• Umożliwia nauczanie biologii w ujęciu systematyczno-procesowym dzięki przedstawieniu budowy, środowiska i trybu życia organizmów oraz porównaniu ich procesów życiowych.
 • Ułatwia stosowanie metodyki badań naukowych w praktyce dzięki elementom Obserwacja i Doświadczenie
 • Rozbudza zainteresowanie przedmiotem poprzez atrakcyjne infografiki w podręcznikach oraz cenne zasoby cyfrowe w Multibookach, Atlasie anatomicznym Tajemnice ciała i Multimedialnym atlasie anatomicznym.
 • Ułatwia przygotowanie się do sprawdzianów i egzaminu gimnazjalnego dzięki Podsumowaniom i Ważnym terminom po każdej lekcji, testom Sprawdź, co potrafisz oraz dostępowi do bazy zróżnicowanych zadań w E-ćwiczeniach
 • Pozwala monitorować postępy uczniów za pomocą Diagnozy z Nową Erą
 • Umożliwia sprawdzenie poziomu wiedzy uczniów dzięki próbnemu egzaminowi gimnazjalnemu Przed egzaminem.
 • Ułatwia pracę na lekcji dzięki bogatej obudowie dydaktycznej dostępnej na portalu dlanauczyciela.pl.

Dla ucznia

Świat Biologii 1

Podręcznik do biologii dla gimnazjum

Nr dopuszczenia: 92/1/2009/2015
Autorzy: Małgorzata Kłyś, Joanna Stawarz

Podręcznik „Świat biologii 1” umożliwia nauczanie biologii w gimnazjum w ujęciu systematyczno-procesowym.

 • Ułatwia przyswajanie ważnych pojęć dzięki wyróżnieniom graficznym oraz elementowi Ważne terminy.
 • Kształci umiejętności badawcze poprzez Obserwacje i Doświadczenia.
 • Przybliża pozytywne i negatywne znaczenie organizmów dla człowieka dzięki elementowi Plusy i minusy.
 • Uczy rozpoznawania i klasyfikacji organizmów poprzez Poznaję, podziwiam.
 • Rozbudza pasję poznawania biologii dzięki ciekawostkom Czy wiesz, że… oraz Informacjom dodatkowym.

Świat biologii 2

Podręcznik do biologii dla gimnazjum

Nr dopuszczenia: 92/2/2010/2015
Autorzy: Małgorzata Kłyś, Joanna Stawarz, Wiesława Gołda, Jadwiga Wardas

Podręcznik do biologii dla gimnazjum „Świat biologii 2” w ciekawy i przystępny sposób przedstawia budowę oraz funkcjonowanie organizmu człowieka.

 • Pomaga poznać i zrozumieć anatomię ludzkiego ciała oraz zasady jego funkcjonowania dzięki wyjątkowym infografikom.
 • Uczy, jak zadbać o własne zdrowie dzięki wskazówkom zawartym w elemencie Lepiej zapobiegać.
 • Rozbudza ciekawość uczniów dzięki Informacjom dodatkowym z zakresu diagnostyki oraz leczenia chorób układów narządów.
 • Pomaga uporządkować wiedzę z każdego rozdziału oraz przygotować się do egzaminu gimnazjalnego za pomocą Podsumowań oraz zestawów zadań Sprawdź, co potrafisz.

Świat biologii 1

Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum

Autorzy: Joanna Stawarz, Urszula Depczyk

 Zeszyt ćwiczeń do biologii dla gimnazjum „Świat biologii 1” zawiera zadania, które pomagają w opanowaniu niezbędnych wiadomości i wykształceniu kluczowych umiejętności – prowadzenia obserwacji i doświadczeń oraz rozpoznawania organizmów.

 •  Uczy planowania i przeprowadzania badań biologicznych poprzez proste doświadczenia.
 •  Pomaga w nauce korzystania z różnych źródeł informacji dzięki zadaniom z wykresami, schematami i ilustracjami.
 •  Umożliwia powtórzenie najważniejszych zagadnień i uporządkowanie wiedzy z danego działu dzięki zestawom zadań kończącym każdy dział Sprawdź, czy już umiesz.

Świat biologii 2

Zeszyt ćwiczeń do biologii dla gimnazjum

Autorzy: Urszula Nowak, Tadeusz Ogorzałek, Joanna Stawarz, Anna Wilhelm

Zeszyt ćwiczeń do biologii dla gimnazjum „Świat biologii 2” kształci umiejętności oraz utrwala niezbędną wiedzę z anatomii i fizjologii człowieka.

 • Umożliwia zrozumienie przebiegu procesów zachodzących w organizmie człowieka dzięki Obserwacjom i Doświadczeniom
 • Kształci umiejętność odczytywania i analizowania informacji przedstawionych w formie graficznej za pomocą zadań z wykresami i schematami.
 • Ułatwia powtórzenie i utrwalenie większych partii materiału poprzez element Sprawdź, czy już umiesz.

Dla nauczyciela

Portal dlanauczyciela.pl

Dla nauczycieli pracujących z serią „Świat biologii ” przygotowaliśmy prawie 200 pomocy dydaktycznych:

 • scenariusze lekcji, w tym lekcji multimedialnych i terenowych wraz z kartami pracy,
 • sprawdziany w dwóch wersjach wraz z kluczami odpowiedzi,
 • multibooki do wszystkich części podręcznika,
 • foliogramy, program nauczania, rozkłady materiału, plany wynikowe, wymagania edukacyjne oraz wiele innych materiałów.

Rekomendowane dla Ciebie

Multibooki

Multibooki

Nowoczesne multimedialne podręczniki dla nauczyciela

Zawierają materiały multimedialne skorelowane z podręcznikami, dostosowane do wieku i percepcji uczniów, pomocne w osiąganiu lepszych wyników nauczania, takie jak: filmy, animacje, symulacje, pokazy slajdów, gry oraz ćwiczenia interaktywne.

pobierz

Foliogramy multimedialne

Foliogramy multimedialne

Foliogramy multimedialne to pomoc dla nauczyciela zwiększająca atrakcyjność lekcji oraz ułatwiająca nauczanie

Foliogramy multimedialne zawierają barwne fotografie, oryginalne infografiki i czytelne schematy, których wykorzystanie zwiększa atrakcyjność lekcji oraz ułatwia nauczanie.

pobierz

E-rozwiązania

Diagnoza przed egzaminem

Zestaw narzędzi diagnostycznych dla nauczycieli i dyrektorów, służący do przeprowadzania próbnych egzaminów.

Czytaj więcej

Do ćwiczenia

Baza filmów, animacji, dodatkowych treści i zadań. Treści dostępne są po wpisaniu kodów z zeszytów ćwiczeń.

Czytaj więcej

Zobacz także