SERIA

Technik informatyk

Seria „Technik informatyk” przygotowuje do kształcenia w zawodzie technik informatyk.

 • W pełni realizuje założenia podstawy programowej. Układ treści podręczników odpowiada obowiązującej podstawie programowej do kształcenia w zawodach z dn. 07.02.2012 r. oraz realizacji efek­tów kształcenia.
 • Przygotowano ją według przemyślanej koncepcji każdy podręcznik z serii odpowiada jednej części kwalifikacji, zatem może funkcjonować samodzielnie. Poszczególne rozdziały to odrębne jednostki tematyczne dotyczące określonych kwalifikacji.
 • Gwarantuje wygodę użytkowania dzięki intuicyjnej nawigacji. Każdy rozdział rozpoczyna się wprowadzeniem w omawiane zagadnienia oraz opisem celów zgodnych z wymaganiami podstawy programowej. Następnie są prezentowane treści kształcenia wraz z rozwiązanymi ćwiczeniami, procedurami, zaleceniami pomocnymi w praktyce zawodowej i podsumowaniem najważniejszych informacji. Całość kończą pytania i polecenia sprawdzające oraz zadania praktyczne o stopniowanej trudności.
 • Umożliwia efektywne powtarzanie i utrwalanie materiału oraz samokształcenie – każdy rozdział w podręczniku jest zakończony blokiem powtórzeniowym składającym się z podsumowania, pytań i poleceń sprawdzających, zadań praktycznych do samodzielnego wykonania w pracowni szkolnej, będących przykładem egzaminacyjnych zadań praktycznych. Do teoretycznej części egzaminu zawodowego przygotowują testy w formie elektronicznej, które można pobrać ze strony www.publikacjezawodowe.pl i rozwiązywać w trybie offline.
 • Zapewnia komfort pracy i nauki – na stronie www.publikacjezawodowe.pl są umieszczone zasoby (pliki HTML, CSS, TXT, BMP, JPG, PNG, TIF, WAV, MP4 oraz linki) potrzebne do wykonania ćwiczeń oraz zadań praktycznych.
 • Uczy zawodu w praktyczny sposób. Treść podręczników – dzięki procedurom opisanym krok po kroku oraz ćwiczeniom polegającym na rozwiązywaniu problemów, z którymi spotyka się w ramach swoich obowiązków technik informatyk – ściśle nawiązuje do praktyki zawodowej. Przy terminach informatycznych podano informację o ich brzmieniu w języku angielskim, którego znajomość jest niezbędną umiejętnością technika informatyka.
 • Zapewnia skuteczne przygotowanie do egzaminów kwalifikacyjnych. W podręcznikach omówiono wszystkie treści niezbędne do zdania egzaminu zawodowego. Każdy rozdział zawiera podsumowanie najważniejszych informacji przeznaczone do szybkiego powtórzenia materiału oraz zadanie praktyczne do samodzielnego wykonania, będące przykładem zadania egzaminacyjnego. Z każdym podręcznikiem są zintegrowane testy egzaminacyjne dostępne na stronie www.publikacjezawodowe.pl.
 • Jest przeznaczona do nauki w technikach, szkołach policealnych lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Dla ucznia

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi (E.13.3.)

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi (E.13.3.)

Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik informatyk

Autorzy: Adam Grudziński, Michał Szymczak

„Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi” to podręcznik do kształcenia w zawodzie technik informatyk. 

 • Zawiera treści zgodne z podstawą programową kwalifikacji E.13.3.
 • Gwarantuje wygodę użytkowania dzięki intuicyjnej nawigacji. W podręczniku ważne pojęcia oraz skrótowce są umieszczone na marginesie obok ich definicji w tekście. Każdy termin oraz skrótowiec ma podane angielskie znaczenie. Poszczególne rozdziały zawierają ćwiczenia z rozwiązaniami i odpowiedziami, procedury opisane krok po kroku, podsumowania, w których znajdują się najważniejsze informacje w postaci streszczenia, tabeli, schematu.
 • Umożliwia efektywne powtarzanie i utrwalanie materiału oraz samokształcenie – każdy rozdział w podręczniku jest zakończony blokiem powtórzeniowym składającym się z podsumowania, pytań i poleceń sprawdzających, zadań praktycznych do samodzielnego wykonania.
 • Zapewnia skuteczne przygotowanie do egzaminów kwalifikacyjnych. W podręcznikach omówiono wszystkie treści niezbędne do zdania egzaminu zawodowego. Każdy rozdział zawiera podsumowanie najważniejszych informacji przeznaczone do szybkiego powtórzenia materiału oraz zadanie praktyczne do samodzielnego wykonania w pracowni szkolnej, będące przykładem zadania egzaminacyjnego. Do teoretycznej części egzaminu zawodowego przygotowują testy w formie elektronicznej, które można pobrać ze strony www.publikacjezawodowe.pl i rozwiązywać w trybie offline.
 • Umożliwia podjęcie pracy zawodowej bezpośrednio po opanowaniu materiału oraz po zdaniu egzaminów zawodowych. Treść podręcznika – wraz z użytecznymi schematami, ilustracjami, ćwiczeniami oraz zaleceniami pomocnymi w praktyce zawodowej – podana została w ujęciu praktycznym i ściśle nawiązuje do problemów, z którymi spotyka się w ramach swoich obowiązków zawodowych technik informatyk.
przejdź do sklepu

Konfigurowanie urządzeń sieciowych (E.13.2.)

Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik informatyk

Autorzy: Adam Grudziński, Michał Szymczak

„Konfigurowanie urządzeń sieciowych”  to podręcznik do kształcenia w zawodzie technik informatyk. 

 • Zawiera treści zgodne z podstawą programową kwalifikacji E.13.2.
 • Gwarantuje wygodę użytkowania dzięki intuicyjnej nawigacji. W podręczniku ważne pojęcia oraz skrótowce są umieszczone na marginesie obok ich definicji w tekście. Każdy termin oraz skrótowiec ma podane angielskie znaczenie. Poszczególne rozdziały zawierają ćwiczenia z rozwiązaniami i odpowiedziami, procedury opisane krok po kroku, podsumowania, w których znajdują się najważniejsze informacje w postaci streszczenia, tabeli, schematu.
 • Umożliwia efektywne powtarzanie i utrwalanie materiału oraz samokształcenie – każdy rozdział w podręczniku jest zakończony blokiem powtórzeniowym składającym się z podsumowania, pytań i poleceń sprawdzających, zadań praktycznych do samodzielnego wykonania.
 • Zapewnia skuteczne przygotowanie do egzaminów kwalifikacyjnych. W podręcznikach omówiono wszystkie treści niezbędne do zdania egzaminu zawodowego. Każdy rozdział zawiera podsumowanie najważniejszych informacji przeznaczone do szybkiego powtórzenia materiału oraz zadanie praktyczne do samodzielnego wykonania w pracowni szkolnej, będące przykładem zadania egzaminacyjnego. Do teoretycznej części egzaminu zawodowego przygotowują testy w formie elektronicznej, które można pobrać ze strony www.publikacjezawodowe.pl i rozwiązywać w trybie offline.
 • Umożliwia podjęcie pracy zawodowej bezpośrednio po opanowaniu materiału oraz po zdaniu egzaminów zawodowych. Treść podręcznika – wraz z użytecznymi schematami, ilustracjami, ćwiczeniami oraz zaleceniami pomocnymi w praktyce zawodowej – podana została w ujęciu praktycznym i  ściśle nawiązuje do problemów, z którymi spotyka się w ramach swoich obowiązków zawodowych technik informatyk.
przejdź do sklepu

Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej (E.13.1.)

Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik informatyk

Autorzy: Piotr Malak, Michał Szymczak

„Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej” to podręcznik do kształcenia w zawodzie technik informatyk.

 • Zawiera treści zgodne z podstawą programową kwalifikacji  E.13.1.
 • Gwarantuje wygodę użytkowania dzięki intuicyjnej nawigacji. W podręczniku ważne pojęcia oraz skrótowce są umieszczone na marginesie obok ich definicji w tekście. Każdy termin oraz skrótowiec ma podane angielskie znaczenie. Poszczególne rozdziały zawierają ćwiczenia z rozwiązaniami i odpowiedziami, procedury opisane krok po kroku, podsumowania, w których znajdują się najważniejsze informacje w postaci streszczenia, tabeli, schematu.
 • Umożliwia efektywne powtarzanie i utrwalanie materiału oraz samokształcenie – każdy rozdział w podręczniku jest zakończony blokiem powtórzeniowym składającym się z podsumowania, pytań i poleceń sprawdzających, zadań praktycznych do samodzielnego wykonania.
 • Zapewnia skuteczne przygotowanie do egzaminów kwalifikacyjnych. W podręcznikach omówiono wszystkie treści niezbędne do zdania egzaminu zawodowego. Każdy rozdział zawiera podsumowanie najważniejszych informacji przeznaczone do szybkiego powtórzenia materiału oraz zadanie praktyczne do samodzielnego wykonania w pracowni szkolnej, będące przykładem zadania egzaminacyjnego. Do teoretycznej części egzaminu zawodowego przygotowują testy w formie elektronicznej, które można pobrać ze strony www.publikacjezawodowe.pl i rozwiązywać w trybie offline.
 • Umożliwia podjęcie pracy zawodowej bezpośrednio po opanowaniu materiału oraz po zdaniu egzaminów zawodowych. Treść podręcznika – wraz z użytecznymi schematami, ilustracjami, ćwiczeniami oraz zaleceniami pomocnymi w praktyce zawodowej – podana została w ujęciu praktycznym i ściśle nawiązuje do problemów, z którymi spotyka się w ramach swoich obowiązków zawodowych technik informatyk.
przejdź do sklepu
Tworzenie aplikacji internetowych (E.14.3.)

Tworzenie aplikacji internetowych (E.14.3.)

Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik informatyk

Autorzy: Ilona Nowosad, Krzysztof T. Czarkowski

„Tworzenie aplikacji interentowych” to podręcznik do kształcenia w zawodzie technik informatyk.

 • Zawiera informacje opisane w podstawie programowej jako E.14.3.
 • Został wzbogacony o dodatki, które zawierają listę elementarnych typów danych oraz ich obiektowe odpowiedniki, elementów (podstawowych i zaawansowanych), operatorów (ich priorytety i kierunek wykonywania), instrukcji, modyfikatorów metod, a także wybrane typy obiektowe i metody do obsługi zapytań do bazy danych w językach Java, JavaScript, PHP.
 • Gwarantuje wygodę użytkowania dzięki intuicyjnej nawigacji. W podręczniku ważne pojęcia oraz skrótowce są umieszczone na marginesie obok ich definicji w tekście. Każdy termin oraz skrótowiec ma podane angielskie znaczenie. Poszczególne rozdziały zawierają ćwiczenia z rozwiązaniami i odpowiedziami, procedury opisane krok po kroku, podsumowania, w których znajdują się najważniejsze informacje w postaci streszczenia, tabeli, schematu.
 • Umożliwia efektywne powtarzanie i utrwalanie materiału oraz samokształcenie – każdy rozdział w podręczniku jest zakończony blokiem powtórzeniowym składającym się z podsumowania, pytań i poleceń sprawdzających, zadań praktycznych do samodzielnego wykonania.
 • Zapewnia skuteczne przygotowanie do egzaminów kwalifikacyjnych. W podręcznikach omówiono wszystkie treści niezbędne do zdania egzaminu zawodowego. Każdy rozdział zawiera podsumowanie najważniejszych informacji przeznaczone do szybkiego powtórzenia materiału oraz zadanie praktyczne do samodzielnego wykonania w pracowni szkolnej, będące przykładem zadania egzaminacyjnego. Do teoretycznej części egzaminu zawodowego przygotowują  testy w formie elektronicznej, które można pobrać ze strony www.publikacjezawodowe.pl i rozwiązywać w trybie offline.
 • Umożliwia podjęcie pracy zawodowej bezpośrednio po opanowaniu materiału oraz po zdaniu egzaminów zawodowych. Treść podręcznika – wraz z użytecznymi schematami, ilustracjami, ćwiczeniami oraz zaleceniami pomocnymi w praktyce zawodowej – podana została w ujęciu praktycznym i ściśle nawiązuje do problemów, z którymi spotyka się w ramach swoich obowiązków zawodowych technik informatyk.
przejdź do sklepu

Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych (E.14.2.)

Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik informatyk

Autorzy: Ilona Nowosad, Krzysztof T. Czarkowski

„Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych” to podręcznik do kształcenia w zawodzie technik informatyk.

 • Zawiera zagadnienia opisane w podstawie programowej jako E.14.2.
 • Został wzbogacony o dodatki, które zawierają:
  - listę poleceń w języku SQL: tworzenie, modyfikowanie, usuwanie obiektów z bazy danych, manipulowanie danymi, nadawanie i odbieranie uprawnień użytkownikom bazy danych, defragmentacja i optymalizacja bazy danych, wybieranie danych z tabel, funkcje na zbiorach wyników, operatory logiczne, wybrane funkcje porównujące, znakowe, numeryczne, agregacja, data i czas w systemach Oracle, MySQL, PostgreSQL,
  - listę wybranych funkcjonalności klientów tekstowych systemów zarządzania bazami danych Oracle, MySQL, PostgreSQL.
 • Gwarantuje wygodę użytkowania dzięki intuicyjnej nawigacji. W podręczniku ważne pojęcia oraz skrótowce są umieszczone na marginesie obok ich definicji w tekście. Każdy termin oraz skrótowiec ma podane angielskie znaczenie. Poszczególne rozdziały zawierają ćwiczenia z rozwiązaniami i odpowiedziami, procedury opisane krok po kroku, podsumowania, w których znajdują się najważniejsze informacje w postaci streszczenia, tabeli, schematu.
 • Umożliwia efektywne powtarzanie i utrwalanie materiału oraz samokształcenie – każdy rozdział w podręczniku jest zakończony blokiem powtórzeniowym składającym się z podsumowania, pytań i poleceń sprawdzających, zadań praktycznych do samodzielnego wykonania.
 • Zapewnia skuteczne przygotowanie do egzaminów kwalifikacyjnych. W podręcznikach omówiono wszystkie treści niezbędne do zdania egzaminu zawodowego. Każdy rozdział zawiera podsumowanie najważniejszych informacji przeznaczone do szybkiego powtórzenia materiału oraz zadanie praktyczne do samodzielnego wykonania w pracowni szkolnej, będące przykładem zadania egzaminacyjnego. Do teoretycznej części egzaminu zawodowego przygotowują testy w formie elektronicznej, które można pobrać ze strony www.publikacjezawodowe.pl i rozwiązywać w trybie offline.
 • Umożliwia podjęcie pracy zawodowej bezpośrednio po opanowaniu materiału oraz po zdaniu egzaminów zawodowych. Treść podręcznika – wraz z użytecznymi schematami, ilustracjami, ćwiczeniami oraz zaleceniami pomocnymi w praktyce zawodowej – podana została w ujęciu praktycznym i ściśle nawiązuje do problemów, z którymi spotyka się w ramach swoich obowiązków zawodowych technik informatyk.
przejdź do sklepu

Tworzenie stron internetowych (E.14.1.)

Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik informatyk

Nr dopuszczenia: 40/2014
Autorzy: Krzysztof T. Czarkowski, Ilona Nowosad

„Tworzenie stron internetowych” to podręcznik do kształcenia w zawodzie technik informatyk.

 • Zawiera zagadnienia opisane w podstawie programowej jako E.14.1.
 • Został wzbogacony o dodatki, które zawierają listę najczęściej używanych elementów języka HTML 4.01 i HTML 5 oraz listę atrybutów znaczników języka HTML 4.01 i HTML 5.
 • Gwarantuje wygodę użytkowania dzięki intuicyjnej nawigacji. W podręczniku ważne pojęcia oraz skrótowce są umieszczone na marginesie obok ich definicji w tekście. Każdy termin oraz skrótowiec ma podane angielskie znaczenie. Poszczególne rozdziały zawierają ćwiczenia z rozwiązaniami i odpowiedziami, procedury opisane krok po kroku, podsumowania, w których znajdują się najważniejsze informacje w postaci streszczenia, tabeli, schematu.
 • Umożliwia efektywne powtarzanie i utrwalanie materiału oraz samokształcenie – każdy rozdział w podręczniku jest zakończony blokiem powtórzeniowym składającym się z podsumowania, pytań i poleceń sprawdzających, zadań praktycznych do samodzielnego wykonania.
 • Zapewnia skuteczne przygotowanie do egzaminów kwalifikacyjnych. W podręcznikach omówiono wszystkie treści niezbędne do zdania egzaminu zawodowego. Każdy rozdział zawiera podsumowanie najważniejszych informacji przeznaczone do szybkiego powtórzenia materiału oraz zadanie praktyczne do samodzielnego wykonania w pracowni szkolnej, będące przykładem zadania egzaminacyjnego. Do teoretycznej części egzaminu zawodowego przygotowują testy w formie elektronicznej, które można pobrać ze strony www.publikacjezawodowe.pl i rozwiązywać w trybie offline.
 • Umożliwia podjęcie pracy zawodowej bezpośrednio po opanowaniu materiału oraz po zdaniu egzaminów zawodowych. Treść podręcznika – wraz z użytecznymi schematami, ilustracjami, ćwiczeniami oraz zaleceniami pomocnymi w praktyce zawodowej – podana została w ujęciu praktycznym i ściśle nawiązuje do problemów, z którymi spotyka się w ramach swoich obowiązków zawodowych technik informatyk.
przejdź do sklepu

Dla nauczyciela

Zasoby i testy do serii „Technik informatyk”

Seria „Technik informatyk” zapewnia komfort pracy i nauki, a także umożliwia efektywne utrwalanie materiału.

Na stronie www.publikacjezawodowe.pl są umieszczone: 

 • zasoby (pliki HTML, CSS, TXT, BMP, JPG, PNG, TIF, WAV, MP4 oraz linki) potrzebne do wykonania ćwiczeń i zadań praktycznych, 
 • testy w formie elektronicznej, które można pobrać i rozwiązywać w trybie offline. 

Jest to niezastąpiona pomoc w przygotowaniu do teoretycznej części egzaminu zawodowego.  

Informacje dodatkowe

Zmiany w kształceniu zawodowym

Od roku szkolnego 2012/2013 weszły w życie zmiany związane z modernizacją kształcenia zawodowego w Polsce. Zmiany te mają na celu zwiększenie skuteczności i efektywności systemu kształcenia zawodowego oraz zharmonizowania go z rynkiem pracy.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Od roku szkolnego 2012/2013 wprowadzono nową formę egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (zwanego potocznie egzaminem zawodowym). Egzamin jest dostosowany do wprowadzonych zmian w szkolnictwie zawodowym i uwzględnia elastyczność procesu kształcenia.

Zobacz także