Dla nauczyciela

Portal dlanauczyciela.pl

Do serii „Nasze ćwiczenia” przygotowaliśmy:

  • pełną dokumentację dla nauczyciela pozwalającą na planowanie i organizację pracy na każdym jej etapie, w tym rozkłady materiału, plany wynikowe, ocenę opisową,
  • materiały gwarantujące ciekawe i rzetelne prowadzenie lekcji – plany zajęć z podziałem na tygodnie

oraz sprawdziany umożliwiające sprawdzanie wiedzy uczniów w klasach 1–3.

Rekomendowane dla Ciebie

Sprawdziany

Sprawdziany

Obejmują edukację zintegrowaną i matematyczną

Sprawdziany najlepiej wykorzystać po przerobieniu materiału z kolejnych części podręcznika „Nasz Elementarz” lub „Nasza szkoła” i odpowiadających mu zadań z zeszytu ćwiczeń.

pobierz

Plany zajęć

Plany zajęć

Precyzyjnie opracowany niezbędny materiał w pracy każdego nauczyciela

Zawierają propozycje tematów, treści kształcenia do poszczególnych edukacji oraz przewidywane osiągnięcia ucznia z odniesieniami do podstawy programowej.

pobierz

Zobacz także