SERIA

Technik pojazdów samochodowych

Seria „Technik pojazdów samochodowych” składa się z sześciu podręczników opisujących zagadnienia z branży samochodowej. Przygotowuje do egzaminów z kwalifikacji w zawodach: technik pojazdów samochodowych (M.12., M.18., M. 42.), elektromechanik pojazdów samochodowych (M.12.), mechanik pojazdów samochodowych (M.18.).

 • Jest zgodna z podstawą programo­wą. Układ treści podręczników odpowiada zmianom w szkolnictwie zawodowym w zakresie realizacji efek­tów kształcenia.
 • Została stworzona przez nauczycieli, autorów pro­gramów nauczania, specjalistów diagnozowania i napraw zespołów i podzespołów oraz układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych. Publikacje wchodzące w skład serii skonsultowano z nauczycielami zawodu.
 • Ułatwia korzystanie z treści dzięki czytelnej strukturze podręczników. Każdy rozdział podręcznika rozpoczyna się opisem celów odpowiadających wymaganiom podstawy programowej. Na końcu poszczególnych rozdziałów znajdują się pod­sumowania, pytania i polecenia sprawdzające oraz zadania praktyczne.
 • Zapewnia przygotowanie do egzaminów dzięki przystępnemu omówieniu wszystkich treści wymaganych na egzaminach zawodowych.
 • Umożliwia nauczanie metodą tradycyjną według programu przedmiotowego, a także kształcenie według programu modułowego.

Dla ucznia

Diagnozowanie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (M.12.1.)

Podręcznik do kształcenia w zawodach technik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych

Autorzy: Rafał Burdzik, Paweł Fabiś, Przemysław Kubiak, Albert Smalcerz

„Diagnozowanie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (M.12.1.)” to podręcznik do kształcenia w zawodach technik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych. 

 • Został przygotowany zgodnie z podstawą programową nauczania w zawodach motoryzacyjnych.
 • Zawiera zakres treści określony w podstawie programowej jako M.12.1. Obejmuje następujące zagadnienia: wprowadzenie do diagnostyki elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, diagnostykę układów elektrycznych i elektronicznych w silnikach, podwoziach i nadwoziach pojazdów samochodowych, diagnostykę sieci transmisyjnych i dodatkowego wyposażenia pojazdów samochodowych.
 • Jest przyjazny dla czytelnika – dzięki prostemu i przejrzystemu sposobowi prezentowania zagadnień, często trudnych, i bardzo dobremu graficznemu uzupełnieniu treści (zdjęcia, rysunki, schematy i wyróżnienia w tekście). Każdy dział rozpoczyna się stroną działową i ma własny spis treści.
 • Skutecznie pomaga w praktycznej nauce zawodu dzięki przedstawieniu układów samochodowych na rysunkach i zdjęciach. Pozwala to zarówno rozpoznać rzeczywisty układ, jak i zrozumieć jego budowę oraz zasadę działania.
 • Pomaga opanować zagadnienia oraz wstępnie po­znać środowisko pracy w warszta­cie samochodowym dzięki licznym fotografiom elementów układów pojazdów samochodo­wych, narzędzi oraz przyrządów pomiarowych.
 • Przedstawia procedury przebiegu procesów diagnozowania i naprawy.
 • Umożliwia powtarzanie wiadomości dzięki podsumowaniom rozdziałów w postaci streszczeń. Pytania i polecenia sprawdzające oraz zadania praktyczne sprzyjają utrwalaniu umiejętności.
 • Zapewnia przygotowanie do egzaminu z zakresu kwalifikacji. Cele każdego rozdziału wymie­nione w punktach odpowiadają wymaganiom podstawy progra­mowej kształcenia w zawodach, które są jednocześnie wymaga­niami egzaminacyjnymi z zakresu kwalifikacji M.12.
przejdź do sklepu

Diagnozowanie zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych (M.18.1.)

Podręcznik do kształcenia w zawodach technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych

Autorzy: Rafał Burdzik, Łukasz Konieczny, Jan Warczek

„Diagnozowanie zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych (M.18.1.)” to podręcznik do kształcenia w zawodach technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych. 

 • Został przygotowany zgodnie z podstawą programową nauczania w zawodach motoryzacyjnych.
 • Zawiera zakres treści określony w podstawie programowej jako M.18.1. Obejmuje następujące zagadnienia: wprowadzenie do diagnostyki zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych, diagnostykę zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych, diagnostykę zespołów i podzespołów w silnikach pojazdów samochodowych.
 • Jest przyjazny dla czytelnika – dzięki prostemu i przejrzystemu sposobowi prezentowania zagadnień, często trudnych, i bardzo dobremu graficznemu uzupełnieniu treści (zdjęcia, rysunki, schematy i wyróżnienia w tekście). Każdy dział rozpoczyna się stroną działową i ma własny spis treści.
 • Ma bardzo czytelną strukturę, wynikającą z logiki przygotowania i przeprowadzania procesów diagnostycznych – od poznania i zrozumienia zasad działania poszczególnych układów samochodowych, poprzez czynności pomiarowe, do interpretacji wyników i sporządzenia dokumentacji.
 • Skutecznie pomaga w praktycznej nauce zawodu dzięki przedstawieniu układów samochodowych na rysunkach i zdjęciach.
 • Pomaga opanować zagadnienia oraz wstępnie po­znać środowisko pracy w warszta­cie samochodowym dzięki licznym fotografiom elementów i układów pojazdów samochodo­wych, narzędzi oraz przyrządów pomiarowych.
 • Przedstawia procedury przebiegu procesów diagnozowania i naprawy zapisane krok po kroku.
 • Umożliwia powtarzanie wiadomości dzięki zwięzłym podsumowaniom rozdziałów. Pytania i polecenia sprawdzające oraz zadania praktyczne sprzyjają utrwaleniu umiejętności.
 • Zapewnia przygotowanie do egzaminu z zakresu kwalifikacji. Na końcu książki zamieszczono testy wraz z kluczami odpowiedzi będące propozycją sprawdzenia wiedzy przed egzaminem. Ponadto cele każdego rozdziału wymie­nione w punktach odpowiadają wymaganiom podstawy progra­mowej kształcenia w zawodach, które są jednocześnie wymaga­niami egzaminacyjnymi z zakresu kwalifikacji M.18.
przejdź do sklepu

Naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (M.12.2.)

Podręcznik do kształcenia w zawodach technik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych

Autorzy: Paweł Fabiś, Przemysław Kubiak

Podręcznik „Naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (M.12.2.)” stanowi dopełnienie podręcznika „Diagnozowanie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych”. Obie książki w sposób kompleksowy i praktyczny obejmują wszystkie zagadnienia niezbędne do zdobycia koniecznej wiedzy i umiejętności w zakresie kwalifikacji M.12. dla zawodów elektromechanik pojazdów samochodowych i technik pojazdów samochodowych. 

 • Został przygotowany zgodnie z podstawą programową nauczania w zawodach motoryzacyjnych.
 • Zawiera zakres treści określony w podstawie programowej jako M.12.2. Obejmuje następujące zagadnienia: wprowadzenie do naprawy układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych, naprawę układów elektrycznych i elektronicznych w silnikach, podwoziach i nadwoziach pojazdów samochodowych, naprawę sieci transmisyjnych i układów elektrycznych i elektronicznych dodatkowego wyposażenia pojazdów samochodowych.
 • Jest przyjazny dla czytelnika – dzięki prostemu i przejrzystemu sposobowi prezentowania zagadnień, często trudnych, i bardzo dobremu graficznemu uzupełnieniu treści (zdjęcia, rysunki, schematy i wyróżnienia w tekście). Każdy dział rozpoczyna się stroną działową i ma własny spis treści.
 • Skutecznie pomaga w praktycznej nauce zawodu dzięki przedstawieniu układów samochodowych na rysunkach i zdjęciach. Pozwala to zarówno rozpoznać rzeczywisty układ, jak i zrozumieć jego budowę oraz zasadę działania.
 • Pomaga opanować zagadnienia oraz wstępnie po­znać środowisko pracy w warszta­cie samochodowym dzięki licznym fotografiom elementów układów pojazdów samochodo­wych, narzędzi oraz przyrządów pomiarowych.
 • Przedstawia procedury przebiegu procesów diagnozowania i naprawy.
 • Umożliwia powtarzanie wiadomości dzięki zwięzłym podsumowaniom rozdziałów. Pytania i polecenia sprawdzające oraz zadania praktyczne sprzyjają utrwalaniu umiejętności.
 • Zapewnia przygotowanie do egzaminu z zakresu kwalifikacji. Cele każdego rozdziału wymie­nione w punktach odpowiadają wymaganiom podstawy progra­mowej kształcenia w zawodach, które są jednocześnie wymaga­niami egzaminacyjnymi z zakresu kwalifikacji M.12.
przejdź do sklepu

Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych (M.18.2.)

Podręcznik do kształcenia w zawodach technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych

Autorzy: Michał Markowski, Zbigniew Stanik

Podręcznik „Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych (M.18.2.)” stanowi dopełnienie podręcznika „Diagnozowanie zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych (M.18.1.)”. Obie książki kompleksowo przygotowują do zdobycia koniecznych umiejętności i wiedzy w zakresie kwalifikacji M.18. dla zawodów mechanik pojazdów samochodowych i technik pojazdów samochodowych. 

 • Został stworzony zgodnie z podstawą programową nauczania w zawodach motoryzacyjnych.
 • Zawiera zakres treści określony w podstawie programowej jako M.18.2. Obejmuje następujące zagadnienia: wprowadzenie do naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych, naprawę zespołów i podzespołów w podwoziach pojazdów samochodowych, naprawę zespołów i podzespołów silników pojazdów samochodowych.
 • Jest przyjazny dla czytelnika – dzięki prostemu i przejrzystemu sposobowi prezentowania zagadnień, często trudnych, i bardzo dobremu graficznemu uzupełnieniu treści (zdjęcia, rysunki, schematy i wyróżnienia w tekście). Każdy dział rozpoczyna się stroną działową i ma własny spis treści.
 • Skutecznie pomaga w praktycznej nauce zawodu dzięki przedstawieniu układów samochodowych na rysunkach i zdjęciach. Pozwala to zarówno rozpoznać rzeczywisty układ, jak i zrozumieć jego budowę oraz zasadę działania.
 • Pomaga opanować zagadnienia oraz wstępnie po­znać środowisko pracy w warszta­cie samochodowym dzięki licznym fotografiom elementów układów pojazdów samochodo­wych, narzędzi oraz przyrządów pomiarowych.
 • Zawiera wiele rozwiązań ułatwiających zrozumienie i zapamiętanie treści, w tym podsumowania rozdziałów w postaci streszczeń, pytania i polecenia sprawdzające.
 • Zapewnia przygotowanie do egzaminu z zakresu kwalifikacji. Na końcu książki zamieszczono testy wraz z kluczami odpowiedzi umożliwiające sprawdzenie wiedzy przed egzaminem. Ponadto cele każdego rozdziału wymie­nione w punktach odpowiadają wymaganiom podstawy progra­mowej kształcenia w zawodach, które są jednocześnie wymaga­niami egzaminacyjnymi z zakresu kwalifikacji M.18.
przejdź do sklepu

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (M.42.)

Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych

Autorzy: Rafał Burdzik, Mariusz Szymańczak, Marek Zalewski

Podręcznik „Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (M.42.)” to kompendium wiedzy niezbędne w zawodzie technik pojazdów samochodowych.

 • Zawiera informacje opisane w podstawie programowej jako M.42. Dostarcza m.in. wiedzy, jak stworzyć wizerunek firmy,  założyć działalność gospodarczą i zatrudnić pracowników, korzystając z różnych form zatrudnienia.
 • Zawiera wiele rozwiązań ułatwiających zrozumienie i zapamiętanie treści, w tym podsumowania rozdziałów w postaci streszczeń, pytania i polecenia sprawdzające oraz zadania praktyczne. Wszystkie te elementy umożliwiają jak najlepsze przygotowanie do egzaminu zawodowego.
 • Zapewnia przygotowanie do egzaminu z zakresu kwalifikacji. Cele każdego rozdziału wymie­nione w punktach odpowiadają wymaganiom podstawy progra­mowej kształcenia w zawodach, które są jednocześnie wymaga­niami egzaminacyjnymi z zakresu kwalifikacji M.42.
przejdź do sklepu
Podstawy konstrukcji maszyn z elementami bhp (PKZ)

Podstawy konstrukcji maszyn z elementami bhp (PKZ)

Podręcznik do kształcenia w zawodach technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych

Autorzy: Marek Zalewski, Mariusz Szymańczak, Przemysław Kubiak

„Podstawy konstrukcji maszyn z elementami bhp” to podręcznik  do kształcenia w zawodach technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych. 

 • Dostarcza podstawowej wiedzy niezbędnej do dalszego kształcenia w zakresie kwalifikacji M.18., M.12. oraz M.42.
 • Jest zgodny z podstawą programową nauczania w zawodach motoryzacyjnych.
 • Zawiera informacje uporządkowane w następujących grupach tematycznych: bezpieczeństwo i higiena pracy, rysunek techniczny, podstawy konstrukcji maszyn, techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń, maszynoznawstwo, środki transportu wewnętrznego.
 • Jest przyjazny dla czytelnika – łatwy w odbiorze język oraz liczne rysunki, zdjęcia i przykłady pomagają w zrozumieniu i zapamiętaniu prezentowanych treści. Każdy dział ma własny spis treści i rozpoczyna się stroną działową.
 • Zapewnia praktyczną naukę zawodu dzięki licznym schematom i fotografiom maszyn i ich elementów.
 • Umożliwia powtarzanie wiadomości dzięki podsumowaniom rozdziałów w postaci streszczeń. Pytania i polecenia sprawdzające oraz zadania praktyczne sprzyjają utrwalaniu umiejętności.  
 • Zapewnia przygotowanie do egzaminu z zakresu kwalifikacji. Cele każdego rozdziału wymie­nione w punktach odpowiadają wymaganiom podstawy progra­mowej kształcenia w zawodach.
przejdź do sklepu

Dla nauczyciela

Portal dlanauczyciela.pl

Dla nauczycieli korzystających z serii „Technik pojazdów samochodowych” przygotowaliśmy:

 • rozkłady materiału,
 • prezentacje.
Informacje dodatkowe

Zmiany w kształceniu zawodowym

Od roku szkolnego 2012/2013 weszły w życie zmiany związane z modernizacją kształcenia zawodowego w Polsce. Zmiany te mają na celu zwiększenie skuteczności i efektywności systemu kształcenia zawodowego oraz zharmonizowania go z rynkiem pracy.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Od roku szkolnego 2012/2013 wprowadzono nową formę egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (zwanego potocznie egzaminem zawodowym). Egzamin jest dostosowany do wprowadzonych zmian w szkolnictwie zawodowym i uwzględnia elastyczność procesu kształcenia.

Zobacz także