Dla ucznia

Zrozumieć świat. Klasa 1

Zrozumieć świat. Klasa 1

Podręcznik do języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej

Nr dopuszczenia: 584/1/2012/2015
Autorzy: Elżbieta Nowosielska, Urszula Szydłowska

Podręcznik „Zrozumieć świat” do języka polskiego dla pierwszej klasy zasadniczej szkoły zawodowej w atrakcyjny i skuteczny sposób rozwija wiedzę i kształci niezbędne umiejętności.  

 • Umożliwia zapoznanie zarówno z popularnymi tekstami publicystycznymi, jak i ważnymi dziełami literackimi, malarskimi oraz filmowymi.
 • Zachęca do refleksji i formułowania własnych opinii dzięki interesującym treściom i przykładom.
 • Ułatwia analizę i interpretację tekstów dzięki wzbogaceniu utworów literackich i publicystycznych o biogramy autorów, ciekawostki oraz słowniczek pojęć.
 • Kształci umiejętność odczytywania sensu tekstu poprzez zróżnicowane polecenia znajdujące się pod każdym tekstem.
 • Poszerza wiedzę o ważnych pisarzach i współczesnych postaciach dzięki historiom opisanym w dziale Historie warte poznania.
 • Kształci umiejętność przygotowywania tekstów na użytek szkolny i zawodowy dzięki przydatnym informacjom na temat kultury języka i zróżnicowanym ćwiczeniom zamieszczonym w dziale Wyrazić słowem.
 • Ułatwia zapamiętanie materiału dzięki osiom czasu i stronom z najważniejszymi wiadomościami o epokach.
 • Umożliwia sprawdzenie wiedzy za pomocą różnorodnych zadań dotyczących literatury i języka.
Zrozumieć świat. Klasa 2

Zrozumieć świat. Klasa 2

Podręcznik do języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej

Nr dopuszczenia: 584/2/2013/2015
Autorzy: Elżbieta Nowosielska, Urszula Szydłowska

Podręcznik „Zrozumieć świat” do języka polskiego dla drugiej klasy zasadniczej szkoły zawodowej w atrakcyjny i skuteczny sposób rozwija wiedzę i kształci niezbędne umiejętności.  

 • Umożliwia zapoznanie zarówno z popularnymi tekstami publicystycznymi, jak i ważnymi dziełami literackimi, malarskimi oraz filmowymi.
 • Zachęca do refleksji i formułowania własnych opinii dzięki interesującym treściom i przykładom.
 • Ułatwia analizę i interpretację tekstów dzięki wzbogaceniu utworów literackich i publicystycznych o biogramy autorów, ciekawostki oraz słowniczek pojęć.
 • Kształci umiejętność odczytywania sensu tekstu poprzez zróżnicowane polecenia znajdujące się pod każdym tekstem.
 • Poszerza wiedzę o ważnych pisarzach i współczesnych postaciach dzięki historiom opisanym w dziale Historie warte poznania.
 • Kształci umiejętność przygotowywania tekstów na użytek szkolny i zawodowy dzięki przydatnym informacjom na temat kultury języka i zróżnicowanym ćwiczeniom zamieszczonym w dziale Wyrazić słowem.
 • Ułatwia zapamiętanie materiału dzięki osiom czasu i stronom z najważniejszymi wiadomościami o epokach.
 • Umożliwia sprawdzenie wiedzy za pomocą różnorodnych zadań dotyczących literatury i języka.
przejdź do sklepu
Zrozumieć świat. Klasa 3

Zrozumieć świat. Klasa 3

Podręcznik do języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej

Nr dopuszczenia: 584/3/2014/2016
Autorzy: Elżbieta Nowosielska, Urszula Szydłowska

Podręcznik „Zrozumieć świat” do języka polskiego dla trzeciej klasy zasadniczej szkoły zawodowej w atrakcyjny i skuteczny sposób rozwija wiedzę i kształci niezbędne umiejętności.  

 • Umożliwia zapoznanie zarówno z popularnymi tekstami publicystycznymi, jak i ważnymi dziełami literackimi, malarskimi oraz filmowymi.
 • Zachęca do refleksji i formułowania własnych opinii dzięki interesującym treściom i przykładom.
 • Ułatwia analizę i interpretację tekstów dzięki wzbogaceniu utworów literackich i publicystycznych o biogramy autorów, ciekawostki oraz słowniczek pojęć.
 • Kształci umiejętność odczytywania sensu tekstu poprzez zróżnicowane polecenia znajdujące się pod każdym tekstem.
 • Poszerza wiedzę o ważnych pisarzach i współczesnych postaciach dzięki historiom opisanym w dziale Historie warte poznania.
 • Kształci umiejętność przygotowywania tekstów na użytek szkolny i zawodowy dzięki przydatnym informacjom na temat kultury języka i zróżnicowanym ćwiczeniom zamieszczonym w dziale Wyrazić słowem.
 • Ułatwia zapamiętanie materiału dzięki osiom czasu i stronom z najważniejszymi wiadomościami o epokach.
 • Umożliwia sprawdzenie wiedzy za pomocą różnorodnych zadań dotyczących literatury i języka.
przejdź do sklepu

Dla nauczyciela

Dla nauczyciela

Dla nauczycieli korzystających z serii „Zrozumieć świat” przygotowaliśmy:

 • program nauczania,
 • plany wynikowe,
 • rozkłady materiału,
 • scenariusze lekcji,
 • zagadnienia na lekcje wychowawcze,
 • testy i dodatkowe ćwiczenia.

Zobacz także