• Pomaga zrozumieć zagadnienia matematyczne, dzięki ciekawym, urozmaiconym przykładom rozwiązanym w podręcznikach.
 • Zapewnia wyćwiczenie umiejętności matematycznych, dzięki bogatej ofercie różnorodnych zadań we wszystkich elementach serii.
 • Umożliwia indywidualizację pracy ucznia, dzięki zadaniom o różnym stopniu trudności, począwszy od najmniej złożonych w zeszycie ćwiczeń do konkursowych w zbiorze zadań.
 • Pokazuje praktyczną stronę matematyki, czemu służą zadania o tematyce związanej z życiem codziennym.
 • Ułatwia uczniom zrozumienie nowych pojęć, dzięki przystępnemu językowi i przejrzystej szacie graficznej.

Dla ucznia

Policzmy to razem 3

Policzmy to razem 3

Podręcznik do matematyki dla gimnazjum

Nr dopuszczenia: 108/3/2011
Autorzy: Jerzy Janowicz

Podręcznik „Policzmy to razem” dla klasy 3 gimnazjum powstał z myślą o różnych potrzebach edukacyjnych uczniów. Umożliwia poznawanie matematyki zarówno podczas zajęć pod kierunkiem nauczyciela, jak i w czasie samodzielnej pracy w domu.

 • Pozwala na pracę z uczniami o różnym poziomie zaawansowania dzięki wyraźnie oznaczonym trzem stopniom trudności zadań.
 • Pokazuje praktyczne zastosowanie matematyki na co dzień i ułatwia przyswajanie treści z poszczególnych działów, dzięki niebanalnym przykładom i ciekawym zadaniom oraz infografikom.
 • Wspiera sprawdzanie wiedzy i umiejętności na każdym etapie dzięki starannie dobranym zestawom zadań: Rozgrzewka – przygotowanie do realizacji nowego działu, Sprawdź, czy potrafisz – utrwalenie wiadomości po każdym temacie, Przed klasówką – powtórzenia działów w formie zadań egzaminacyjnych, Zadania uzupełniające – dodatkowe zestawy zadań.
 • Zrozumiale i przystępnie wyjaśnia zagadnienia zebrane w czterech działach: Podobieństwo, Układy równań liniowych, Wielościany, Bryły obrotowe.
 • Pomaga w powtórzeniu materiału do egzaminu gimnazjalnego dzięki działowi Powtórzmy to razem.
 • Pozwala wykorzystać czas po egzaminie na przybliżenie wybranych treści licealnych zebranych w dziale Między gimnazjum a liceum.
Policzmy to razem 3

Policzmy to razem 3

Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla gimnazjum

Autorzy: Jerzy Janowicz

Zeszyt ćwiczeń do matematyki „Policzmy to razem” dla klasy 3 gimnazjum znakomicie uzupełnia podręcznik; zawiera zadania w formie atrakcyjnej zwłaszcza dla uczniów mniej zaawansowanych.

 • Pozwala na zwięzłe powtórzenie najważniejszych wiadomości z każdego działu dzięki jednostronicowym materiałom Uzupełnij i zapamiętaj.
 • Pozwala na utrwalanie kluczowych umiejętności dzięki podsumowaniom Sprawdź, czy potrafisz.
 • Umożliwia łatwą ocenę wiedzy uczniów dzięki perforowanym stronom do wyrywania umieszczonym w środku zeszytu.
Policzmy to razem 3

Policzmy to razem 3

Zbiór zadań do matematyki dla gimnazjum

Autorzy: Jerzy Janowicz

Zbiór zadań do matematyki „Policzmy to razem” dla klasy 3 gimnazjum zawiera wiele ciekawych i praktycznych zadań oraz testy gimnazjalne.

 • Pomaga zaciekawić uczniów matematyką dzięki różnorodnym zadaniom, szczególnie tym osadzonym w życiu codziennym.
 • Umożliwia wszechstronne i zindywidualizowane rozwijanie umiejętności ucznia dzięki zadaniom o zróżnicowanym stopniu trudności: od zadań łatwych do zadań o podwyższonym stopniu trudności dla uczniów szczególnie zainteresowanych matematyką.
 • Umożliwia przygotowywanie się do egzaminu dzięki starannie wybranym zadaniom egzaminacyjnym – To było na egzaminie, przydatnym do utrwalania wiadomości z każdego działu, oraz pięciu autorskim testom gimnazjalnym.

Dla nauczyciela

Książka Nauczyciela

Książka Nauczyciela to materiały niezbędne do sprawnej i skutecznej realizacji procesu dydaktycznego, w tym:

 • program nauczania i rozkład materiału,
 • wskazówki metodyczne do lekcji,
 • plan wynikowy i kryteria oceniania,
 • propozycje prac klasowych i testy podsumowujące kolejne etapy nauki.
Przejdź do sklepu

Portal dlanauczyciela.pl

Na portalu dlanauczyciela.pl nauczyciele korzystający z serii „Policzmy to razem” znajdą:

 • testy podsumowujące kolejne etapy nauki i sprawdziany do każdego działu,
 • generatory testów z zadaniami do wszystkich części podręcznika,
 • wskazówki metodyczne

oraz program nauczania, rozkłady materiału, plany wynikowe, przedmiotowe systemy oceniania, rozwiązania zadań i wiele innych materiałów.

Rekomendowane dla Ciebie

Generatory testów

Generatory testów

Wygodne narzędzie do przygotowywania sprawdzianów

Generatory zawierają wiele zadań o różnym poziomie trudności, podzielonych na działy zgodnie z układem treści podręczników. Narzędzie umożliwia ułożenie sprawdzianu z jednego bądź kilku tematów, automatycznie w dwóch grupach, z odpowiedziami.

Pobierz z DLANAUCZYCIELA.PL

E-rozwiązania

Diagnoza przed egzaminem

Zestaw narzędzi diagnostycznych dla nauczycieli i dyrektorów, służący do przeprowadzania próbnych egzaminów.

Czytaj więcej

E-ćwiczenia

Baza zadań multimedialnych umożliwiających powtarzanie i sprawdzanie wiedzy. Nauczycielom pozwala na tworzenie i zlecanie prac domowych.

Czytaj więcej

Zobacz także