Dla nauczyciela

Książka Nauczyciela

Książka Nauczyciela to materiały niezbędne do sprawnej i skutecznej realizacji procesu dydaktycznego, w tym:

  • program nauczania i rozkład materiału,
  • wskazówki metodyczne do lekcji,
  • plan wynikowy i kryteria oceniania,
  • propozycje prac klasowych i testy podsumowujące kolejne etapy nauki.
Przejdź do sklepu

Portal dlanauczyciela.pl

Na portalu dlanauczyciela.pl nauczyciele korzystający z serii „Policzmy to razem” znajdą:

  • testy podsumowujące kolejne etapy nauki i sprawdziany do każdego działu,
  • generatory testów z zadaniami do wszystkich części podręcznika,
  • wskazówki metodyczne

oraz program nauczania, rozkłady materiału, plany wynikowe, przedmiotowe systemy oceniania, rozwiązania zadań i wiele innych materiałów.

Rekomendowane dla Ciebie

Generatory testów

Generatory testów

Wygodne narzędzie do przygotowywania sprawdzianów

Generatory zawierają wiele zadań o różnym poziomie trudności, podzielonych na działy zgodnie z układem treści podręczników. Narzędzie umożliwia ułożenie sprawdzianu z jednego bądź kilku tematów, automatycznie w dwóch grupach, z odpowiedziami.

Pobierz z DLANAUCZYCIELA.PL

E-rozwiązania

Diagnoza przed egzaminem

Zestaw narzędzi diagnostycznych dla nauczycieli i dyrektorów, służący do przeprowadzania próbnych egzaminów.

Czytaj więcej

E-ćwiczenia

Baza zadań multimedialnych umożliwiających powtarzanie i sprawdzanie wiedzy. Nauczycielom pozwala na tworzenie i zlecanie prac domowych.

Czytaj więcej

Zobacz także