• Ułatwia nauczanie czytania i pisania dzięki przemyślanemu, uzasadnionemu metodycznie tempu wprowadzania liter i cyfr.
 • Pozwala na realizację podstawy programowej dzięki zintegrowanym, ciekawie zaprezentowanym edukacjom: polonistycznej, społecznej, przyrodniczej i matematycznej.
 • Umożliwia indywidualizację nauczania poprzez zróżnicowane ćwiczenia.
 • Realizuje nauczanie czynnościowe w materiałach edukacyjnych i  zeszytach matematycznych.
 • Zaciekawia i pobudza wyobraźnię bogatą szatą graficzną.
 • Ułatwia pracę na lekcji dzięki kompleksowej obudowie dydaktycznej.

Elementy serii

Elementarz XXI wieku. Klasa 1, część 1

Elementarz XXI wieku. Klasa 1, część 1

Materiały edukacyjne

Autorzy: praca zbiorowa

„Materiały edukacyjne” do klasy 1, część 1 z serii „Elementarz XXI wieku” łączą cztery kluczowe, ciekawie podane edukacje: polonistyczną, społeczną, przyrodniczą i matematyczną. To propozycja ułatwiająca doskonalenie umiejętności potrzebnych na początku edukacji szkolnej.

 • Ułatwiają poznawanie liter dzięki interesującym materiałom do analizy i syntezy słuchowej wyrazów, np. ilustracjom z bogatym zestawem zdjęć i rysunków, których nazwy zawierają wprowadzane litery.
 • Umożliwiają rozwijanie umiejętności wypowiadania się dzięki realistycznym ilustracjom, które przedstawiają bliskie dziecku sytuacje, wywołują pozytywne emocje i w ten sposób inspirują do opowiadania o nich i dzielenia się własnymi doświadczeniami, a także dzięki historyjkom obrazkowym, ilustracjom i zdjęciom opatrzonym poleceniami zachęcającymi do wypowiadania się.
 • Usprawniają naukę czytania dzięki bogatemu zestawowi sfabularyzowanych tekstów z kolejno wprowadzanych liter, zapisanych większą czcionką, komponowanych zgodnie z  o rosnącym stopniem trudności, dostosowanych do indywidualnego tempa nabywania umiejętności czytania (trzy poziomy trudności).
 • Kształtują słuchanie ze zrozumieniem dzięki tekstom do słuchania opatrzonym pytaniami.
 • Pomagają kształtować system wartości dzięki treściom wychowawczym w inspirujących tekstach literackich.
 • Poszerzają wiedzę przyrodniczą dzięki rozkładówkom, na których zdjęcia dobrze widocznych obiektów przyrodniczych są umieszczone w formie kolażu.
 • Zwizualizowanie działań i pojęć matematycznych na rozkładówkach ułatwia ich zrozumienie.
 • Rozwijają naturalną ciekawość uczniów poprzez prezentowanie tematów bliskich dzieciom.
Elementarz XXI wieku. Klasa 1, część 2

Elementarz XXI wieku. Klasa 1, część 2

Materiały edukacyjne

Autorzy: praca zbiorowa

„Materiały edukacyjne” do klasy 1, część 2 z serii „Elementarz XXI wieku” łączą cztery kluczowe, ciekawie podane edukacje: polonistyczną, społeczną, przyrodniczą i matematyczną. To propozycja ułatwiająca doskonalenie umiejętności potrzebnych na początku edukacji szkolnej.

 • Ułatwiają poznawanie liter dzięki interesującym materiałom do analizy i syntezy słuchowej wyrazów, np. ilustracjom z bogatym zestawem zdjęć i rysunków, których nazwy zawierają wprowadzane litery.
 • Umożliwiają rozwijanie umiejętności wypowiadania się dzięki realistycznym ilustracjom, które przedstawiają bliskie dziecku sytuacje, wywołują pozytywne emocje i w ten sposób inspirują do opowiadania o nich i dzielenia się własnymi doświadczeniami, a także dzięki historyjkom obrazkowym, ilustracjom i zdjęciom opatrzonym poleceniami zachęcającymi do wypowiadania się.
 • Usprawniają naukę czytania dzięki bogatemu zestawowi sfabularyzowanych tekstów z kolejno wprowadzanych liter, zapisanych większą czcionką, komponowanych zgodnie z  o rosnącym stopniem trudności (w których wyrazy ze zmiękczeniami i dwuznakami zostały zastąpione rysunkami), dostosowanych do indywidualnego tempa nabywania umiejętności czytania (cztery poziomy trudności, na najwyższym – teksty z wszystkich liter, bez dwuznaków i zmiękczeń).
 • Kształtują słuchanie ze zrozumieniem dzięki tekstom do słuchania opatrzonym pytaniami.
 • Pomagają kształtować system wartości dzięki treściom wychowawczym w inspirujących tekstach literackich.
 • Poszerzają wiedzę przyrodniczą dzięki rozkładówkom, na których zdjęcia dobrze widocznych obiektów przyrodniczych są umieszczone w formie kolażu.
 • Zwizualizowanie działań i pojęć matematycznych na rozkładówkach ułatwia ich zrozumienie.
 • Rozwijają naturalną ciekawość uczniów poprzez prezentowanie tematów bliskich dzieciom.
Elementarz XXI wieku. Klasa 1, część 3

Elementarz XXI wieku. Klasa 1, część 3

Materiały edukacyjne

Autorzy: praca zbiorowa

„Materiały edukacyjne” do klasy 1, część 3 z serii „Elementarz XXI wieku” łączą cztery kluczowe, ciekawie podane edukacje: polonistyczną, społeczną, przyrodniczą i matematyczną. To propozycja ułatwiająca doskonalenie umiejętności potrzebnych na początku edukacji szkolnej.

 • Ułatwiają poznawanie liter dzięki odpowiednio przygotowanym rozkładówkom z bogatym słownictwem i ilustracjami zawierającymi rysunki i zdjęcia, w których nazwach są wprowadzane litery.
 • Umożliwiają rozwijanie umiejętności wypowiadania się dzięki realistycznym ilustracjom, które przedstawiają bliskie dziecku sytuacje, wywołują pozytywne emocje, a także dzięki historyjkom obrazkowym, ilustracjom i zdjęciom zachęcającym do wypowiadania się.
 • Kształtują niezbędną umiejętność czytania dzięki tekstom dostosowanym do indywidualnych możliwości uczniów (większa czcionka, teksty na czterech poziomach trudności).
 • Kształtują słuchanie ze zrozumieniem dzięki tekstom do słuchania opatrzonym pytaniami.
 • Pomagają kształtować system wartości dzięki treściom wychowawczym w inspirujących tekstach literackich.
 • Poszerzają wiedzę przyrodniczą i zdrowotną dzięki rozkładówkom, na których zdjęcia dobrze widocznych obiektów przyrodniczych są umieszczone w formie kolażu, oraz w ramach cyklu Przygody przyrody.
 • Zwizualizowanie działań i pojęć matematycznych na rozkładówkach ułatwia ich zrozumienie.
 • Rozwijają naturalną ciekawość uczniów poprzez prezentowanie tematów bliskich dzieciom.
Elementarz XXI wieku. Klasa 1, część 4

Elementarz XXI wieku. Klasa 1, część 4

Materiały edukacyjne

Autorzy: praca zbiorowa

„Materiały edukacyjne” do klasy 1, część 4 z serii „Elementarz XXI wieku” łączą cztery kluczowe, ciekawie podane edukacje: polonistyczną, społeczną, przyrodniczą i matematyczną. To propozycja ułatwiająca doskonalenie umiejętności potrzebnych w drugiej klasie.

 • Umożliwiają rozwijanie umiejętności wypowiadania się dzięki realistycznym ilustracjom, które przedstawiają bliskie dziecku sytuacje, wywołują pozytywne emocje, a także dzięki historyjkom obrazkowym, ilustracjom i zdjęciom zachęcającym do wypowiadania się.
 • Sprzyjają rozwijaniu umiejętność czytania dzięki tekstom dostosowanym do indywidualnych możliwości uczniów (większa czcionka, teksty na czterech poziomach trudności).
 • Kształtują i rozwijają słuchanie ze zrozumieniem oraz wzbogacają słownictwo uczniów za pośrednictwem interesujących tekstów literackich i informacyjnych.
 • Pomagają kształtować system wartości dzięki treściom wychowawczym w inspirujących tekstach literackich.
 • Poszerzają wiedzę przyrodniczą i zdrowotną dzięki rozkładówkom, na których zdjęcia dobrze widocznych obiektów przyrodniczych są umieszczone w formie kolażu, oraz w ramach cyklu Przygody przyrody.
 • Zwizualizowanie działań i pojęć matematycznych na rozkładówkach ułatwia ich zrozumienie.
 • Rozwijają naturalną ciekawość uczniów poprzez prezentowanie tematów bliskich dzieciom.

Elementarz XXI wieku. Klasa 2, część 1

Materiały edukacyjne

Autorzy: Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Małgorzata Ogrodowczyk, Joanna Winiecka-Nowak, Bogusława Lankiewicz, Małgorzata Kwil, Maria Bura, Krystyna Bielenica

Materiały edukacyjne do klasy 2, część 1 z serii „Elementarz XXI wieku” łączą cztery kluczowe, ciekawie podane edukacje: polonistyczną, społeczną, przyrodniczą i matematyczną.

 • Pomagają kształtować system wartości dzięki treściom wychowawczym zawartym w tekstach literackich.
 • Rozwijają naturalną ciekawość uczniów poprzez prezentowanie tematów bliskich dzieciom.
 • Kształtują i rozwijają słuchanie ze zrozumieniem oraz wzbogacają słownictwo uczniów za pośrednictwem bogatego zestawu tekstów literackich i informacyjnych.
 • Kształtują niezbędną umiejętność czytania dzięki tekstom dostosowanym do indywidualnych możliwości uczniów (większa czcionka, teksty na różnych poziomach trudności).
 • Wprowadzają w świat ortografii z pomocą stron Potyczki językowe.
 • Zaciekawiają i pobudzają wyobraźnię bogatą szatą graficzną.
 • Rozwijają zainteresowania dzięki realistycznym zdjęciom obrazującym świat przyrody ożywionej i nieożywionej.
 • Poszerzają wiedzę przyrodniczą i zdrowotną w ramach cyklu Przygody przyrody

Elementarz XXI wieku. Klasa 2, część 2

Materiały edukacyjne

Autorzy: Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Małgorzata Ogrodowczyk, Joanna Winiecka-Nowak, Bogusława Lankiewicz, Małgorzata Kwil, Maria Bura, Krystyna Bielenica

Materiały edukacyjne do klasy 2, część 2 z serii „Elementarz XXI wieku” łączą cztery kluczowe, ciekawie podane edukacje: polonistyczną, społeczną, przyrodniczą i matematyczną.

 • Pomagają kształtować system wartości dzięki treściom wychowawczym zawartym w tekstach literackich.
 • Rozwijają naturalną ciekawość uczniów poprzez prezentowanie tematów bliskich dzieciom.
 • Kształtują i rozwijają słuchanie ze zrozumieniem oraz wzbogacają słownictwo uczniów za pośrednictwem bogatego zestawu tekstów literackich i informacyjnych.
 • Kształtują niezbędną umiejętność czytania dzięki tekstom dostosowanym do indywidualnych możliwości uczniów (większa czcionka, teksty na różnych poziomach trudności).
 • Wprowadzają w świat ortografii z pomocą stron Potyczki językowe.
 • Zaciekawiają i pobudzają wyobraźnię bogatą szatą graficzną.
 • Rozwijają zainteresowania dzięki realistycznym zdjęciom obrazującym świat przyrody ożywionej i nieożywionej.
 • Poszerzają wiedzę przyrodniczą i zdrowotną w ramach cyklu Przygody przyrody

Elementarz XXI wieku. Klasa 2, część 3

Materiały edukacyjne

Autorzy: Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Małgorzata Ogrodowczyk, Joanna Winiecka-Nowak, Bogusława Lankiewicz, Małgorzata Kwil, Maria Bura, Krystyna Bielenica

Materiały edukacyjne do klasy 2, część 3 z serii „Elementarz XXI wieku” łączą cztery kluczowe, ciekawie podane edukacje: polonistyczną, społeczną, przyrodniczą i matematyczną.

 • Pomagają kształtować system wartości dzięki treściom wychowawczym zawartym w tekstach literackich.
 • Rozwijają naturalną ciekawość uczniów poprzez prezentowanie tematów bliskich dzieciom.
 • Kształtują i rozwijają słuchanie ze zrozumieniem oraz wzbogacają słownictwo uczniów za pośrednictwem bogatego zestawu tekstów literackich i informacyjnych.
 • Kształtują niezbędną umiejętność czytania dzięki tekstom dostosowanym do indywidualnych możliwości uczniów (większa czcionka, teksty na różnych poziomach trudności).
 • Wprowadzają w świat ortografii z pomocą stron Potyczki językowe.
 • Zaciekawiają i pobudzają wyobraźnię bogatą szatą graficzną.
 • Rozwijają zainteresowania dzięki realistycznym zdjęciom obrazującym świat przyrody ożywionej i nieożywionej.
 • Poszerzają wiedzę przyrodniczą i zdrowotną w ramach cyklu Przygody przyrody

Elementarz XXI wieku. Klasa 2, część 4

Materiały edukacyjne

Autorzy: Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Małgorzata Ogrodowczyk, Joanna Winiecka-Nowak, Bogusława Lankiewicz, Małgorzata Kwil, Maria Bura, Krystyna Bielenica

Materiały edukacyjne do klasy 2, część 4 z serii „Elementarz XXI wieku” łączą cztery kluczowe, ciekawie podane edukacje: polonistyczną, społeczną, przyrodniczą i matematyczną.

 • Pomagają kształtować system wartości dzięki treściom wychowawczym zawartym w tekstach literackich.
 • Rozwijają naturalną ciekawość uczniów poprzez prezentowanie tematów bliskich dzieciom.
 • Kształtują i rozwijają słuchanie ze zrozumieniem oraz wzbogacają słownictwo uczniów za pośrednictwem bogatego zestawu tekstów literackich i informacyjnych.
 • Kształtują niezbędną umiejętność czytania dzięki tekstom dostosowanym do indywidualnych możliwości uczniów (większa czcionka, teksty na różnych poziomach trudności).
 • Wprowadzają w świat ortografii z pomocą stron Potyczki językowe.
 • Zaciekawiają i pobudzają wyobraźnię bogatą szatą graficzną.
 • Rozwijają zainteresowania dzięki realistycznym zdjęciom obrazującym świat przyrody ożywionej i nieożywionej.
 • Poszerzają wiedzę przyrodniczą i zdrowotną w ramach cyklu Przygody przyrody

Elementarz XXI wieku Klasa 1

Dzień odkrywców Ćwiczenia

Publikacja „Dzień odkrywców” do klasy 1 z serii „Elementarz XXI wieku” zawiera bogato ilustrowane ćwiczenia, które służą utrwalaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych na etapie edukacji wczesnoszkolnej oraz rozwijaniu ich w ciekawy sposób.

 • Doskonali umiejętności językowe, oferując bogaty zestaw zabaw słownych i logicznych.
 • Utrwala i rozwija umiejętności i myślenie matematyczne dzięki zadaniom, w których dziecko musi twórczo wykorzystać wiedzę zdobywaną w klasie pierwszej.
 • Rozwija logiczne myślenie, spostrzegawczość, skłania do szukania niestandardowych rozwiązań dzięki różnorodnym ćwiczeniom, łamigłówkom, zagadkom i zadaniom, które budzą ciekawość dziecka. 

Elementarz XXI wieku. Klasa 1, część 1

Edukacja matematyczna. Ćwiczenia

Autorzy: Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

Ćwiczenia matematyczne do klasy 1, część 1 z serii „Elementarz XXI wieku" rozwijają sprawność liczenia i logiczne myślenie, inspirując dziecko do zabaw matematycznych, proponując mu ciekawe ćwiczenia i zadania ułożone zgodnie z zasadą stopniowania trudności.

 • Ułatwiają rozumienie pojęcia liczby, zapoznają z liczbami (0–10) i prostymi działaniami matematycznymi.
 • Przygotowują do rozwiązywania zadań tekstowych dzięki ilustrowanym ćwiczeniom, które ułatwiają rozumienie problemów matematycznych.
 • Wdrażają do utrwalania umiejętności matematycznych i  zachęcają do samodzielnej oceny wyników swojej pracy dzięki cyklicznym zadaniom z działów Rozwiązuję różne zadania i Sprawdzam siebie.

Elementarz XXI wieku. Klasa 1, część 1

Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Ćwiczenia

Autorzy: Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Joanna Winiecka-Nowak

Ćwiczenia do klasy 1, część 1 z serii „Elementarz XXI wieku"  wyróżniają się przemyślanym, uzasadnionym metodycznie tempem wprowadzania liter i zadaniami, które umożliwiają indywidualizację nauczania.

 • Wyróżniają się systematycznym kursem nauki czytania dostosowanym do indywidualnego tempa rozwoju każdego ucznia: oryginalne ćwiczenia do analizy i syntezy, teksty do doskonalenia słuchania ze zrozumieniem, teksty do czytania na różnych poziomach trudności, inspirujące miniopowieści z kolejno wprowadzanych liter do ćwiczeń w czytaniu i mówieniu.
 • Proponują sprawdzone techniki nauki pisania, zawierają wiele ćwiczeń doskonalących umiejętność pisania kolejno wprowadzanych liter, sylab, wyrazów i zdań, kładąc nacisk na pisanie po śladzie i odwzorowywanie tekstu.
 • Zawierają ciekawe ćwiczenia doskonalące logiczne myślenie i sprawność językową.

Elementarz XXI wieku. Klasa 1, część 2

Edukacja matematyczna. Ćwiczenia

Autorzy: Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

Ćwiczenia matematyczne do klasy 1, część 2 z serii „Elementarz XXI wieku" rozwijają sprawność liczenia i logiczne myślenie, inspirując dziecko do zabaw matematycznych, proponując mu ciekawe ćwiczenia i zadania ułożone zgodnie z zasadą stopniowania trudności.

 • Doskonalą sprawność liczenia, proponując proste działania matematyczne w zakresie 20, bez przekraczania progu dziesiątkowego.
 • Przygotowują do rozwiązywania zadań tekstowych związanych z ważeniem (kg), mierzeniem (cm), obliczaniem czasu (godzina) i pieniędzy (zł).
 • Wdrażają do samodzielnego utrwalania umiejętności matematycznych i oceny wyników swojej pracy dzięki cyklicznym zadaniom z działów Rozwiązuję różne zadania i Sprawdzam siebie.

Elementarz XXI wieku. Klasa 1, część 2

Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Ćwiczenia

Autorzy: Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Joanna Winiecka-Nowak

Ćwiczenia do klasy 1, część 2 z serii „Elementarz XXI wieku"  wyróżniają się przemyślanym, uzasadnionym metodycznie tempem wprowadzania liter i zadaniami, które umożliwiają indywidualizację nauczania.

 • Wyróżniają się systematycznym kursem nauki czytania dostosowanym do indywidualnego tempa rozwoju każdego ucznia: oryginalne ćwiczenia do analizy i syntezy, teksty do doskonalenia słuchania ze zrozumieniem, teksty do czytania na różnych poziomach trudności, inspirujące miniopowieści z kolejno wprowadzanych liter do ćwiczeń w czytaniu i mówieniu.
 • Proponują sprawdzone techniki nauki pisania, zawierają wiele ćwiczeń doskonalących umiejętność pisania kolejno wprowadzanych liter, sylab, wyrazów i zdań, kładąc nacisk na pisanie po śladzie i odwzorowywanie tekstu.
 • Zawierają ciekawe ćwiczenia doskonalące logiczne myślenie i sprawność językową.

Elementarz XXI wieku. Klasa 2, część 1

Edukacja matematyczna. Ćwiczenia

Autorzy: Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

Ćwiczenia matematyczne do klasy 2, część 1 z serii „Elementarz XXI wieku" nie są skorelowane z kręgami tematycznymi i dzięki temu dają nauczycielowi swobodę w prowadzeniu zajęć. Gwarantują jednocześnie pełną realizację założeń podstawy programowej. 

 • Pozwalają na skuteczną i prostą indywidualizację nauczania dzięki zadaniom zróżnicowanym nie tylko pod względem formy, ale również stopnia trudności.
 • Kształcą podstawowe umiejętności matematyczne w myśl zasady "nauczanie przez działanie". 
 • Ułatwiają przyswajanie treści matematycznych dzięki propozycjom do nauczania czynnościowego.
 • Łączą treści bliskie dziecku z zadaniami podsumowującymi opanowanie niezbędnych umiejętności w elemencie Rozwiązuję różne zadania.
 • Umożliwiają ćwiczenie giętkości umysłowej i logicznego myślenia dzięki łamigłówkom i zadaniom nietypowym.
 • Dają możliwość sprawdzenia wiedzy uczniów przy użyciu stron Sprawdzam siebie z zestawami ćwiczeń do samodzielnego wykonania i sprawdzenia przez dziecko. 

Elementarz XXI wieku. Klasa 2, część 1

Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Ćwiczenia

Autorzy: Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Joanna Winiecka-Nowak

Ćwiczenia do klasy 2, część 1 z serii „Elementarz XXI wieku" realizują kluczowe zagadnienia z zakresu edukacji polonistycznej, przyrodniczej i społecznej wskazane w podstawie programowej i poruszane w materiałach edukacyjnych. Ich cechą charakterystyczną jest bogactwo i różnorodność pomysłów na pracę z każdym dzieckiem.

 • Umożliwiają kompleksową i wszechstronną pracę z uczniami dzięki różnorodnym, atrakcyjnym ćwiczeniom utrwalającym i rozwijającym kreatywne myślenie. 
 • Pozwalają na skuteczną i prostą indywidualizację nauczania dzięki ćwiczeniom zróżnicowanym nie tylko pod względem formy, ale również stopnia trudności.
 • Kształcą niezbędną umiejętność czytania ze zrozumieniem za pomocą tekstów dostosowanych do indywidualnych możliwości uczniów. 
 • Wprowadzają w świat ortografii na stronach Potyczki językowe.
 • Doskonalą sprawność językową i wzbogacają słownictwo.
 • Poszerzają wiedzę przyrodniczą i zdrowotną dzięki realistycznym zdjęciom obrazującym świat przyrody ożywionej i nieożywionej.
 • Dają możliwość sprawdzenia wiedzy uczniów przy użyciu stron Sprawdzam siebie z zestawami ćwiczeń do samodzielnego wykonania i sprawdzenia przez dziecko. 

Elementarz XXI wieku. Klasa 2, część 2

Edukacja matematyczna. Ćwiczenia

Autorzy: Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

Ćwiczenia matematyczne do klasy 2, część 2 z serii „Elementarz XXI wieku" nie są skorelowane z kręgami tematycznymi i dzięki temu dają nauczycielowi swobodę w prowadzeniu zajęć. Gwarantują jednocześnie pełną realizację założeń podstawy programowej. 

 • Pozwalają na skuteczną i prostą indywidualizację nauczania dzięki zadaniom zróżnicowanym nie tylko pod względem formy, ale również stopnia trudności.
 • Kształcą podstawowe umiejętności matematyczne w myśl zasady "nauczanie przez działanie". 
 • Ułatwiają przyswajanie treści matematycznych dzięki propozycjom do nauczania czynnościowego.
 • Łączą treści bliskie dziecku z zadaniami podsumowującymi opanowanie niezbędnych umiejętności w elemencie Rozwiązuję różne zadania.
 • Umożliwiają ćwiczenie giętkości umysłowej i logicznego myślenia dzięki łamigłówkom i zadaniom nietypowym.
 • Dają możliwość sprawdzenia wiedzy uczniów przy użyciu stron Sprawdzam siebie z zestawami ćwiczeń do samodzielnego wykonania i sprawdzenia przez dziecko. 

Elementarz XXI wieku. Klasa 2, część 2

Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Ćwiczenia

Autorzy: Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Małgorzata Ogrodowczyk, Justyna Winiecka-Nowak

Ćwiczenia do klasy 2, część 2 z serii „Elementarz XXI wieku" realizują kluczowe zagadnienia z zakresu edukacji polonistycznej, przyrodniczej i społecznej wskazane w podstawie programowej i poruszane w materiałach edukacyjnych. Ich cechą charakterystyczną jest bogactwo i różnorodność pomysłów na pracę z każdym dzieckiem.

 • Umożliwiają kompleksową i wszechstronną pracę z uczniami dzięki różnorodnym, atrakcyjnym ćwiczeniom utrwalającym i rozwijającym kreatywne myślenie. 
 • Pozwalają na skuteczną i prostą indywidualizację nauczania dzięki ćwiczeniom zróżnicowanym nie tylko pod względem formy, ale również stopnia trudności.
 • Kształcą niezbędną umiejętność czytania ze zrozumieniem za pomocą tekstów dostosowanych do indywidualnych możliwości uczniów. 
 • Wprowadzają w świat ortografii na stronach Potyczki językowe.
 • Doskonalą sprawność językową i wzbogacają słownictwo.
 • Poszerzają wiedzę przyrodniczą i zdrowotną dzięki realistycznym zdjęciom obrazującym świat przyrody ożywionej i nieożywionej.
 • Dają możliwość sprawdzenia wiedzy uczniów przy użyciu stron Sprawdzam siebie z zestawami ćwiczeń do samodzielnego wykonania i sprawdzenia przez dziecko. 

Dla nauczyciela

Portal dlanauczyciela.pl

Do serii „Elementarz XXI wieku” przygotowaliśmy:

 • pełną dokumentację dla nauczyciela pozwalającą na planowanie i organizację pracy na każdym jej etapie, w tym rozkłady materiału, plany pracy, plany wynikowe, ocenę opisową śródroczną i roczną,
 • scenariusze zajęć gwarantujące ciekawe i rzetelne prowadzenie lekcji

oraz kartkówki, sprawdziany i arkusze ewaluacji umożliwiające sprawdzanie wiedzy uczniów w klasach 1–3.

Rekomendowane dla Ciebie

Sprawdziany

Sprawdziany

Propozycje kartkówek oraz sprawdzianów wiedzy i umiejętności z edukacji zintegrowanej oraz matematycznej

Zostały przygotowane w wersjach dla dwóch grup i opatrzone informacją o terminie ich przeprowadzenia. Dołączono do nich również arkusz ewaluacyjny, umożliwiający monitorowanie postępów uczniów, oraz teksty do pisania z pamięci lub ze słuchu.

pobierz

Rozkłady materiału nauczania

Rozkłady materiału nauczania

Precyzyjnie opracowany niezbędny materiał w pracy każdego nauczyciela

Zawiera propozycje tematów, treści kształcenia z poszczególnych edukacji wraz z liczbą godzin potrzebnych na ich realizację oraz przewidywane osiągnięcia ucznia i odniesienia do podstawy programowej.

pobierz

Scenariusze z muzyki

Scenariusze z muzyki

Dodatkowa pomoc przydatna każdemu nauczycielowi

Scenariusze zajęć muzycznych zawierają 33 scenariusze ciekawych zajęć oraz 2 CD z utworami do słuchania.

pobierz

Scenariusze z zajęć komputerowych

Scenariusze z zajęć komputerowych

Dodatkowa pomoc przydatna każdemu nauczycielowi

Scenariusze zajęć komputerowych zawierają plan pracy na cały rok oraz inspirujące scenariusze zajęć.

pobierz

Zobacz także