• Pozwala wytłumaczyć najtrudniejsze zagadnienia geograficzne dzięki nowoczesnym, atrakcyjnym wizualnie elementom serii.
 • Pomaga skutecznie przygotować się do egzaminu gimnazjalnego dzięki nowym atrakcyjnym zeszytom ćwiczeń.
 • Umożliwia sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów za pomocą diagnozy Przed egzaminemUłatwia pracę na lekcji dzięki bogatej obudowie dydaktycznej dostępnej na portalu dlanauczyciela.pl.
 • Pozwala na sprawdzenie postępów uczniów w nauce dzięki diagnozie przedmiotowej przeprowadzanej na początku i na końcu roku szkolnego.
 • Rozbudza zainteresowanie geografią za pomocą atrakcyjnych stron Ważne i ciekawe!, które zawierają istotne informacje dotyczące problemów regionu lub państwa omawianego na lekcji.

Dla ucznia

Puls Ziemi 1

Podręcznik do geografii dla gimnazjum

Nr dopuszczenia: 5/1/2009/2015
Autorzy: Roman Malarz

Podręcznik „Puls Ziemi 1” jest przeznaczony do nauczania geografii w klasie pierwszej gimnazjum. Zawiera treści dotyczące geografii fizycznej ogólnej.

 • Kształci najważniejsze umiejętności geograficzne, m.in. czytanie mapy i posługiwanie się nią w terenie, za pomocą Samouczków.
 • Pomaga zrozumieć procesy, np. endo- i egzogeniczne, dzięki nowoczesnym i atrakcyjnym wizualnie infografikom oraz sekwencyjnym ilustracjom.
 • Ułatwia przygotowanie się do sprawdzianów dzięki Podsumowaniom oraz testom Wiesz czy nie wiesz?

Puls Ziemi 2

Podręcznik do geografii dla gimnazjum

Nr dopuszczenia: 5/2/2010/2015
Autorzy: Bożena Dobosik, Adam Hibszer, Józef Soja

Podręcznik „Puls Ziemi 2” jest przeznaczony do nauczania geografii w gimnazjum. Prezentuje treści dotyczące geografii regionalnej świata w ujęciu regionalno-problemowym.

 • Umożliwia skuteczne przyswojenie wiedzy na temat warunków naturalnych, ludności oraz gospodarki poszczególnych krajów, regionów oraz kontynentów przez pryzmat charakterystycznych dla nich problemów.
 • Kształci umiejętność analizy oraz interpretacji map za pomocą czytelnych map ogólnogeograficznych kontynentów oraz licznych map tematycznych w poszczególnych jednostkach lekcyjnych.
 • Rozbudza zainteresowanie geografią dzięki atrakcyjnym stronom Ważne i ciekawe!, które zawierają istotne informacje dotyczące problemów regionu lub państwa omawianego na lekcji.
 • Ułatwia przygotowanie się do sprawdzianów dzięki Podsumowaniom oraz testom Wiesz czy nie wiesz?

Puls Ziemi 1

Zeszyt ćwiczeń do geografii dla gimnazjum

Autorzy: Alina Witek-Nowakowska, Anna Wawrzkowicz

 Zeszyt ćwiczeń „Puls Ziemi 1” jest przeznaczony do nauczania geografii w klasie pierwszej gimnazjum. Skutecznie kształci kluczowe umiejętności, takie jak praca z mapą czy wykonywanie obliczeń.

 • Ułatwia naukę korzystania z map ogólnogeograficznych dzięki elementowi Sprawdź, czy znasz mapę!
 • Pomaga kształcić kluczowe umiejętności geograficzne, takie jak obliczanie odległości w terenie, za pomocą Samouczków.
 • Ułatwia indywidualizację nauczania poprzez zróżnicowanie stopnia trudności ćwiczeń Na dobry początek oraz Dla dociekliwych.
 • Umożliwia usystematyzowanie wiedzy dzięki elementowi Zapamiętaj!
 • Pozwala skutecznie przygotować się do sprawdzianów oraz egzaminu gimnazjalnego dzięki Testom powtórzeniowym do poszczególnych rozdziałów oraz elementowi To było na egzaminie!
 • Rozbudza zainteresowanie uczniów przedmiotem poprzez elementy Korzystam z informacji, które zawierają ciekawe treści połączone z zadaniami, a także Krzyżówki geograficzne.
 • Zachęca do poszerzania wiedzy uczniów i urozmaica pracę na lekcji dzięki dodatkowym zadaniom oraz animacjom umieszczonym pod kodami dostępu (QR).

Puls Ziemi 2

Zeszyt ćwiczeń do geografii dla gimnazjum

Autorzy: Alina Witek-Nowakowska

Zeszyt ćwiczeń do geografii dla gimnazjum „Puls Ziemi 2” zawiera wiele różnorodnych zadań dotyczących geografii regionalnej świata. Skutecznie kształci kluczowe umiejętności, takie jak praca z mapą, oraz pomaga utrwalić zdobytą wiedzę.

 • Kształci umiejętność korzystania z map ogólnogeograficznych dzięki elementowi Sprawdź, czy znasz mapę!
 • Pomaga kształcić kluczowe umiejętności geograficzne, takie jak obliczanie współczynnika przyrostu naturalnego, za pomocą Samouczków.
 • Ułatwia indywidualizację nauczania poprzez zróżnicowanie stopnia trudności ćwiczeń Na dobry początek oraz Dla dociekliwych.
 • Pomaga w usystematyzowaniu wiedzy z lekcji dzięki elementowi Zapamiętaj!
 • Pozwala skutecznie przygotować się do sprawdzianów oraz egzaminu gimnazjalnego dzięki Testom powtórzeniowym do poszczególnych rozdziałów oraz elementowi To było na egzaminie!
 • Rozbudza zainteresowanie uczniów przedmiotem poprzez elementy Korzystam z informacji, które zawierają ciekawe treści połączone z zadaniami, a także Krzyżówki geograficzne.
 • Zachęca do poszerzania wiedzy uczniów i urozmaica pracę na lekcji dzięki dodatkowym zadaniom oraz animacjom umieszczonym pod kodami dostępu (QR).

Atlas geograficzny Polska, kontynenty, świat

Gimnazjum

Atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat” to kompletny zbiór aktualnych map fizycznych, politycznych, regionalnych oraz tematycznych świata i Polski, niezbędnych w nauczaniu geografii w gimnazjum.

 • Zapewnia pełną realizację programu nauczania geografii bez względu na wybrany podręcznik.
 • Umożliwia ćwiczenie umiejętności pracy z mapą dzięki zadaniom dostępnym pod kodami QR.
 • Pozwala rozwijać umiejętność analizowania danych liczbowych oraz formułowania wniosków, ponieważ zawiera 135 tablic z aktualnymi danymi statystycznymi z geografii fizycznej oraz społeczno-ekonomicznej.

Dla nauczyciela

Dla nauczyciela

W portalu dlanauczyciela.pl nauczyciele pracujący z serią „Puls Ziemi” znajdą ponad 300 pomocy dydaktycznych:

 • ponad 30 kart pracy,
 • blisko 50 scenariuszy lekcji,
 • 10 scenariuszy lekcji terenowych,
 • multibooki do wszystkich części   

oraz lekcje multimedialne, mapy konturowe, artykuły i wiele innych materiałów edukacyjnych.

Rekomendowane dla Ciebie

Multibooki

Multibooki

Nowoczesne multimedialne podręczniki dla nauczyciela

Elektroniczna wersja podręcznika, którą można prezentować za pomocą komputera i projektora multimedialnego lub tablicy interaktywnej. Zawiera materiały dodatkowe, takie jak: zdjęcia, animacje, ćwiczenia interaktywne. Umożliwia omawianie wybranych zagadnień w atrakcyjny sposób.

pobierz

Scenariusze lekcji terenowych

Scenariusze lekcji terenowych

Inspirujące scenariusze lekcji terenowych oraz kilkudniowych wycieczek

Inspirujące scenariusze lekcji terenowych, dzięki którym uczniowie mogą m.in. poznać własny region. Scenariusze kilkudniowych wycieczek krajoznawczo-przyrodniczych wraz z kartami pracy pozwolą uczniom z bliska przyjrzeć się zachodzącym procesom i ich efektom.

pobierz

E-rozwiązania

Diagnoza przed egzaminem

Zestaw narzędzi diagnostycznych dla nauczycieli i dyrektorów, służący do przeprowadzania próbnych egzaminów.

Czytaj więcej

Do ćwiczenia

Baza filmów, animacji, dodatkowych treści i zadań. Treści dostępne są po wpisaniu kodów z zeszytów ćwiczeń.

Czytaj więcej

Zobacz także