• Ułatwia przyswojenie nowych i trudnych zagadnień m.in. dzięki przystępnie napisanym tekstom, praktycznym wskazówkom i instrukcjom działania w sytuacjach kryzysowych oraz podczas udzielania pierwszej pomocy.
  • Pozwala opanować ważne umiejętności, czemu służą infografiki, poglądowe ilustracje i tabele zawarte w podręczniku oraz filmy instruktażowe zamieszczone na dlanauczyciela.pl.
  • Daje możliwość sprawdzenia wiedzy zdobytej przez uczniów dzięki ćwiczeniom i zadaniom zamieszczonym po każdej lekcji oraz testom podsumowującym wiedzę z całych działów.
  • Umożliwia prowadzenie atrakcyjnych lekcji z wykorzystaniem scenariuszy lekcji, foliogramów multimedialnych oraz filmów zamieszczonych na dlanauczyciela.pl

Dla ucznia

Żyję i działam bezpiecznie

Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla gimnazjum

Nr dopuszczenia: 17/2009/2015
Autorzy: Jarosław Słoma, Grzegorz Zając
Seria: Żyję i działam bezpiecznie

Podręcznik dla gimnazjum „Żyję i działam bezpiecznie” przedstawia treści z dziedziny bezpieczeństwa w klasycznym układzie treści.

  • Ułatwia przyswojenie nowych i trudnych zagadnień dzięki przejrzystemu układowi treści i przystępnym tekstom.
  • Pomaga zapamiętać najważniejsze treści oraz opanować umiejętności praktyczne wymagane na tym etapie edukacyjnym poprzez wykorzystanie infografik, poglądowych ilustracji i tabel.
  • Pozwala utrwalić materiał z ostatniej lekcji dzięki ćwiczeniom oraz zadaniom sprawdzającym zamieszczonym na końcu każdego tematu.
przejdź do sklepu

Dla nauczyciela

Portal dlanauczyciela.pl

Dla nauczycieli korzystających z serii Żyję i działam bezpiecznie przygotowaliśmy:

  • scenariusze lekcji do wszystkich tematów z podręcznika,
  • 11 filmów instruktażowych dotyczących pierwszej pomocy,
  • 20 foliogramów zawierających czytelne algorytmy postępowania w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

oraz przykładowe testy i wiele ciekawych artykułów uzupełniających wiedzę na aktualne tematy z zakresu bezpieczeństwa.

Rekomendowane dla Ciebie

Scenariusze lekcji

Scenariusze lekcji

Praktyczna pomoc w prowadzeniu lekcji

Zawierają opis przebiegu lekcji. Pozwalają zaktywizować ucznia, usystematyzować jego wiedzę i zaciekawić przedmiotem. Są poprzedzone zwięzłymi uwagami dotyczącymi dydaktyki lub bezpośredniego przygotowania do lekcji.

pobierz

Filmy

Filmy

Szczegółowy instruktaż pierwszej pomocy

Pokazują zasady udzielania pierwszej pomocy dorosłym i dzieciom w przypadku zatrzymania krążenia, zadławienia, zwichnięcia i skręcenia, oparzeń, a także układanie w pozycji bocznej i zakładanie chusty trójkątnej.

pobierz

Foliogramy

Foliogramy

Czytelne algorytmy postępowania

Plansze oraz foliogramy interaktywne zawierają czytelne, zwięzłe algorytmy postępowania w razie wypadków i katastrof (pożarów, powodzi, wypadków drogowych) oraz w różnych sytuacjach wymagających udzielenia pierwszej pomocy.

pobierz

Zobacz także