życia 2

Podręcznik do biologii dla gimnazjum

Nr dopuszczenia: 58/2/2009/2015
Autorzy: Małgorzata Jefimow

Podręcznik do biologii dla gimnazjum „Puls życia 2” umożliwia nauczanie biologii człowieka w sprawdzony sposób.

 • Pomaga poznać i zrozumieć zasady działania organizmu ludzkiego dzięki czytelnym i atrakcyjnym infografikom.
 • Uczy zasad udzielania pierwszej pomocy.
 • Rozbudza zainteresowanie biologią poprzez elementy Czy wiesz, że… oraz W liczbach.
 • Pomaga uporządkować wiedzę z każdego rozdziału dzięki Podsumowaniom oraz testom Wiesz czy nie wiesz?
 • Pozwala zgłębiać wiedzę o przyczynach i skutkach oraz profilaktyce najczęstszych chorób.

Puls życia 1

Zeszyt ćwiczeń do biologii dla gimnazjum

Autorzy: Jolanta Holeczek

Zeszyt ćwiczeń „Puls życia 1” to publikacja do nauczania biologii w gimnazjum skutecznie kształcąca kluczowe umiejętności.

 • Uczy stosowania metodyki badań biologicznych za pomocą Doświadczeń biologicznych oraz Łatwo to sprawdzić.
 • Pozwala systematycznie przygotowywać się do egzaminu gimnazjalnego dzięki elementom To było na egzaminie! oraz Testom powtórzeniowym.
 • Ułatwia indywidualizację nauczania poprzez zadania zróżnicowane pod względem formy i stopnia trudności.  
 • Pomaga zainteresować uczniów przedmiotem dzięki elementowi Korzystam z informacji łączącemu ciekawe treści z zadaniami sprawdzającymi kluczowe umiejętności.
 • Zachęca do poszerzania wiedzy i uatrakcyjnia pracę na lekcji poprzez dodatkowe zadania, animacje i filmy umieszczone pod kodami QR.

Puls życia 2

Zeszyt ćwiczeń do biologii dla gimnazjum

Autorzy: Jolanta Holeczek, Barbara Januszewska-Hasiec

Zeszyt ćwiczeń do biologii dla gimnazjum „Puls życia 2” to publikacja dla ucznia skutecznie kształcąca kluczowe umiejętności.

 • Uczy stosowania metodyki badań biologicznych poprzez Doświadczenia biologiczne oraz Łatwo to sprawdzić.
 • Rozbudza zainteresowanie biologią dzięki elementowi Korzystam z informacji łączącemu ciekawe treści z zadaniami sprawdzającymi kluczowe umiejętności.
 • Pomaga systematycznie przygotowywać się do egzaminu gimnazjalnego za pomocą elementów To było na egzaminie! oraz Testów powtórzeniowych.
 • Umożliwia indywidualizację nauczania poprzez zadania Na dobry początek oraz Dla dociekliwych.
 • Zachęca do poszerzania wiedzy i uatrakcyjnia pracę na lekcji dzięki dodatkowym zadaniom, animacjom i filmom umieszczonym pod kodami QR.

Dla nauczyciela

Portal dlanauczyciela.pl

Dla nauczycieli pracujących z serią „Puls życia” przygotowaliśmy ponad 300 pomocy dydaktycznych:

 • ponad 50 scenariuszy lekcji, w tym scenariusze lekcji multimedialnych i terenowych wraz z kartami pracy,
 • testy w dwóch wersjach wraz z kluczami odpowiedzi,
 • multibooki do wszystkich części podręcznika,
 • program nauczania, rozkłady materiału, plany wynikowe, wymagania edukacyjne, materiały z docwiczenia.pl, foliogramy oraz wiele innych pomocy dydaktycznych.

Rekomendowane dla Ciebie

Multibooki

Multibooki

Nowoczesne multimedialne podręczniki dla nauczyciela

Zawierają materiały multimedialne skorelowane z podręcznikami, dostosowane do wieku i percepcji uczniów, pomocne w osiąganiu lepszych wyników nauczania, takie jak: filmy, animacje, symulacje, pokazy slajdów, gry, ćwiczenia interaktywne.

pobierz

Foliogramy multimedialne

Foliogramy multimedialne

Foliogramy multimedialne to pomoc zwiększająca atrakcyjność lekcji

Foliogramy multimedialne zawierają barwne fotografie, oryginalne infografiki i czytelne schematy, których wykorzystanie zwiększa atrakcyjność lekcji oraz ułatwia nauczanie.

pobierz

E-rozwiązania

Diagnoza przed egzaminem

Zestaw narzędzi diagnostycznych dla nauczycieli i dyrektorów, służący do przeprowadzania próbnych egzaminów.

Czytaj więcej

Do ćwiczenia

Baza filmów, animacji, dodatkowych treści i zadań. Treści dostępne są po wpisaniu kodów z zeszytów ćwiczeń.

Czytaj więcej

Zobacz także