• Ułatwia pracę nauczycielowi dzięki idealnej korelacji z podręcznikiem rządowym (np. pasek nawigacyjny, u góry na każdej stronie, z tematem oraz z odnośnikiem do strony w podręczniku rządowym).
 • Przyciąga uwagę uczniów dzięki różnorodnym ćwiczeniom, dostosowanym do zainteresowań dzieci, pomagającym utrzymać ich zainteresowanie i motywację (rysowanie, kolorowanie, wklejanie, łamigłówki, rebusy, wykreślanki, uzupełnianki).
 • Atrakcyjnie przekazuje wiedzę przyrodniczą, dzięki realistycznym ilustracjom i zdjęciom.
 • Umożliwia powtarzanie wiedzy i nabytych umiejętności dzięki cyklom ćwiczeń Co już potrafimy? i Powtórki przez pagórki, Słowniczek.
 • Uczy matematyki przez działanie dzięki inspirowaniu do samodzielnego rozwiazywania i konstruowania zadań.
 • Zaciekawia i pobudza wyobraźnię poprzez czytelną i urozmaiconą szatę graficzną.
 • Zachęca do samodzielnego czytania dzięki dowcipnym tekstom.
 • Rozwija zainteresowania literackie dzięki cyklowi ćwiczeń Nasze lektury.
 • Rozwija kompetencje społeczne poprzez prezentację pozytywnych postaw.

Elementy serii

Nasze ćwiczenia. Klasa 1, część 1

Ćwiczenia zintegrowane

Seria: Nasze ćwiczenia

Zeszyt „Nasze ćwiczenia" klasa 1, część 1 jest idealnie skorelowany z podręcznikiem MEN „Nasz elementarz” część 1 i znakomicie go uzupełnia. Został przygotowany na podstawie sprawdzonych rozwiązań, zastosowanych w serii „Elementarz XXI wieku”.

 • Umożliwia prowadzenie zajęć w korelacji z podręcznikiem MEN dzięki tej samej tematyce i strukturze materiału nauczania (ta sama kolejność i tempo wprowadzania liter i liczb).
 • Przygotowuje do nauki czytania, wykorzystując interesujące historyjki obrazkowe i zabawne rymowanki, i do nauki pisania dzięki systematycznym ćwiczeniom grafomotorycznym.
 • Rozwija sprawność liczenia i logiczne myślenie dzięki ciekawym ćwiczeniom ułożonym zgodnie z zasadą stopniowania trudności.

Nasze ćwiczenia. Klasa 1, część 2

Ćwiczenia zintegrowane

Seria: Nasze ćwiczenia

Zeszyt „Nasze ćwiczenia" klasa 1, część 2 jest idealnie skorelowany z podręcznikiem MEN „Nasz elementarz” część 2 i znakomicie go uzupełnia. Został przygotowany na podstawie sprawdzonych rozwiązań, zastosowanych w serii „Elementarz XXI wieku”.

 • Skłania do analizowania zjawisk w świecie rzeczywistym, oceny zachowań i kultywowania tradycji, proponując ciekawe eksperymenty i ćwiczenia, zachęcając do wspólnych działań w rodzinie i w szkole.
 • Rozwija umiejętność czytania, wprowadzając krótkie teksty fabularyzowane z kolejno wprowadzanych liter, i umiejętność pisania, kładąc nacisk na odwzorowywanie tekstu.
 • Rozwija sprawność liczenia i logiczne myślenie, inspirując dziecko do zabaw matematycznych, proponując mu ciekawe ćwiczenia ułożone zgodnie z zasadą stopniowania trudności.

Nasze ćwiczenia. Klasa 1, część 3

Ćwiczenia zintegrowane

Seria: Nasze ćwiczenia

Zeszyt „Nasze ćwiczenia" klasa 1, część 3 jest idealnie skorelowany z podręcznikiem MEN „Nasz elementarz” część 3 i znakomicie go uzupełnia. Został przygotowany na podstawie sprawdzonych rozwiązań, zastosowanych w serii „Elementarz XXI wieku”.

 • Ćwiczy umiejętność czytania ze zrozumieniem i kształtuje podstawową umiejętność pisania dzięki różnorodnym ćwiczeniom dostosowanym do etapów rozwoju tych umiejętności u dzieci na początku edukacji.
 • Rozwija sprawność liczenia i logiczne myślenie dzięki ciekawym ćwiczeniom i zadaniom ułożonym zgodnie z zasadą stopniowania trudności.
 • Rozbudza zainteresowanie uczeniem się dzięki zabawom logicznym i słownym, wprowadza w świat kultury i sztuki w towarzystwie sympatycznych bohaterów literackich: Kuby i Buby.

Nasze ćwiczenia. Klasa 1, część 4

Ćwiczenia zintegrowane

Seria: Nasze ćwiczenia

Zeszyt „Nasze ćwiczenia" klasa 1, część 4 jest idealnie skorelowany z podręcznikiem MEN „Nasz elementarz” część 4 i znakomicie go uzupełnia. Został przygotowany na podstawie sprawdzonych rozwiązań, zastosowanych w serii „Elementarz XXI wieku”.

 • Ułatwia nauczanie czytania dzięki tekstom doskonalącym czytanie ze zrozumieniem, pisanym większą czcionką, i rozwija umiejętność pisania, stwarzając okazje do uzupełniania i pisania zdań, krótkich opisów, odpowiedzi na pytania, przekształcania wyrazów i zabaw słownych.
 • Rozwija sprawność liczenia i ćwiczy matematyczne myślenie, proponując różne formy zadań tekstowych, które opisują sytuacje bliskie dziecku.
 • Rozwija naturalną ciekawość dziecka, zainteresowanie Polską, jej przyrodą i historią dzięki bogato ilustrowanym ćwiczeniom rozbudzającym ciekawość świata.
Nasze ćwiczenia. Klasa 2, część 1

Nasze ćwiczenia. Klasa 2, część 1

Ćwiczenia zintegrowane

Autorzy: Ewa Hryszkiewicz, Małgorzata Ogrodowczyk, Barbara Stępień, Joanna Winiecka-Nowak
Seria: Nasze ćwiczenia

„Nasze ćwiczenia” dla klasy drugiej cz. 1 są zgodne z podstawą programową oraz ściśle skorelowane z rządowym podręcznikiem do szkoły podstawowej do klasy 2 „Nasza szkoła” cz. 1 - zarówno pod względem  tematyki, jak i materiału nauczania.

 • Gwarantują efektywną realizację podstawy programowej w zakresie treści nauczania w  edukacjach: polonistycznej, społecznej i przyrodniczej.
 • Ułatwiają pracę nauczycielowi dzięki idealnej korelacji z podręcznikiem rządowym (np. pasek nawigacyjny, u góry każdej stronie, z tematem oraz z odnośnikiem do strony w podręczniku rządowym).
 • Przyciągają uwagę uczniów dzięki różnorodnym ćwiczeniom, dostosowanym do zainteresowań dzieci, pomagającym utrzymać ich zainteresowanie i motywację (rysowanie, kolorowanie, wklejanie, łamigłówki, rebusy, wykreślanki, uzupełnianki).
 • Atrakcyjnie przekazują wiedzę przyrodniczą dzięki realistycznym ilustracjom i zdjęciom.
 • Umożliwiają powtarzanie wiedzy i nabytych umiejętności dzięki ćwiczeniom z cyklu Co już potrafimy?.
 • Zaciekawiają i pobudzają wyobraźnię uczniów dzięki czytelnej i urozmaiconej szacie graficznej.
 • Rozwijają zainteresowania literackie dzięki  ćwiczeniom z cyklu Nasze lektury.
 • Rozwijają kompetencje społeczne poprzez prezentację pozytywnych postaw.

Nasze ćwiczenia. Klasa 2, część 1.

Matematyka

Autorzy: Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz
Seria: Nasze ćwiczenia

„Nasze ćwiczenia. Matematyka” dla klasy drugiej cz. 1 są zgodne z podstawą programową oraz ściśle skorelowane z rządowym podręcznikiem do szkoły podstawowej dla klasy 2 „Nasza szkoła. Matematyka” cz. 1 - zarówno pod względem tematyki, jak i materiału nauczania.

 • Gwarantują efektywną realizację podstawy programowej w zakresie treści nauczania w edukacji matematycznej.
 • Ułatwiają pracę nauczycielowi dzięki idealnej korelacji z podręcznikiem rządowym (np. pasek nawigacyjny u góry, na każdej stronie, z tematem oraz z odnośnikiem do strony w podręczniku rządowym).
 • Wciągają i angażują uczniów dzięki zadaniom konstruowanym w myśl zasady nauczanie przez działanie.
 • Kształcą biegłość w dokonywaniu obliczeń dzięki licznym ćwiczeniom i zadaniom.
 • Uczą logicznego myślenia dzięki ćwiczeniom inspirującym do samodzielnego konstruowania zadań.
 • Stwarzają możliwość powtórzenia wiadomości i umiejętności w ramach cyklu Powtórki przez pagórki i Zadania tekstowe.
 • Zachęcają do wykorzystania wiedzy i umiejętności w nowych, również niestandardowych, sytuacjach dzięki cyklowi Przystanek zadanek.
Nasze ćwiczenia. Klasa 2, część 2

Nasze ćwiczenia. Klasa 2, część 2

Ćwiczenia zintegrowane

Autorzy: Ewa Hryszkiewicz, Małgorzata Ogrodowczyk, Barbara Stępień, Joanna Winiecka-Nowak
Seria: Nasze ćwiczenia

„Nasze ćwiczenia” dla klasy drugiej cz. 2 są zgodne z podstawą programową oraz ściśle skorelowane z rządowym podręcznikiem do szkoły podstawowej do klasy 2 „Nasza szkoła” cz. 2 - zarówno pod względem tematyki, jak i materiału nauczania.

 • Gwarantują efektywną realizację podstawy programowej w zakresie treści nauczania w  edukacjach: polonistycznej, społecznej i przyrodniczej.
 • Ułatwiają pracę nauczycielowi dzięki idealnej korelacji z podręcznikiem rządowym (np. pasek nawigacyjny, u góry każdej stronie, z tematem oraz z odnośnikiem do strony w podręczniku rządowym).
 • Przyciągają uwagę uczniów dzięki różnorodnym ćwiczeniom, dostosowanym do zainteresowań dzieci, pomagającym utrzymać ich zainteresowanie i motywację (rysowanie, kolorowanie, wklejanie, łamigłówki, rebusy, wykreślanki, uzupełnianki).
 • Atrakcyjnie przekazują wiedzę przyrodniczą, dzięki realistycznym ilustracjom i zdjęciom.
 • Umożliwiają powtarzanie wiedzy i nabytych umiejętności dzięki ćwiczeniom z cyklu Co już potrafimy?.
 • Zaciekawiają i pobudzają wyobraźnię uczniów dzięki czytelnej i urozmaiconej szacie graficznej.
 • Rozwijają zainteresowania literackie dzięki ćwiczeniom z cyklu Nasze lektury.
 • Rozwijają kompetencje społeczne poprzez prezentację pozytywnych postaw.
Nasze ćwiczenia. Klasa 2, część 2

Nasze ćwiczenia. Klasa 2, część 2

Matematyka

Autorzy: Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz
Seria: Nasze ćwiczenia

„Nasze ćwiczenia. Matematyka” dla klasy drugiej cz. 2 są zgodne z podstawą programową oraz ściśle skorelowane z rządowym podręcznikiem do szkoły podstawowej dla klasy 2 „Nasza szkoła. Matematyka” cz. 2 - zarówno pod względem tematyki, jak i materiału nauczania.

 • Gwarantują efektywną realizację podstawy programowej w zakresie treści nauczania w edukacji matematycznej.
 • Ułatwiają pracę nauczycielowi dzięki idealnej korelacji z podręcznikiem rządowym (np. pasek nawigacyjny u góry, na każdej stronie, z tematem oraz z odnośnikiem do strony w podręczniku rządowym).
 • Wciągają i angażują uczniów dzięki zadaniom konstruowanym w myśl zasady nauczanie przez działanie.
 • Kształcą biegłość w dokonywaniu obliczeń dzięki licznym ćwiczeniom i zadaniom.
 • Uczą logicznego myślenia dzięki ćwiczeniom inspirującym do samodzielnego konstruowania zadań.
 • Stwarzają możliwość powtórzenia wiadomości i umiejętności w ramach cyklu Powtórki przez pagórki i Zadania tekstowe.
 • Zachęcają do wykorzystania wiedzy i umiejętności w nowych, również niestandardowych, sytuacjach dzięki cyklowi Przystanek zadanek.
Nasze ćwiczenia. Klasa 2, część 3

Nasze ćwiczenia. Klasa 2, część 3

Ćwiczenia zintegrowane

Autorzy: Ewa Hryszkiewicz, Małgorzata Ogrodowczyk, Barbara Stępień, Joanna Winiecka-Nowak
Seria: Nasze ćwiczenia

„Nasze ćwiczenia” dla klasy drugiej cz. 3 są zgodne z podstawą programową oraz ściśle skorelowane z rządowym podręcznikiem do szkoły podstawowej do klasy 2 „Nasza szkoła” cz. 3 - zarówno pod względem tematyki, jak i materiału nauczania.

 • Gwarantują efektywną realizację podstawy programowej w zakresie treści nauczania w  edukacjach: polonistycznej, społecznej i przyrodniczej.
 • Ułatwiają pracę nauczycielowi dzięki idealnej korelacji z podręcznikiem rządowym (np. pasek nawigacyjny, u góry każdej stronie, z tematem oraz z odnośnikiem do strony w podręczniku rządowym).
 • Przyciągają uwagę uczniów dzięki różnorodnym ćwiczeniom, dostosowanym do zainteresowań dzieci, pomagającym utrzymać ich zainteresowanie i motywację (rysowanie, kolorowanie, wklejanie, łamigłówki, rebusy, wykreślanki, uzupełnianki).
 • Atrakcyjnie przekazują wiedzę przyrodniczą, dzięki realistycznym ilustracjom i zdjęciom.
 • Umożliwiają powtarzanie wiedzy i nabytych umiejętności dzięki ćwiczeniom z cyklu Co już potrafimy?.
 • Zaciekawiają i pobudzają wyobraźnię uczniów dzięki czytelnej i urozmaiconej szacie graficznej.
 • Rozwijają zainteresowania literackie dzięki ćwiczeniom z cyklu Nasze lektury.
 • Rozwijają kompetencje społeczne poprzez prezentację pozytywnych postaw.
Nasze ćwiczenia. Klasa 2, część 3

Nasze ćwiczenia. Klasa 2, część 3

Matematyka

Autorzy: Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz
Seria: Nasze ćwiczenia

„Nasze ćwiczenia. Matematyka” dla klasy drugiej cz. 3 są zgodne z podstawą programową oraz ściśle skorelowane z rządowym podręcznikiem do szkoły podstawowej dla klasy 2 „Nasza szkoła. Matematyka” cz. 3 - zarówno pod względem tematyki, jak i materiału nauczania.

 • Gwarantują efektywną realizację podstawy programowej w zakresie treści nauczania w edukacji matematycznej.
 • Ułatwiają pracę nauczycielowi dzięki idealnej korelacji z podręcznikiem rządowym (np. pasek nawigacyjny u góry, na każdej stronie, z tematem oraz z odnośnikiem do strony w podręczniku rządowym).
 • Wciągają i angażują uczniów dzięki zadaniom konstruowanym w myśl zasady nauczanie przez działanie.
 • Kształcą biegłość w dokonywaniu obliczeń dzięki licznym ćwiczeniom i zadaniom.
 • Uczą logicznego myślenia dzięki ćwiczeniom inspirującym do samodzielnego konstruowania zadań.
 • Stwarzają możliwość powtórzenia wiadomości i umiejętności w ramach cyklu Powtórki przez pagórki i Zadania tekstowe.
 • Zachęcają do wykorzystania wiedzy i umiejętności w nowych, również niestandardowych, sytuacjach dzięki cyklowi Przystanek zadanek.
Nasze ćwiczenia. Klasa 2, część 4

Nasze ćwiczenia. Klasa 2, część 4

Ćwiczenia zintegrowane

Autorzy: Ewa Hryszkiewicz, Małgorzata Ogrodowczyk, Barbara Stępień, Joanna Winiecka-Nowak
Seria: Nasze ćwiczenia

„Nasze ćwiczenia” dla klasy drugiej cz. 4 są zgodne z podstawą programową oraz ściśle skorelowane z rządowym podręcznikiem do szkoły podstawowej do klasy 2 „Nasza szkoła” cz. 4 - zarówno pod względem tematyki, jak i materiału nauczania.

 • Gwarantują efektywną realizację podstawy programowej w zakresie treści nauczania w  edukacjach: polonistycznej, społecznej i przyrodniczej.
 • Ułatwiają pracę nauczycielowi dzięki idealnej korelacji z podręcznikiem rządowym (np. pasek nawigacyjny, u góry każdej stronie, z tematem oraz z odnośnikiem do strony w podręczniku rządowym).
 • Przyciągają uwagę uczniów dzięki różnorodnym ćwiczeniom, dostosowanym do zainteresowań dzieci, pomagającym utrzymać ich zainteresowanie i motywację (rysowanie, kolorowanie, wklejanie, łamigłówki, rebusy, wykreślanki, uzupełnianki).
 • Atrakcyjnie przekazują wiedzę przyrodniczą, dzięki realistycznym ilustracjom i zdjęciom.
 • Umożliwiają powtarzanie wiedzy i nabytych umiejętności dzięki ćwiczeniom z cyklu Co już potrafimy?.
 • Zaciekawiają i pobudzają wyobraźnię uczniów dzięki czytelnej i urozmaiconej szacie graficznej.
 • Rozwijają zainteresowania literackie dzięki ćwiczeniom z cyklu Nasze lektury.
 • Rozwijają kompetencje społeczne poprzez prezentację pozytywnych postaw.
Nasze ćwiczenia. Klasa 2, część 4

Nasze ćwiczenia. Klasa 2, część 4

Matematyka

Autorzy: Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz
Seria: Nasze ćwiczenia

„Nasze ćwiczenia. Matematyka” dla klasy drugiej cz. 4 są zgodne z podstawą programową oraz ściśle skorelowane z rządowym podręcznikiem do szkoły podstawowej dla klasy 2 „Nasza szkoła. Matematyka” cz. 4 - zarówno pod względem tematyki, jak i materiału nauczania.

 • Gwarantują efektywną realizację podstawy programowej w zakresie treści nauczania w edukacji matematycznej.
 • Ułatwiają pracę nauczycielowi dzięki idealnej korelacji z podręcznikiem rządowym (np. pasek nawigacyjny u góry, na każdej stronie, z tematem oraz z odnośnikiem do strony w podręczniku rządowym).
 • Wciągają i angażują uczniów dzięki zadaniom konstruowanym w myśl zasady nauczanie przez działanie.
 • Kształcą biegłość w dokonywaniu obliczeń dzięki licznym ćwiczeniom i zadaniom.
 • Uczą logicznego myślenia dzięki ćwiczeniom inspirującym do samodzielnego konstruowania zadań.
 • Stwarzają możliwość powtórzenia wiadomości i umiejętności w ramach cyklu Powtórki przez pagórki i Zadania tekstowe.
 • Zachęcają do wykorzystania wiedzy i umiejętności w nowych, również niestandardowych, sytuacjach dzięki cyklowi Przystanek zadanek.

Dla nauczyciela

Portal dlanauczyciela.pl

Do serii „Nasze ćwiczenia” przygotowaliśmy:

 • pełną dokumentację dla nauczyciela pozwalającą na planowanie i organizację pracy na każdym jej etapie, w tym rozkłady materiału, plany wynikowe, ocenę opisową,
 • materiały gwarantujące ciekawe i rzetelne prowadzenie lekcji – plany zajęć z podziałem na tygodnie

oraz sprawdziany umożliwiające sprawdzanie wiedzy uczniów w klasach 1–3.

Rekomendowane dla Ciebie

Sprawdziany

Sprawdziany

Obejmują edukację zintegrowaną i matematyczną

Sprawdziany najlepiej wykorzystać po przerobieniu materiału z kolejnych części podręcznika „Nasz Elementarz” lub „Nasza szkoła” i odpowiadających mu zadań z zeszytu ćwiczeń.

pobierz

Plany zajęć

Plany zajęć

Precyzyjnie opracowany niezbędny materiał w pracy każdego nauczyciela

Zawierają propozycje tematów, treści kształcenia do poszczególnych edukacji oraz przewidywane osiągnięcia ucznia z odniesieniami do podstawy programowej.

pobierz

Zobacz także