Dla nauczyciela

Portal dlanauczyciela.pl

Do serii „Elementarz XXI wieku” przygotowaliśmy:

  • pełną dokumentację dla nauczyciela pozwalającą na planowanie i organizację pracy na każdym jej etapie, w tym rozkłady materiału, plany pracy, plany wynikowe, ocenę opisową śródroczną i roczną,
  • scenariusze zajęć gwarantujące ciekawe i rzetelne prowadzenie lekcji

oraz kartkówki, sprawdziany i arkusze ewaluacji umożliwiające sprawdzanie wiedzy uczniów w klasach 1–3.

Rekomendowane dla Ciebie

Sprawdziany

Sprawdziany

Propozycje kartkówek oraz sprawdzianów wiedzy i umiejętności z edukacji zintegrowanej oraz matematycznej

Zostały przygotowane w wersjach dla dwóch grup i opatrzone informacją o terminie ich przeprowadzenia. Dołączono do nich również arkusz ewaluacyjny, umożliwiający monitorowanie postępów uczniów, oraz teksty do pisania z pamięci lub ze słuchu.

pobierz

Rozkłady materiału nauczania

Rozkłady materiału nauczania

Precyzyjnie opracowany niezbędny materiał w pracy każdego nauczyciela

Zawiera propozycje tematów, treści kształcenia z poszczególnych edukacji wraz z liczbą godzin potrzebnych na ich realizację oraz przewidywane osiągnięcia ucznia i odniesienia do podstawy programowej.

pobierz

Scenariusze z muzyki

Scenariusze z muzyki

Dodatkowa pomoc przydatna każdemu nauczycielowi

Scenariusze zajęć muzycznych zawierają 33 scenariusze ciekawych zajęć oraz 2 CD z utworami do słuchania.

pobierz

Scenariusze z zajęć komputerowych

Scenariusze z zajęć komputerowych

Dodatkowa pomoc przydatna każdemu nauczycielowi

Scenariusze zajęć komputerowych zawierają plan pracy na cały rok oraz inspirujące scenariusze zajęć.

pobierz

Zobacz także