SERIA

Zrozumieć świat

Seria „Zrozumieć świat” jest przeznaczona do nauki języka polskiego w zasadniczych szkołach zawodowych.

 • Została przygotowana przez znakomity zespół autorski: Elżbietę Nowosielską, dr nauk humanistycznych, doradcę metodycznego szkół zawodowych, i Urszulę Szydłowską, nauczycielkę z wieloletnim doświadczeniem w pracy w ZSZ.
 • W pełni realizuje wymagania podstawy programowej dla ZSZ.
 • Przygotowuje ucznia do świadomego odbioru tekstów kultury.
 • Uczy analizy i interpretacji dzieł w kontekście historycznym i biograficznym.
 • Wprowadza ścisłe powiązanie języka polskiego z przedmiotami zawodowymi.
 • Zachęca do aktywności dzięki przystępnemu językowi, aktualnej tematyce, bliskiej współczesnemu uczniowi, a także integracji kształcenia literacko-kulturowego i językowego.
 • Zawiera materiał przeznaczony do realizacji w ciągu 160 godzin lekcyjnych. W trzyletnim cyklu nauczania można realizować model 2 godzin lekcyjnych w tygodniu dla klas I i II (po 60 godzin) oraz 1 godziny lekcyjnej w tygodniu w klasie III (40 godzin).
 • Została wzbogacona o materiały dydaktyczne przygotowane przez zespół nauczycieli praktyków, takie jak: rozkład materiału, plan wynikowy czy scenariusze lekcji do języka polskiego i lekcji wychowawczych.

Dla ucznia

Zrozumieć świat. Klasa 1

Podręcznik do języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej

Nr dopuszczenia: 584/1/2012/2015
Autorzy: Elżbieta Nowosielska, Urszula Szydłowska

Podręcznik „Zrozumieć świat” do języka polskiego dla pierwszej klasy zasadniczej szkoły zawodowej w atrakcyjny i skuteczny sposób rozwija wiedzę i kształci niezbędne umiejętności.  

 • Umożliwia zapoznanie zarówno z popularnymi tekstami publicystycznymi, jak i ważnymi dziełami literackimi, malarskimi oraz filmowymi.
 • Zachęca do refleksji i formułowania własnych opinii dzięki interesującym treściom i przykładom.
 • Ułatwia analizę i interpretację tekstów dzięki wzbogaceniu utworów literackich i publicystycznych o biogramy autorów, ciekawostki oraz słowniczek pojęć.
 • Kształci umiejętność odczytywania sensu tekstu poprzez zróżnicowane polecenia znajdujące się pod każdym tekstem.
 • Poszerza wiedzę o ważnych pisarzach i współczesnych postaciach dzięki historiom opisanym w dziale Historie warte poznania.
 • Kształci umiejętność przygotowywania tekstów na użytek szkolny i zawodowy dzięki przydatnym informacjom na temat kultury języka i zróżnicowanym ćwiczeniom zamieszczonym w dziale Wyrazić słowem.
 • Ułatwia zapamiętanie materiału dzięki osiom czasu i przypomnieniom najważniejszych wiadomości o epokach.
 • Umożliwia sprawdzenie wiedzy za pomocą różnorodnych zadań dotyczących literatury i języka.
przejdź do sklepu
Zrozumieć świat. Klasa 3

Zrozumieć świat. Klasa 3

Podręcznik do języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej

Nr dopuszczenia: 584/3/2014/2016
Autorzy: Elżbieta Nowosielska, Urszula Szydłowska

Podręcznik „Zrozumieć świat” do języka polskiego dla trzeciej klasy zasadniczej szkoły zawodowej w atrakcyjny i skuteczny sposób rozwija wiedzę i kształci niezbędne umiejętności.  

 • Umożliwia zapoznanie zarówno z popularnymi tekstami publicystycznymi, jak i ważnymi dziełami literackimi, malarskimi oraz filmowymi.
 • Zachęca do refleksji i formułowania własnych opinii dzięki interesującym treściom i przykładom.
 • Ułatwia analizę i interpretację tekstów dzięki wzbogaceniu utworów literackich i publicystycznych o biogramy autorów, ciekawostki oraz słowniczek pojęć.
 • Kształci umiejętność odczytywania sensu tekstu poprzez zróżnicowane polecenia znajdujące się pod każdym tekstem.
 • Poszerza wiedzę o ważnych pisarzach i współczesnych postaciach dzięki historiom opisanym w dziale Historie warte poznania.
 • Kształci umiejętność przygotowywania tekstów na użytek szkolny i zawodowy dzięki przydatnym informacjom na temat kultury języka i zróżnicowanym ćwiczeniom zamieszczonym w dziale Wyrazić słowem.
 • Ułatwia zapamiętanie materiału dzięki osiom czasu i przypomnieniom najważniejszych wiadomości o epokach.
 • Umożliwia sprawdzenie wiedzy za pomocą różnorodnych zadań dotyczących literatury i języka.
przejdź do sklepu
Zrozumieć świat. Klasa 2

Zrozumieć świat. Klasa 2

Podręcznik do języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej

Nr dopuszczenia: 584/2/2013/2015
Autorzy: Elżbieta Nowosielska, Urszula Szydłowska

Podręcznik „Zrozumieć świat” do języka polskiego dla drugiej klasy zasadniczej szkoły zawodowej w atrakcyjny i skuteczny sposób rozwija wiedzę i kształci niezbędne umiejętności.  

 • Umożliwia zapoznanie zarówno z popularnymi tekstami publicystycznymi, jak i ważnymi dziełami literackimi, malarskimi oraz filmowymi.
 • Zachęca do refleksji i formułowania własnych opinii dzięki interesującym treściom i przykładom.
 • Ułatwia analizę i interpretację tekstów dzięki wzbogaceniu utworów literackich i publicystycznych o biogramy autorów, ciekawostki oraz słowniczek pojęć.
 • Kształci umiejętność odczytywania sensu tekstu poprzez zróżnicowane polecenia znajdujące się pod każdym tekstem.
 • Poszerza wiedzę o ważnych pisarzach i współczesnych postaciach dzięki historiom opisanym w dziale Historie warte poznania.
 • Kształci umiejętność przygotowywania tekstów na użytek szkolny i zawodowy dzięki przydatnym informacjom na temat kultury języka i zróżnicowanym ćwiczeniom zamieszczonym w dziale Wyrazić słowem.
 • Ułatwia zapamiętanie materiału dzięki osiom czasu i przypomnieniom najważniejszych wiadomości o epokach.
 • Umożliwia sprawdzenie wiedzy za pomocą różnorodnych zadań dotyczących literatury i języka.
przejdź do sklepu

Dla nauczyciela

Dla nauczyciela

Dla nauczycieli korzystających z serii „Zrozumieć świat” przygotowaliśmy:

 • program nauczania,
 • plany wynikowe,
 • rozkłady materiału,
 • scenariusze lekcji,
 • zagadnienia na lekcje wychowawcze,
 • testy i dodatkowe ćwiczenia.

Zobacz także