SERIA

Technik usług kosmetycznych

Seria „Technik usług kosmetycznych” przygotowuje do kształcenia w zawodzie technik usług kosmetycznych. Jest zgodna z wymaganiami egzaminacyjnymi potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie (AU.61., AU.62.). Zawiera nie tylko praktyczną wiedzę, lecz także wiele ciekawych porad do zastosowania w gabinecie kosmetycznym i w domu.

 • Odpowiada aktualnym zmianom w szkolnictwie zawodowym w zakresie realizacji efektów kształcenia.
 • Została napisana przez doświadczony zespół: specjalistów kosmetologii, wizażu, dermatologii, anatomii, chemii kosmetycznej, fizykoterapii, dzięki czemu prezentowane informacje są aktualne i bardzo użyteczne.
 • Przygotowano ją według przemyślanej koncepcji – każdy z trzech podręczników odpowiada jednemu efektowi kształcenia lub konkretnej kwalifikacji zawodowej. Książki uzupełniają się wzajemnie.
 • Ułatwia korzystanie z podręczników dzięki czytelnej strukturze każdej publikacji: poszczególne działy mają własne wstępy i spisy treści, zostały także wyróżnione kolorystycznie, na końcu każdego rozdziału znajdują się pytania kontrolne i ćwiczenia praktyczne. Wyróżniono też algorytmy przeprowadzania zabiegów.
 • Umożliwia pełne przygotowanie do egzaminów zawodowych dzięki omówieniu w podręcznikach wszystkich wymaganych na egzaminach treści.
 • Umożliwia nauczanie w układzie przedmiotowym, a także kształcenie według programu modułowego.

Dla ucznia

Dłonie, stopy, ciało. Część 1. Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca (AU.62.)

Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik usług kosmetycznych

Autorzy: Barbara Drygas, Marzenna Mrozowska, Regina Szpindor

Podręcznik „Dłonie, stopy, ciało” opisuje wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających. Przygotowuje do kształcenia w zawodzie technik usług kosmetycznych.

 • Zawiera zakres treści określony w podstawie programowej jako AU.62. – wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni, stóp.
 • Prezentuje treści w sposób obrazowy, co ułatwia opanowanie kolej­ności działań oraz przygotowa­nie do zabiegu. Graficzne sche­maty („mapy mentalne”) po­stępowania przy wykonywaniu konkretnych zabiegów przedstawiane są z po­działem na procesy, czynności, materiały i aparaturę.
 • Przedstawia zabiegi pielęgnacyjne za pomocą zdjęć sekwencyjnych ukazu­jących kolejne etapy i czynno­ści.
 • Ułatwia korzystanie z treści dzięki intuicyjnej nawigacji. Poszczególne działy mają własne spisy treści, zostały także wyróżnione ko­lorystycznie. Na końcu każdego rozdziału znajdują się pyta­nia kontrolne i ćwiczenia. Wyróżnienia w tekście, ramki, wykresy, schematy, przekro­je, liczne fotografie aparatury, akcesoriów, materiałów i pre­paratów kosmetycznych pomagają opanować treść oraz wstępnie poznać środowisko pracy kosmetyczki.
 • Uczy zawodu w praktyczny sposób. W podręczniku zastosowano uni­katowe rozwiązanie: dokładne algorytmy przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających, opisane krok po kroku, z przydatnymi wskazówkami praktycznymi oraz wskaza­niami i przeciwwskazaniami do danego zabiegu.
 • Zawiera gotowe karty klienta, dzięki czemu uczy przeprowa­dzania wstępnego wywiadu z klientem przed rozpoczęciem zabiegu kosmetycznego.
 • Przygotowuje do funkcjo­nowaniu na rynku pracy w Unii Europejskiej – na końcu podręcznika znajduje się słowniczek polsko-angielsko-niemiecki zawierający terminy i nazwy  składników kosmetycznych.
 • Umożliwia sprawdzenie stopnia opanowania treści dzięki licznym pytaniom kontrolnym.
 • Przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje. Wy­mienione w punktach cele każdego rozdziału odpo­wiadają wymaganiom egza­minacyjnym potwierdzającym kwalifikację AU.62.
przejdź do sklepu

Dłonie, stopy, ciało. Część 2. Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca (AU.62.)

Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik usług kosmetycznych

Autorzy: Barbara Drygas, Marzenna Mrozowska, Mirosław Pióro, Regina Szpindor

Podręcznik „Dłonie, stopy, ciało” opisuje wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających. Przygotowuje do kształcenia w zawodzie technik usług kosmetycznych.

 • Zawiera zakres treści określony w podstawie programowej jako AU.62. – wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni, stóp.
 • Prezentuje treści w sposób obrazowy, co ułatwia opanowanie kolej­ności działań oraz przygotowa­nie do zabiegu. 
 • Przedstawia zabiegi pielęgnacyjne za pomocą zdjęć sekwencyjnych ukazu­jących kolejne etapy i czynno­ści.
 • Ułatwia korzystanie z treści dzięki intuicyjnej nawigacji. Poszczególne działy mają własne spisy treści, zostały także wyróżnione ko­lorystycznie. Na końcu każdego rozdziału znajdują się pyta­nia kontrolne i ćwiczenia. Wyróżnienia w tekście, ramki, wykresy, schematy, przekro­je, liczne fotografie aparatury, akcesoriów, materiałów i pre­paratów kosmetycznych pomagają opanować treść oraz wstępnie poznać środowisko pracy kosmetyczki.
 • Uczy zawodu w praktyczny sposób. W podręczniku zastosowano uni­katowe rozwiązanie: dokładne algorytmy przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających, opisane krok po kroku, z przydatnymi wskazówkami praktycznymi oraz wskaza­niami i przeciwwskazaniami do danego zabiegu.
 • Zawiera gotowe karty klienta, dzięki czemu uczy przeprowa­dzania wstępnego wywiadu z klientem przed rozpoczęciem zabiegu kosmetycznego.
 • Przygotowuje do funkcjo­nowaniu na rynku pracy w Unii Europejskiej – na końcu podręcznika znajduje się słowniczek polsko-angielsko-niemiecki zawierający ważne terminy i nazwy składników kosmetycznych.
 • Umożliwia sprawdzenie stopnia opanowania treści dzięki licznym pytaniom kontrolnym.
 • Przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje. Wy­mienione w punktach cele każdego rozdziału odpo­wiadają wymaganiom egza­minacyjnym potwierdzającym kwalifikację AU.62. Ponadto na końcu podręcznika znajdują się dwa pełne testy pisem­ne do zdobycia kwalifikacji AU.62. dostosowane do efektów kształcenia.
przejdź do sklepu

Twarz, szyja, dekolt. Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca (AU.61.)

Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik usług kosmetycznych

Autorzy: Barbara Drygas, Marzenna Mrozowska, Regina Szpindor

Podręcznik „Twarz, szyja, dekolt” opisuje wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających. Przygotowuje do kształcenia w zawodzie technik usług kosmetycznych.

 • Zawiera zakres treści określony w podstawie programowej jako AU.61. – wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy.
 • Prezentuje treści w sposób obrazowy, co ułatwia opanowanie kolej­ności działań oraz przygotowa­nie do zabiegu. Graficzne sche­maty  („mapy mentalne”) po­stępowania przy wykonywaniu konkretnych zabiegów przedstawiane są z po­działem na procesy, czynności, materiały i aparaturę.
 • Przedstawia zabiegi pielęgnacyjne i wizaż za pomocą zdjęć sekwencyjnych ukazu­jących kolejne etapy i czynno­ści.
 • Ułatwia korzystanie z treści dzięki intuicyjnej nawigacji. Poszczególne działy mają własne spisy treści, zostały także wyróżnione ko­lorystycznie. Na końcu każdego rozdziału znajdują się pyta­nia kontrolne i ćwiczenia. Wyróżnienia w tekście, ramki, wykresy, schematy, przekro­je, liczne fotografie aparatury, akcesoriów, materiałów i pre­paratów kosmetycznych pomagają opanować treść oraz wstępnie poznać środowisko pracy kosmetyczki.
 • Uczy zawodu w praktyczny sposób. W podręczniku zastosowano uni­katowe rozwiązanie: dokładne algorytmy przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających, opisane krok po kroku, z przydatnymi wskazówkami praktycznymi oraz wskaza­niami i przeciwwskazaniami do danego zabiegu.
 • Zawiera gotowe karty klienta, dzięki czemu uczy przeprowa­dzania wstępnego wywiadu z klientem przed rozpoczęciem zabiegu kosmetycznego.
 • Przygotowuje do funkcjo­nowaniu na rynku pracy w Unii Europejskiej – na końcu podręcznika znajduje się słowniczek polsko-angielsko-niemiecki zawierający terminy i zwroty kosmetyczne przy­datne w pracy z klientem.
 • Umożliwia sprawdzenie stopnia opanowania treści dzięki licznym pytaniom kontrolnym.
 • Przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje. Wy­mienione w punktach cele każdego rozdziału odpo­wiadają wymaganiom egza­minacyjnym potwierdzającym kwalifikację AU.61. Ponadto na końcu podręcznika znajdują się dwa testy pisem­ne do zdobycia kwalifikacji AU.61. dostosowane do efektów kształcenia. 
przejdź do sklepu

Wstęp do kosmetyki. Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce PKZ (AU.aa)

Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik usług kosmetycznych

Autorzy: Monika Grono, Marzenna Mrozowska, Aleksandra Salczyńska, Alina Sroka, Beata Woźnicka, Anna Zaborowska

Nowoczesny podręcznik „Wstęp do kosmetyki” to cenne kompendium wiedzy przygotowujące do kształcenia w zawodzie technik usług kosmetycznych.

 • Zawiera zakres informacji określony w podstawie programowej jako PKZ (AU.aa): ogólna wiedza dermatologiczna i prozdrowotna, elementy chemii kosmetycznej i komunikacji z klientem oraz treści wstępne z zakresu BHP, PDG, KPS, OMZ.
 • Stanowi podbudowę merytoryczną do dalszego kształcenia w celu zdobycia kwalifikacji: AU.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy oraz AU.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp.
 • Przekazuje treści w przystępny sposób dzięki prostemu, zrozumiałemu, a jednocześnie precyzyjnemu językowi.
 • Ułatwia przyswajanie wiedzy dzięki atrakcyjnej szacie graficznej, na którą składają się liczne przekroje anatomiczne, diagramy, schematy, infografiki, tabele, wyróżnienia w tekście. Najbardziej przydatne treści umieszczono w ramkach zatytułowanych: Pamiętaj!, To ważne, Czy wiesz, że… oraz w łatwych do odszukania zestawieniach tabela­rycznych.
 • Umożliwia sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy dzięki licznym pytaniom kontrolnym zamieszczonym w każdym rozdziale.
 • Pozwala oswoić się z formą egzaminu dzięki zastosowaniu w podręczniku pytań zamkniętych w takiej postaci jak na egzaminie.
 • Pomaga w przeprowadzeniu atrakcyjnych lekcji i umożliwia praktyczne wykorzystanie wiedzy dzięki licznym ćwiczeniom znajdującym się na końcu każdego rozdziału.
 • Pokazuje przydatność informacji z różnych dziedzin (anatomii, dermatologii, chemii, diete­tyki, psychologii, marketingu) w zawodzie kosmetyczki oraz w prowadzeniu własnego gabi­netu lub salonu. 
przejdź do sklepu

Pierwsze kroki w zawodzie

Poradnik

Autorzy: Ewa Sawicka

Poradnik „Pierwsze kroki w zawodzie” zawiera praktyczne wskazówki przydatne w wykonywaniu zadań zawodowych, a także niezbędne do funkcjonowania w codziennych sytuacjach życiowych.

 • Książka przedstawia, jak unikać najczęściej zdarzających się niezręcznych sytuacji dzięki licznym radom.
 • Prezentuje sposoby skutecznego nawiązywania kontaktów i podtrzymywania relacji zawodowych i towarzyskich.
 • Omawia, jak dobrać odpowiedni strój do sytuacji i jak się w niej właściwie zachować.
 • Przedstawia, w jaki sposób prowadzić rozmowę z osobą trudną i reagować asertywnie.
 • Opisuje, jak taktownie zachować się w cudzym mieszkaniu.
 • Zagadnienia przedstawione są w sposób lekki i przystępny, uzupełnione humorystycznymi rysunkami, dzięki czemu publikacja gwarantuje miłą, interesującą lekturę. 
przejdź do sklepu

Dla nauczyciela

Portal dlanauczyciela.pl

Dla nauczycieli korzystających z serii „Technik usług kosmetycznych” przygotowaliśmy:

 • rozkłady materiału,
 • scenariusze lekcji,
 • prezentacje,
 • odpowiedzi do testów.

 

Informacje dodatkowe

Zmiany w kształceniu zawodowym

Od roku szkolnego 2012/2013 weszły w życie zmiany związane z modernizacją kształcenia zawodowego w Polsce. Zmiany te mają na celu zwiększenie skuteczności i efektywności systemu kształcenia zawodowego oraz zharmonizowania go z rynkiem pracy.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Od roku szkolnego 2012/2013 wprowadzono nową formę egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (zwanego potocznie egzaminem zawodowym). Egzamin jest dostosowany do wprowadzonych zmian w szkolnictwie zawodowym i uwzględnia elastyczność procesu kształcenia.

Rynek pracy w branży kosmetycznej

Rynek usług kosmetycznych w Polsce z roku na rok, mimo kryzysu, coraz bardziej się rozwija. W ostatnich latach powstało wiele gabinetów kosmetycznych. Co więcej, rośnie moda na korzystanie zarówno z usług kosmetycznych, jak i fryzjerskich.

Zobacz także