• Umożliwia wszechstronne przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym dzięki opracowaniu wszystkich obowiązujących tematów oraz obecności wszystkich typów zadań gimnazjalnych.
 • Pozwala opanować strategię i techniki uczenia się do testu gimnazjalnego poprzez sekcję Mein Test.
 • Rozwija wymagane kluczowe sprawności językowe.
 • Umożliwia sprawne opanowanie niemieckich struktur gramatycznych dzięki licznym ćwiczeniom powtórzeniowym i utrwalającym.
 • Ułatwia utrwalanie poznanego materiału leksykalnego poprzez spiralny trening zawarty w kolejnych lekcjach danego rozdziału oraz oddzielne sekcje Merk dir die Wörter!, Wortschatz und Grammmatik EXTRA!, Aktivwörterbuch.
 • Oferuje systematyczny trening fonetyczny, z nagraniami, tabelami i polskimi odnośnikami wymawianych głosek lub ich zbitek w sekcji Aussprache.
 • Wzbudza i rozwija zainteresowanie światem poprzez autentyczne materiały niosące ze sobą treści realioznawcze dotyczące krajów DACHL,  prezentowane podczas lekcji kulturowych.
 • Inspiruje do samodzielnej pracy stymulowanej poprzez propozycje projektów edukacyjnych zawartych w sekcji Projekt!

Elementy serii

Meine Deutschtour. Część 3

Meine Deutschtour. Część 3

Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla gimnazjum.

Autorzy: Małgorzata Kosacka, Ewa Kościelniak-Walewska

„Meine Deutschtour”.  Część 3. Zeszyt ćwiczeń  do języka niemieckiego dla gimnazjum doskonale utrwala materiał prezentowany w podręczniku. Przeznaczony do realizacji programu nauczania języka niemieckiego od podstaw (podstawa programowa III.0.).

 • Przygotowuje do egzaminu gimnazjalnego poprzez powtórzeniowe minitesty gimnazjalne oraz wskazuje strategie przy rozwiązywaniu różnego typu zadań w sekcji Mein Test.
 • Umożliwia skuteczne utrwalenie materiału leksykalno-gramatycznego poprzez zadania odnoszące się do materiału prezentowanego w podręczniku w zakresie jednej lekcji – do każdej lekcji w podręczniku -  jedna strona w zeszycie ćwiczeń.
 • Umożliwia skuteczne utrwalenie poznanego materiału poprzez zadania spiralne odnoszące się do zrealizowanego rozdziału - sekcja Wortschatz und Grammatik Extra!.
 • Ułatwia przyswojenie i utrwalanie materiału leksykalnego dzięki zadaniom z sekcji Merk dir die Wörter!
 • Wzbudza zainteresowanie przedmiotem poprzez ćwiczenia w sekcji Spiel und lern mit! łączące zapamiętywanie i doskonalenie pisania w formie minizabawy.
 • Oferuje łatwy dostęp do nagrań w strefie ucznia na stronie wydawnictwa.
Meine Deutschtour. Część 3

Meine Deutschtour. Część 3

Podręcznik Nauczyciela do języka niemieckiego dla gimnazjum

Autorzy: Ewa Kościelniak-Walewska, Małgorzata Kosacka

Meine Deutschtour”. Część 3. Podręcznik Nauczyciela do języka niemieckiego dla gimnazjum z płytą CD-Audio i płytą DVD - wygodne narzędzie ułatwiające nauczycielowi przygotowanie lekcji.

 • Ułatwia nauczycielowi pracę dzięki zamieszczeniu w jednej publikacji podręcznika ucznia i zeszytu ćwiczeń z nadpisanymi odpowiedziami.
 • Oferuje  pomysły na przeprowadzenie rozgrzewki językowej do każdej lekcji.
 • Umożliwia indywidualizację nauczania oferując dodatkowe zadania o podwyższonym stopniu trudności oraz dla uczniów dyslektycznych wraz z kluczem odpowiedzi.
 • Zawiera na płycie CD-Audio nagrania do podręcznika i zeszytu ćwiczeń.
 • Zawiera na płycie CD-Audio nagrania do testów dostępnych w portalu dlanauczyciela.pl
 • Zawiera na płycie DVD trzy filmy do lekcji dodatkowych, do których scenariusze oraz karty pracy zadaniami do filmu są do pobrania w portalu dlanauczyciela.pl

Dodatkowo w portalu dlanauczyciela.pl do pobrania:

 • program nauczania,
 • plan wynikowy,
 • sylabus,
 • Przedmiotowy System Oceniania,
 • kryteria oceniania,
 • zakres wymagań edukacyjnych,
 • rozkład materiału na 30 i 60 godzin,
 • scenariusze lekcji,
 • karty pracy do filmów zawartych na płycie DVD w Podręczniku Nauczyciela,
 • testy (powtórzeniowe, po rozdziale, badanie wyników nauczania)
 • kartkówki,
 • dyktanda,
 • transkrypcje nagrań,
 • pliki mp3 nagrań do podręcznika, zeszytu ćwiczeń i testów,
 • klucze odpowiedzi do zeszytu ćwiczeń i testów,
 • oprogramowanie na tablicę multimedialną
 • inne materiały dodatkowe.

Dla nauczyciela

Portal dlanauczyciela.pl

W portalu Dlanauczyciela.pl nauczyciele pracujący z serią „Meine Deutschtour” znajdą ponad 300 pomocy dydaktycznych:

 • pełna dokumentacja szkolna,
 • testy, kartkówki, nagrania i transkrypcje,
 • klucze odpowiedzi,
 • multibooki do wszystkich poziomów

oraz książki nauczyciela, scenariusze lekcji, ćwiczenia dla dyslektyków oraz  wiele innych potrzebnych materiałów.

Rekomendowane dla Ciebie

Multibooki

Multibooki

Nowoczesne multimedialne podręczniki dla nauczyciela - cz. 1 i cz. 2

Zawierają materiały skorelowane z tradycyjnym podręcznikiem, dostosowane percepcji uczniów, pomocne w osiąganiu lepszych efektów nauczania. Ikony przy zadaniach na słuchanie zapewniają łatwy dostęp do nagrań i filmów wideo.

pobierz

Film

Film

Filmy jako wyjątkowy czynnik motywujący do nauki języka niemieckiego

Filmy oparte na materiałach dopasowanych do percepcji uczniów, wspomagają harmonijny rozwój języka. Filmy w oryginalnej wersji językowej zapewniają stworzenie kontekstu edukacyjnego.

pobierz

Zadania dodatkowe

Zadania dodatkowe

Wsparcie dla nauczyciela w pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych

Materiały zawierają: ćwiczenia do filmów, ćwiczenia dla pracujących szybciej, ćwiczenia dla dyslektyków. Umożliwiają zindywidualizowany tryb pracy w grupach o zróżnicowanych potrzebach językowych.

pobierz

E-rozwiązania

Diagnoza przed egzaminem

Zestaw narzędzi diagnostycznych dla nauczycieli i dyrektorów, służący do przeprowadzania próbnych egzaminów.

Czytaj więcej

Zobacz także