• Budzi chęć poznawania matematyki dzięki osadzeniu zadań w sytuacjach bliskim uczniom.
 • Zaciekawia, wyzwala kreatywność i myślenie, czemu służą atrakcyjne graficznie wprowadzenia do wszystkich tematów, pokazujące matematykę wokół nas i jej związki z innymi dziedzinami nauki i wiedzy, m.in. przyrodą, ekonomią, architekturą, historią, geografią, sportem, techniką.
 • Pozwala odkrywać prawidłowości, co prowadzi do lepszego rozumienia pojęć i świadomego ich stosowania.
 • Wspiera samodzielne zdobywanie wiedzy i zapamiętywanie nowych treści dzięki odpowiedniej konstrukcji tematów, licznym Przykładom z rozwiązaniami, zrozumiałemu językowi i przystępnej formie przekazu. Grafy, schematy i ilustracje łatwiej przywołać z pamięci niż zapisy tekstowe.
 • Ułatwia indywidualizację nauczania, czemu służy ułożenie zadań zgodnie ze wzrostem stopnia trudności, z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych poszczególnych uczniów.
 • Pozwala na rozszerzanie wiadomości i rozwijanie zainteresowań matematycznych dzięki dodatkowym treściom Warto wiedzieć oraz ciekawostkom Czy wiesz, że…w podręcznikach oraz Zadaniom dla Mistrza w zeszytach ćwiczeń i zbiorach zadań.
 • Ułatwia systematyzowanie i utrwalanie wiedzy, czemu służą zestawy zadań Sprawdź, czy potrafisz i Powtórzenie.
 • Umożliwia efektywne przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego, które zapewniają elementy powtórzeniowe zawarte w podręcznikach, zeszytach ćwiczeń i zbiorach zadań.

Dla ucznia

Matematyka na czasie. Klasa 1.

Podręcznik do matematyki dla gimnazjum

Nr dopuszczenia: 742/1/2015
Autorzy: Karolina Wej, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz

Podręcznik dla gimnazjum „Matematyka na czasie” do klasy 1 angażuje uwagę gimnazjalistów, pokazując matematykę w różnych dziedzinach życia; pozwala odnaleźć sens uczenia się matematyki.

 • Zachęca do nauki dzięki atrakcyjnemu opracowanie graficznemu; każdy z 48 tematów rozpoczyna całostronicowa nowoczesna infografika, wprowadzająca w temat i inspirująca do przemyśleń. 
 • Budzi zainteresowanie matematyką, pokazując jej związki z różnymi dziedzinami życia, m.in. dbaniem o zdrowie, budżetem, sportem, nauką, techniką, historią.
 • Angażuje w naukę dzięki osadzeniu zadań w kontekście praktycznym, w zakresie przydatnym na co dzień.
 • Budzi emocje, wywołuje dyskusje, poruszając tematy bliskie gimnazjalistom, często związane ze współczesnym światem.
 • Pomaga rozszerzać wiadomości, czemu sprzyjają treści Warto wiedzieć oraz ciekawostki Czy wiesz, że… .
 • Umożliwia samodzielną naukę dzięki: Przykładom z rozwiązaniami i dobranym do nich Ćwiczeniom, wyróżnieniom ważnych treści do zapamiętania Zapamiętaj, Zadaniom ułożonym zgodnie z rosnącym stopniem trudności.
 • Pomaga odkrywać zależności i formułować prawidłowości, wykorzystując wiedzę uczniów i budując na niej nowe pojęcia i wnioski, zanim jeszcze pojawią się formalne definicje.
 • Ułatwia zapamiętywanie dzięki czytelnym wyróżnieniom, schematom, wywoływaniu skojarzeń za pomocą metod mnemotechnicznych.
 • Wspiera systematyczny przyrost wiedzy dzięki układowi pozwalającemu na nauczanie spiralne – już w klasie 1 omawia potęgi, pierwiastki i równania.
 • Ułatwia utrwalanie wiedzy i przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego dzięki rozmaitym formom powtórek: kończących tematy Sprawdź, czy potrafisz i kończących działy Powtórzeniom.
 • Zrozumiale i przystępnie wyjaśnia zagadnienia zebrane w siedmiu działach: Liczby, Potęgi i pierwiastki, Procenty, Figury płaskie, Wyrażenia algebraiczne, Równania, Symetrie.

Matematyka na czasie. Klasa 2.

Podręcznik do matematyki dla gimnazjum

Nr dopuszczenia: 742/2/2016
Autorzy: Karolina Wej, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz


Podręcznik dla gimnazjum „Matematyka na czasie” do klasy 2 angażuje gimnazjalistów, pokazując matematykę w różnych dziedzinach życia; pozwala odnaleźć sens uczenia się matematyki.

 • Zachęca do nauki dzięki atrakcyjnemu opracowanie graficznemu; każdy z 36 tematów rozpoczyna całostronicowa nowoczesna infografika wprowadzająca w temat i inspirująca do przemyśleń. 
 • Budzi zainteresowanie matematyką, pokazując jej związki z różnymi dziedzinami życia, m.in. przyrodą, ekonomią, architekturą, historią, geografią, sportem, nauką, techniką.
 • Angażuje w naukę dzięki osadzeniu zadań w kontekście praktycznym, w zakresie przydatnym na co dzień.
 • Budzi emocje, wywołuje dyskusje dzięki tematom bliskim gimnazjalistom, często związanym ze współczesnym światem.
 • Pomaga rozszerzać wiadomości dzięki dodatkowym treściom Warto wiedzieć oraz ciekawostkom Czy wiesz, że… .
 • Umożliwia samodzielną naukę dzięki rozwiązanym Przykładom i dobranym do nich Ćwiczeniom, wyróżnieniom ważnych treści do zapamiętania Zapamiętaj i Zadaniom ułożonym zgodnie ze wzrostem stopnia trudności.
 • Pomaga odkrywać zależności i formułować prawidłowości, wykorzystując wiedzę uczniów i budując na niej nowe pojęcia i wnioski, zanim jeszcze pojawią się formalne definicje.
 • Ułatwia zapamiętywanie dzięki czytelnym wyróżnieniom, schematom, wywoływaniu skojarzeń za pomocą metod mnemotechnicznych.
 • Wspiera systematyczny przyrost wiedzy dzięki układowi pozwalającemu na nauczanie spiralne – w klasie 2 pogłębia tematyką związaną z potęgami, pierwiastkami, równaniami, co ułatwia wprowadzenie nowych zagadnień.
 • Ułatwia utrwalanie wiedzy i przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego dzięki elementom powtórzeniowym: kończącym tematy Sprawdź, czy potrafisz i kończącym działy Powtórzeniom.
 • Zrozumiale i przystępnie wyjaśnia zagadnienia zebrane w ośmiu działach: Potęgi i pierwiastki, Okręgi i koła, Równania i proporcjonalność, Trójkąty prostokątne, Układy równań liniowych, Okręgi i wielokąty foremne, Graniastosłupy, Statystyka i prawdopodobieństwo.

Matematyka na czasie. Klasa 1.

Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla gimnazjum (nowe wydanie)

Autorzy: Elżbieta Jabłońska, Maria Mędrzycka

Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum „Matematyka na czasie” do klasy 1 pomaga systematycznie ćwiczyć i utrwalać umiejętności matematyczne, a także sukcesywnie przygotowywać się do egzaminu gimnazjalnego.

 • Ułatwia wyćwiczenie nowych umiejętności dzięki dopasowaniu zadań do każdego tematu.
 • Umożliwia indywidualizację nauczania, czemu służy ułożenie zadań według stopnia trudności: Zadania na początek na stronie lewej – zielonej, Zadania treningowe – na stronie prawej – niebieskiej, a Zadania na medal – pod kodami QR prowadzącymi do portalu docwiczenia.pl.
 • Pomaga przygotować się do sprawdzianów dzięki zestawom zadań powtórzeniowych po każdym dziale – Sprawdź, czy potrafisz.
 • Umożliwia systematyczne przygotowywanie się do egzaminu gimnazjalnego dzięki grupowaniu na działy zadań, które pojawiły się na egzaminach w poprzednich latach i są w zasięgu możliwości uczniów (To było na egzaminie), oraz umieszczaniu w poszczególnych tematach różnych typów zadań egzaminacyjnych (PRAWDA/FAŁSZ; TAK/NIE, ponieważ A/B/C/D; zadania wymagające uzasadnienia czy uzupełnienia).
 • Pozwala oszczędzać czas i skupić się na właściwym rozwiązywaniu zadań dzięki miejscom przeznaczonym do zapisywania toku rozumowania.

Matematyka na czasie. Klasa 2.

Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla gimnazjum

Autorzy: Elżbieta Jabłońska, Maria Mędrzycka

Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum „Matematyka na czasie” do klasy 2 ułatwia systematyczne ćwiczenie i utrwalanie umiejętności matematycznych oraz sukcesywne przygotowanie się do egzaminu gimnazjalnego.

 • Ułatwia wyćwiczenie nowych umiejętności dzięki dopasowaniu zadań do każdego tematu podręcznika.
 • Pozwala na indywidualizację nauczania dzięki pogrupowaniu zadań według stopnia trudności: Zadania na początek na stronie lewej – zielonej, Zadania treningowe – na stronie prawej – niebieskiej, a Zadania na medal – pod kodami QR prowadzącymi do portalu docwiczenia.pl.
 • Pomaga w przygotowaniu do sprawdzianów dzięki zestawowi zadań powtórzeniowych po każdym dziale – Sprawdź, czy potrafisz.
 • Umożliwia systematyczne przygotowywanie się do egzaminu gimnazjalnego dzięki grupowaniu na działy zadań, które pojawiły się na egzaminach w poprzednich latach i są w zasięgu możliwości uczniów (To było na egzaminie), oraz umieszczaniu w poszczególnych tematach różnych typów zadań egzaminacyjnych (PRAWDA/FAŁSZ; TAK/NIE, ponieważ A/B/C/D; zadania wymagające uzasadnienia czy uzupełnienia).
 • Pozwala oszczędzać czas i skupić się na właściwym rozwiązywaniu zadań dzięki miejscom przeznaczonym do zapisywania toku rozumowania.

Matematyka na czasie. Klasa 1.

Zbiór zadań do matematyki dla gimnazjum

Autorzy: Jerzy Janowicz

Zbiór zadań dla gimnazjum „Matematyka na czasie” do klasy 1 wyróżnia się różnorodnością i bogactwem zadań – ponad 1500, na trzech poziomach trudności, dopasowanych do układu podręcznika.

 • Pozwala na szybkie dotarcie do każdego tematu dzięki pogrupowaniu zadań zgodnie z układem treści podręcznika.
 • Umożliwia wygodny wybór zadań o określonym stopniu trudności dzięki ułożeniu ich zgodnie ze wzrostem stopnia trudności oraz wyrazistemu podziałowi na trzy strony – Zadania na początek, Zadania treningowe, Zadania na medal.
 • Ułatwia poszukiwanie zadań dostosowanych do możliwości i potrzeb uczniów; służą temu propozycje: zadań łatwych – dla uczniów potrzebujących wielu prostych ćwiczeń, zadań średnio trudnych – dla większości uczniów, wymagających regularnego treningu, oraz zadań trudnych – dla uczniów szukających wyzwań.
 • Pomaga w przygotowaniu do klasówek i sprawdzianów semestralnych dzięki zestawom zadań powtórzeniowych Sprawdź, czy potrafisz kończącym każdy dział.
 • Umożliwia systematyczne przygotowywanie się do egzaminu gimnazjalnego dzięki grupowaniu na działy zadań, które pojawiły się na egzaminach w poprzednich latach i są w zasięgu możliwości uczniów (To było na egzaminie), oraz umieszczaniu w poszczególnych tematach różnych typów zadań egzaminacyjnych (PRAWDA/FAŁSZ; TAK/NIE, ponieważ A/B/C/D; zadania wymagające uzasadnienia czy uzupełnienia).

Matematyka na czasie. Klasa 2.

Zbiór zadań do matematyki dla gimnazjum

Autorzy: Jerzy Janowicz

Zbiór zadań dla gimnazjum „Matematyka na czasie” do klasy 2 wyróżnia się różnorodnością i bogactwem zadań – ponad 1100, dopasowanych do układu tematów z podręcznika, na trzech poziomach trudności.

 • Pozwala na szybkie dotarcie do każdego tematu dzięki pogrupowaniu zadań zgodnie z układem treści podręcznika.
 • Umożliwia wygodny wybór zadań określonego stopnia trudności dzięki ułożeniu ich zgodnie ze wzrostem stopnia trudności oraz wyrazistemu podziałowi na trzy strony – Zadania na początek, Zadania treningowe, Zadania na medal.
 • Ułatwia poszukiwanie zadań dostosowanych do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów dzięki propozycjom: zadań łatwych – dla uczniów potrzebujących wielu prostych ćwiczeń, zadań średnio trudnych – dla większości uczniów, wymagających regularnego treningu, oraz zadań trudnych – dla uczniów szukających wyzwań.
 • Pomaga w przygotowaniu do klasówek i sprawdzianów semestralnych dzięki zestawom zadań powtórzeniowych Sprawdź, czy potrafisz kończącym wszystkie działy.
 • Umożliwia systematyczne przygotowywanie się do egzaminu gimnazjalnego dzięki grupowaniu na działy zadań, które pojawiły się na egzaminach w poprzednich latach i są w zasięgu możliwości uczniów (To było na egzaminie), oraz umieszczaniu w poszczególnych tematach różnych typów zadań egzaminacyjnych (PRAWDA/FAŁSZ; TAK/NIE, ponieważ A/B/C/D; zadania wymagające uzasadnienia czy uzupełnienia).

Dla nauczyciela

Portal dlanauczyciela.pl

Dla nauczycieli pracujących z serią „Matematyka na czasie” przygotowaliśmy:

 • generatory testów umożliwiające tworzenie zestawów zadań dla 8 grup,
 • kartkówki i sprawdziany gotowe do wydruku,
 • podręczniki w wygodnej formie do prezentacji na lekcjach

oraz program nauczania, rozkłady materiału, plany wynikowe, przedmiotowe systemy oceniania,  podręczniki nauczyciela, materiały dydaktyczne przydatne do pracy na lekcjach.

Rekomendowane dla Ciebie

Podręcznik elektroniczny

Podręcznik elektroniczny

Aplikacja zawierająca podręcznik w wygodnej formie do prezentacji na lekcji

Aplikacja umożliwia przegląd stron podręcznika, powiększanie dowolnych fragmentów, dodawanie zakładek i notatek, zakreślanie wybranego elementu. Jest przydatna podczas korzystania z tablicy multimedialnej.

pobierz

Generatory testów

Generatory testów

Wygodne narzędzie do przygotowywania sprawdzianów

Aplikacja do układania kartkówek, klasówek, dowolnych kart pracy. Pomocna w szybkim przygotowaniu 8 równoważnych zestawów zadań.

pobierz

Klucz do geometrii

Klucz do geometrii

Umożliwia wizualizację tworzenia brył z siatki

Aplikacja do geometrii przestrzennej, umożliwiająca obejrzenie przykładowych graniastosłupów, ostrosłupów i brył obrotowych z różnych stron. Ułatwia wizualizację tworzenia bryły z jej siatki.

pobierz

E-rozwiązania

Diagnoza przed egzaminem

Zestaw narzędzi diagnostycznych dla nauczycieli i dyrektorów, służący do przeprowadzania próbnych egzaminów.

Czytaj więcej

Do ćwiczenia

Baza filmów, animacji, dodatkowych treści i zadań. Treści dostępne są po wpisaniu kodów z zeszytów ćwiczeń.

Czytaj więcej

Zobacz także