• Części 1.-3. są klasycznymi podręcznikami, zaś ostatnia część to rekomendowany materiał edukacyjny „Das ist Deutsch! Podręcznik z repetytorium” -  publikacja łącząca w sobie elementy podręcznika (podział na jednostki lekcyjne) oraz repetytorium (powtórzenie materiału i przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego).
 • Seria umożliwia realizację  podstawy programowej III.0. oraz III.1. dzięki rozszerzeniu o publikację „Das ist Deutsch! Podręcznik z repetytorium”.
 • „Das ist Deutsch! Podręcznik z repetytorium” umożliwia realizację podstawy programowej III.0. jako kontynuacja po części 1. i 2., ponieważ wprowadza nowe treści leksykalno-gramatyczne. 
 • Seria spełnia kryterium wieloletniości (część 1., 2. i 3.) - poza  „Das ist Deutsch!. Podręcznik z repetytorium”.
 • Umożliwia przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego poprzez sekcje z zadaniami typu egzaminacyjnego E1!, Keine Angst vor dem Test!
 • Ułatwia przyswojenie wymowy poprzez intensywny trening fonetyczny.
 • Wspiera przyswajanie nowego słownictwa porządkując je w formie aktywnego słowniczka -Aktivwörterbuch.
 • Ułatwia prezentację i przyswojenie struktur gramatycznych poprzez zamieszczone tabele gramatyczne  po każdym rozdziale  Grammatik kompakt! oraz ćwiczenia systematyzujące nowy materiał gramatyczny w sekcji Grammatik kompakt – Übungen.
 • Pozwala na indywidualizację  nauczania poprzez dodatkowe zadania w sekcji FOKUS – Extra.
 • Zachęca do pracy nad językiem w języku niemieckim oferując ciekawe tematy, gry i zabawy językowe oraz projekty edukacyjne.
 • Kształtuje pozytywne wzorce zachowań i funkcjonowanie w społeczeństwie poprzez formy pracy na zajęciach. 

Elementy serii

Das ist Deutsch! KOMPAKT

Das ist Deutsch! KOMPAKT

Podręcznik do języka niemieckiego dla gimnazjum

Autorzy: Jolanta Kamińska

"Das ist Deutsch! KOMPAKT”. Część 3.  Podręcznik do języka niemiecki dla gimnazjum z dwiema płytami CD-Audio. Spełnia wymóg wieloletniości. 

 • Umożliwia pracę nad przygotowaniem do egzaminu gimnazjalnego poprzez trening umiejętności językowych testowanych w trakcie egzaminu.
 • Posiada przejrzysty układ - każda lekcja mieści się na dwóch stronach i kończy się ewaluacją postępów w nauce.
 • Ułatwia prezentację i przyswojenie struktur gramatycznych poprzez zamieszczone tabele gramatyczne  po każdym rozdziale  Grammatik kompakt!
 • Pozwala na sprawne powtórzenie materiału gramatyczno-leksykalnego po rozdziale dzięki sekcji FOKUS-Wiederholung.
 • Wspiera przyswajanie nowego słownictwa porządkując je w formie aktywnego słowniczka -Aktivwörterbuch (zawiera tłumaczenie na język polski)
 • Pozwala po każdym rozdziale na odsłuchiwanie, ćwiczenie wymowy i powtarzanie słownictwa zawartego także  w zeszycie ćwiczeń (nagrania znajdują się na płycie CD-Audio załączonej do podręcznika).
 • Oswaja z wymową poprzez wyraźnie oznaczony trening fonetyczny.
 • Ułatwia poszukiwanie słówek poprzez listę uporządkowaną alfabetycznie -  Wörterbuch (zawiera tłumaczenie na język polski).
 • Motywuje do pracy nad językiem i w języku niemieckim oferując ciekawe tematy, gry i zabawy językowe oraz projekty edukacyjne w sekcji Projektecke.
przejdź do sklepu
Das ist Deutsch! KOMPAKT. Część 3

Das ist Deutsch! KOMPAKT. Część 3

Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla gimnazjum.

Autorzy: Jolanta Kamińska

„Das ist Deutsch! KOMPAKT”. Część 3. Zeszyt ćwiczeń  do języka niemieckiego dla gimnazjum NOWOŚĆ z kodami QR lub alfanumerycznymi. Edycja z 2016 roku oferuje rozbudowane zasoby dostępne online, które  stanowią doskonały trening utrwalający materiał prezentowany w podręczniku wzbogacony pakietem filmów związanych tematycznie z podręcznikiem. Publikacja przeznaczona do realizacji programu nauczania języka niemieckiego od podstaw (podstawa programowa III.0.). Spełnia wymóg wieloletniości. 

 • Posiada przejrzysty układ. Każdy rozdział zawiera ćwiczenia do czterech lekcji oraz ćwiczenia na sprawne powtórzenie materiału gramatyczno-leksykalnego po rozdziale - sekcja FOKUS-Wiederholung.
 • Pozwala na zapoznanie się z zadaniami typu egzaminacyjnego poprzez zadania oznaczone znakiem E!.
 • Umożliwia samodzielną kontrolę wiedzy po każdym rozdziale dzięki sekcji zawierającej zadania typu egzaminacyjnego – Keine Angst vor dem Test! Interpretacja uzyskanych wyników znajduje się w części  Meine Ergebnisse - Keine Angst vor dem Test!
 • Umożliwia systematyczną pracę nad materiałem gramatycznym wprowadzonym w danym dziale z odnośnikami do tabel w części podręcznikowej  - sekcja Grammatik kompakt! – Übungen.
 • Pozwala na indywidualizację pracy wprowadzając zadania dodatkowe w sekcji FOKUS – Extra.
 • Pozwala po każdym rozdziale na odsłuchiwanie, ćwiczenie wymowy i powtarzanie słownictwa dzięki nagraniom do sekcji Wörterbuch (nagrania dostępne na płycie CD-Audio do podręcznika). 
 • Daje możliwość wpisywania rozwiązań do wybranych zadań na rozumienie słuchu – sekcja Zadania na rozumienie ze słuchu.
 • Rozwija zainteresowanie przedmiotem oferując filmy tematycznie związane z rozdziałem – karty pracy w sekcji DVD-Filme-Arbeitsblätter, filmy dostępne poprzez kody QR lub alfanumeryczne lub w portalu dla nauczyciela.pl.
 • Dostarcza poprzez kody QR lub alfanumeryczne dodatkowe materiały typu ćwiczenia gramatyczne, filmy – sekcja bank filmów o tematyce realioznawczej, karty pracy do filmów, mninitesty gimnazjalne Mein Test oraz klucze odpowiedzi.

 

przejdź do sklepu
Grammatik mit Spaß. Część 3

Grammatik mit Spaß. Część 3

Gry i zabawy gramatyczne. Materiały do kopiowania

Autorzy: Katarzyna Szachowska.

„Grammatik mit Spaβ”. Część 3. Ćwiczenia i zabawy gramatyczne do serii „Das ist Deutsch! KOMPAKT” część 3. Materiały do kopiowania.

 • Wspiera i uzupełnia podręcznik wiodący „Das ist Deutsch! KOMPAKT” część 3. 
 • Ułatwia przeprowadzenie atrakcyjnych zajęć mających na celu utrwalenie gramatyki przy pomocy gier i zabaw (materiały do kopiowania).
 • Składa się dwóch modułów: gier i zabaw oraz dodatkowych ćwiczeń gramatycznych.
 • Umożliwia sprawną nawigację pomiędzy podręcznikiem wiodącym a materiałami do ćwiczeń – przy każdej grze oraz ćwiczeniu został podany numer/tytuł rozdziału podręcznika do którego dany materiał się odnosi.
 • Łączy zabawę z nauką i motywuje do czynnego udziału w zajęciach.
przejdź do sklepu
Das ist Deutsch! KOMPAKT. Częsć 3

Das ist Deutsch! KOMPAKT. Częsć 3

Poradnik metodyczny. Język niemiecki dla gimnazjum

Autorzy: Magdalena Ptak

„Das ist Deutsch! KOMPAKT”. Poradnik metodyczny. Język niemiecki dla gimnazjum. Część 3. z dwiema płytami CD-Audio . Publikacja  w formie pomniejszonego podręcznika i zeszytu ćwiczeń.

 • Stanowi wygodne narzędzie pracy na etapie przygotowania i przeprowadzenia lekcji -  jedna książka zawiera pomniejszony podręcznik i zeszyt ćwiczeń.
 • Oferuje karty do pracy z filmami powiązanymi tematycznie z podręcznikiem wiodącym. 
 • Ułatwia przygotowanie lekcji (scenariusze) oferując gotowe pomysły, rozwiązania metodyczne i komentarze.
 • Pozwala zindywidualizować pracę poprzez pakiet zadań dodatkowych  dla dyslektyków.
 • Oferuje gotowe testy kontrolne w wersji A i B wraz z kluczami odpowiedzi.
 • Udostępnia klucze odpowiedzi do wszystkich zadań (podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zadania dla dyslektyków, karty pracy z filmami).
 • Oferuje plany wynikowe dla jednej i dwóch godzin lekcyjnych w tygodniu. 
DAS IST DEUTSCH KOMPAKT cz. 4 Podręcznik z repetytorium

DAS IST DEUTSCH KOMPAKT cz. 4 Podręcznik z repetytorium

język niemiecki dla gimnazjum

Nr dopuszczenia: 341/4/2017
Autorzy: Sylwia Mróz-Dwornikowska

Das ist Deutsch! KOMPAKT to seria podręczników do nauki języka niemieckiego w szkołach gimnazjalnych. Ostatnia część – Das ist Deutsch! KOMPAKT Podręcznik z repetytorium – może zastąpić część trzecią serii i pozwala zrealizować wytyczne podstawy programowej.

Podręcznik z repetytorium zawiera 15 tematów leksykalnych (w 15 rozdziałach). Każdy rozdział składa się z lekcji powtarzającej materiał leksykalno-gramatyczny, lekcji wprowadzającej nowy materiał leksykalno-gramatyczny oraz lekcji poszerzającej wiedzę uczniów i przygotowującą do egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.

Das ist Deutsch! KOMPAKT to seria podręczników do nauki języka niemieckiego w szkołach gimnazjalnych. Ostatnia część – Das ist Deutsch! KOMPAKT Podręcznik z repetytorium – może zastąpić część trzecią serii i pozwala zrealizować wytyczne podstawy programowej.

przejdź do sklepu

Dla nauczyciela

Portal dlanauczyciela.pl

W portalu Dlanauczyciela.pl nauczyciele pracujący z serią „Das ist Deutsch! Kompakt” znajdą prawie 600 pomocy dydaktycznych:

 • pełna dokumentacja szkolna,
 • ponad 150 testów i kartkówek,
 • klucze odpowiedzi,
 • nagrania i transkrypcje,
 • multibooki do kl. 1. I kl. 2.

 oraz książki nauczyciela, ćwiczenia dla dyslektyków i wiele innych potrzebnych materiałów.

Rekomendowane dla Ciebie

Multibooki

Multibooki

Nowoczesne multimedialne podręczniki dla nauczyciela - cz. 1 i cz. 2

Zawierają materiały skorelowane z tradycyjnym podręcznikiem cz. 1 i cz. 2., dostosowane do wieku i percepcji uczniów, pomocne w osiąganiu lepszych efektów nauczania. Ikony zamieszczone przy zadaniach na słuchanie zapewniają łatwy dostęp do nagrań i filmów wideo.

pobierz

Film

Film

Filmy jako wyjątkowy czynnik motywujący do nauki języka niemieckiego

Ciekawe kulturoznawcze tematy uzupełniają treści z podręcznika. Oparte na materiałach, dopasowanych do wieku i umiejętności uczniów, wspomagają harmonijny rozwój języka. Filmy w oryginalnej wersji językowej zapewniają stworzenie realnego kontekstu edukacyjnego.

pobierz

Scenariusze lekcji

Scenariusze lekcji

Gotowe i szczegółowo opracowane pomysły na lekcje

Scenariusze to gotowe pomysły i inspiracje do przeprowadzenia lekcji. Do serii udostępniono aż ponad 50 scenariuszy. Nauczyciel znajdzie w nich opis przebiegu działań oraz wskazówki, jak najefektywniej przeprowadzić lekcję, karty pracy do filmów oraz wiele praktycznych porad.

pobierz

E-rozwiązania

Diagnoza przed egzaminem

Zestaw narzędzi diagnostycznych dla nauczycieli i dyrektorów, służący do przeprowadzania próbnych egzaminów.

Czytaj więcej

Zobacz także