• Części 1.-3. są klasycznymi podręcznikami, zaś ostatnia część to rekomendowany materiał edukacyjny „Das ist Deutsch! Podręcznik z repetytorium” -  publikacja łącząca w sobie elementy podręcznika (podział na jednostki lekcyjne) oraz repetytorium (powtórzenie materiału i przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego).
 • Seria umożliwia realizację  podstawy programowej III.0. oraz III.1. dzięki rozszerzeniu o publikację „Das ist Deutsch! Podręcznik z repetytorium”.
 • „Das ist Deutsch! Podręcznik z repetytorium” umożliwia realizację podstawy programowej III.0. jako kontynuacja po części 1. i 2., ponieważ wprowadza nowe treści leksykalno-gramatyczne. 
 • Seria spełnia kryterium wieloletniości (część 1., 2. i 3.) - poza  „Das ist Deutsch!. Podręcznik z repetytorium”.
 • Umożliwia przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego poprzez sekcje z zadaniami typu egzaminacyjnego E1!, Keine Angst vor dem Test!
 • Ułatwia przyswojenie wymowy poprzez intensywny trening fonetyczny.
 • Wspiera przyswajanie nowego słownictwa porządkując je w formie aktywnego słowniczka -Aktivwörterbuch.
 • Ułatwia prezentację i przyswojenie struktur gramatycznych poprzez zamieszczone tabele gramatyczne  po każdym rozdziale  Grammatik kompakt! oraz ćwiczenia systematyzujące nowy materiał gramatyczny w sekcji Grammatik kompakt – Übungen.
 • Pozwala na indywidualizację  nauczania poprzez dodatkowe zadania w sekcji FOKUS – Extra.
 • Zachęca do pracy nad językiem w języku niemieckim oferując ciekawe tematy, gry i zabawy językowe oraz projekty edukacyjne.
 • Kształtuje pozytywne wzorce zachowań i funkcjonowanie w społeczeństwie poprzez formy pracy na zajęciach. 

Elementy serii

Das ist Deutsch! KOMPAKT. Częsć 3

Das ist Deutsch! KOMPAKT. Częsć 3

Poradnik metodyczny. Język niemiecki dla gimnazjum

Autorzy: Magdalena Ptak

„Das ist Deutsch! KOMPAKT”. Poradnik metodyczny. Język niemiecki dla gimnazjum. Część 3. z dwiema płytami CD-Audio . Publikacja  w formie pomniejszonego podręcznika i zeszytu ćwiczeń.

 • Stanowi wygodne narzędzie pracy na etapie przygotowania i przeprowadzenia lekcji -  jedna książka zawiera pomniejszony podręcznik i zeszyt ćwiczeń.
 • Oferuje karty do pracy z filmami powiązanymi tematycznie z podręcznikiem wiodącym. 
 • Ułatwia przygotowanie lekcji (scenariusze) oferując gotowe pomysły, rozwiązania metodyczne i komentarze.
 • Pozwala zindywidualizować pracę poprzez pakiet zadań dodatkowych  dla dyslektyków.
 • Oferuje gotowe testy kontrolne w wersji A i B wraz z kluczami odpowiedzi.
 • Udostępnia klucze odpowiedzi do wszystkich zadań (podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zadania dla dyslektyków, karty pracy z filmami).
 • Oferuje plany wynikowe dla jednej i dwóch godzin lekcyjnych w tygodniu. 

Dla nauczyciela

Portal dlanauczyciela.pl

W portalu Dlanauczyciela.pl nauczyciele pracujący z serią „Das ist Deutsch! Kompakt” znajdą prawie 600 pomocy dydaktycznych:

 • pełna dokumentacja szkolna,
 • ponad 150 testów i kartkówek,
 • klucze odpowiedzi,
 • nagrania i transkrypcje,
 • multibooki do kl. 1. I kl. 2.

 oraz książki nauczyciela, ćwiczenia dla dyslektyków i wiele innych potrzebnych materiałów.

Rekomendowane dla Ciebie

Multibooki

Multibooki

Nowoczesne multimedialne podręczniki dla nauczyciela - cz. 1 i cz. 2

Zawierają materiały skorelowane z tradycyjnym podręcznikiem cz. 1 i cz. 2., dostosowane do wieku i percepcji uczniów, pomocne w osiąganiu lepszych efektów nauczania. Ikony zamieszczone przy zadaniach na słuchanie zapewniają łatwy dostęp do nagrań i filmów wideo.

pobierz

Film

Film

Filmy jako wyjątkowy czynnik motywujący do nauki języka niemieckiego

Ciekawe kulturoznawcze tematy uzupełniają treści z podręcznika. Oparte na materiałach, dopasowanych do wieku i umiejętności uczniów, wspomagają harmonijny rozwój języka. Filmy w oryginalnej wersji językowej zapewniają stworzenie realnego kontekstu edukacyjnego.

pobierz

Scenariusze lekcji

Scenariusze lekcji

Gotowe i szczegółowo opracowane pomysły na lekcje

Scenariusze to gotowe pomysły i inspiracje do przeprowadzenia lekcji. Do serii udostępniono aż ponad 50 scenariuszy. Nauczyciel znajdzie w nich opis przebiegu działań oraz wskazówki, jak najefektywniej przeprowadzić lekcję, karty pracy do filmów oraz wiele praktycznych porad.

pobierz

E-rozwiązania

Diagnoza przed egzaminem

Zestaw narzędzi diagnostycznych dla nauczycieli i dyrektorów, służący do przeprowadzania próbnych egzaminów.

Czytaj więcej

Zobacz także