• Pozwala skutecznie przygotować się do egzaminu gimnazjalnego dzięki nowym atrakcyjnym zeszytom ćwiczeń.
 • Umożliwia sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów za pomocą diagnozy Przed egzaminem.
 • Ułatwia pracę na lekcji dzięki bogatej obudowie dydaktycznej dostępnej na portalu dlanauczyciela.pl.
 • Pozwala na sprawdzenie postępów uczniów w nauce dzięki diagnozie przedmiotowej przeprowadzanej na początku i na końcu roku szkolnego.
 • Rozbudza pasję poznawania świata poprzez atrakcyjne elementy, takie jak Oczami podróżnika, oraz liczne ciekawostki i infografiki zawarte w podręcznikach.

Dla ucznia

Planeta Nowa 3

Podręcznik do geografii dla gimnazjum

Nr dopuszczenia: 7/3/2010/2016
Autorzy: Mariusz Szubert
Seria: Planeta Nowa

Podręcznik „Planeta Nowa 3” jest przeznaczony do nauczania geografii w gimnazjum. W przejrzysty sposób prezentuje treści dotyczące geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej Polski.

 • Pomaga zrozumieć kluczowe treści z geografii fizycznej Polski dzięki atrakcyjnym infografikom oraz sekwencyjnym ilustracjom.
 • Kształci umiejętność analizy oraz interpretacji map za pomocą licznych czytelnych map tematycznych Polski.
 • Ułatwia porządkowanie wiedzy i powtórzenie wiadomości przed sprawdzianami dzięki Podsumowaniom oraz testom Sprawdź się!
 • Rozbudza pasję poznawania Polski poprzez atrakcyjne strony Oczami podróżnika, zawierające ciekawostki oraz wspaniałe fotografie z różnych zakątków naszego kraju.
przejdź do sklepu

Planeta Nowa 3

Zeszyt ćwiczeń do geografii dla gimnazjum

Autorzy: Justyna Knopik
Seria: Planeta Nowa

 Zeszyt ćwiczeń do geografii dla gimnazjum „Planeta Nowa 3” zawiera wiele różnorodnych zadań dotyczących geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej Polski.

 • Pozwala na przećwiczenie umiejętności czytania map oraz oznaczania na nich różnych zjawisk dzięki licznym zadaniom z mapami konturowymi.
 • Umożliwia kształcenie umiejętności analizy i interpretacji danych statystycznych dzięki zadaniom z danymi liczbowymi.
 • Pomaga kształcić umiejętność analizy materiału ilustracyjnego za pomocą zadań z wykorzystaniem schematów oraz diagramów.
 • Ułatwia indywidualizację nauczania poprzez zróżnicowanie stopnia trudności ćwiczeń Na dobry początek oraz Dla dociekliwych.
 • Pomaga w usystematyzowaniu wiedzy dzięki elementowi Zapamiętaj!
 • Pozwala skutecznie przygotować się do sprawdzianów oraz egzaminu gimnazjalnego dzięki Testom powtórzeniowym do poszczególnych rozdziałów oraz elementowi To było na egzaminie!
 • Rozbudza zainteresowanie uczniów przedmiotem poprzez element Korzystam z informacji, który zawiera ciekawe treści połączone z zadaniami, a także Krzyżówki geograficzne.
 • Zachęca do poszerzania wiedzy uczniów i urozmaica pracę na lekcji dzięki dodatkowym zadaniom oraz animacjom umieszczonym pod kodami dostępu (QR).
przejdź do sklepu

Atlas geograficzny Polska, kontynenty, świat

Gimnazjum

Atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat” to kompletny zbiór aktualnych map fizycznych, politycznych, regionalnych oraz tematycznych świata i Polski, niezbędnych w nauczaniu geografii w gimnazjum.

 • Zapewnia pełną realizację programu nauczania geografii bez względu na wybrany podręcznik.
 • Umożliwia ćwiczenie umiejętności pracy z mapą dzięki zadaniom dostępnym pod kodami QR.
 • Pozwala rozwijać umiejętność analizowania danych liczbowych oraz formułowania wniosków, ponieważ zawiera 135 tablic z aktualnymi danymi statystycznymi z geografii fizycznej oraz społeczno-ekonomicznej.
przejdź do sklepu

Dla nauczyciela

Dla nauczyciela

W portalu dlanauczyciela.pl nauczyciele pracujący z serią „Planeta Nowa” znajdą ponad 350 pomocy dydaktycznych:

 • blisko 15 scenariuszy lekcji terenowych,
 • ponad 50 kart pracy,
 • 50 scenariuszy lekcji,
 • multibooki do wszystkich części   

oraz lekcje multimedialne, mapy konturowe, artykuły i wiele innych materiałów edukacyjnych.

Rekomendowane dla Ciebie

Multibooki

Multibooki

Nowoczesne multimedialne podręczniki dla nauczyciela

Elektroniczna wersja podręcznika, którą można prezentować za pomocą komputera i projektora multimedialnego lub tablicy interaktywnej. Zawiera materiały dodatkowe, takie jak: zdjęcia, animacje, ćwiczenia interaktywne.

pobierz

Scenariusze lekcji terenowych

Scenariusze lekcji terenowych

Inspirujące scenariusze lekcji terenowych oraz kilkudniowych wycieczek

Scenariusze lekcji terenowych, dzięki którym uczniowie mogą m.in. poznać własny region. Scenariusze kilkudniowych wycieczek krajoznawczo-przyrodniczych wraz z kartami pracy pozwolą uczniom przyjrzeć się zachodzącym procesom i ich efektom.

pobierz

E-rozwiązania

Diagnoza przed egzaminem

Zestaw narzędzi diagnostycznych dla nauczycieli i dyrektorów, służący do przeprowadzania próbnych egzaminów.

Czytaj więcej

Do ćwiczenia

Baza filmów, animacji, dodatkowych treści i zadań. Treści dostępne są po wpisaniu kodów z zeszytów ćwiczeń.

Czytaj więcej

Zobacz także