SERIA

My World

 • Pobudza dziecięcą ciekawość dzięki niezwykłym zdjęciom z kolekcji National Geographic.
 • Zachęca do nauki języka angielskiego poprzez różnorodne i lubiane przez uczniów aktywności: piosenki, ćwiczenia z naklejkami, wycinanki, zabawy ruchowe i komunikacyjne.
 • Wspiera rozwijanie umiejętności interkulturowych uczniów, pomaga w kształtowaniu postawy ciekawości i otwartości wobec innych kultur.
 • Rozwija umiejętności rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania za pomocą urozmaiconych i ciekawych ćwiczeń.
 • Ułatwia utrwalanie wprowadzanego materiału dzięki bogatemu zeszytowi ćwiczeń – „Funbookowi”.
 • Zachęca do stopniowego rozwijania samodzielności w nauce języka obcego dzięki celom nauki wymienionym na początku każdego rozdziału podręcznika oraz sekcji I can wprowadzającej element samooceny.

Elementy serii

My World 3

My World 3

Podręcznik dla klasy trzeciej szkoły podstawowej z płytami CD

Nr dopuszczenia: 493/3/2013/2016
Autorzy: Jennifer Heath, Dorota Sikora-Banasik
Seria: My World

„My World 3. Podręcznik dla klasy trzeciej szkoły podstawowej z płytami CD” zachęca dzieci zarówno do nauki języka angielskiego, jak i do poznawania otaczającego je świata.

 • Zaciekawia dzieci dzięki bogatej szacie graficznej łączącej ilustracje i niezwykłe zdjęcia.
 • Pomaga zaangażować każde dziecko w grupie dzięki urozmaiconym propozycjom ćwiczeń do poszczególnych lekcji.
 • Ułatwia utrwalanie materiału za pomocą licznych powtórzeń w różnej formie.
 • Umożliwia dzieciom kontakt z językiem także w domu dzięki płycie z kompletem nagrań dołączonej do podręcznika.
 • Pomaga we współpracy z rodzicami dzięki polskim opisom ćwiczeń umieszczonym na dole każdej strony.
przejdź do sklepu
My World 3

My World 3

Funbook. Ćwiczenia dla klasy trzeciej szkoły podstawowej

Autorzy: Philip James, Dorota Sikora-Banasik
Seria: My World

„My World 3. Funbook” to kolorowy i bogaty zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego dla uczniów trzeciej klasy szkoły podstawowej.

 • Wspiera stopniowe rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania za pomocą licznych, różnorodnych i ciekawych ćwiczeń.
 • Zachęca uczniów do zabawy i nauki dzięki kolorowym ilustracjom i zdjęciom oraz lubianym przez nich naklejkom i wycinankom.
 • Pomaga w utrwalaniu słownictwa za pomocą słowniczka obrazkowego – Active Dictionary.
 • Umożliwia indywidualizację nauczania poprzez dodatkowe ćwiczenia w sekcji More Fun dla uczniów lubiących wyzwania.
 • Ułatwia pracę z materiałami filmowymi dzięki zadaniom w sekcji DVD Club.
 • Pomaga we współpracy z rodzicami dzięki polskim poleceniom oraz opisom ćwiczeń umieszczonym na dole każdej strony.

przejdź do sklepu

Dla nauczyciela

Portal dlanauczyciela.pl

Dla nauczycieli korzystających z serii "My World" przygotowaliśmy:

 • książkę nauczyciela w wersji elektronicznej,
 • karty obrazkowe i wyrazowe, plakaty,
 • kryteria oceniania i karty osiągnięć ucznia,
 • poradnik dla rodziców,
 • materiał multimedialny – filmy, nagrania i multibooki

oraz testy i dodatkowe materiały do prowadzenia lekcji.

Rekomendowane dla Ciebie

Testy

Testy

Zbiór testów z nagraniami.

Testy w wersji A i B po każdym rozdziale, oraz testy semestralne wraz z nagraniami i kluczem odpowiedzi.

pobierz

Karty obrazkowe i wyrazowe

Karty obrazkowe i wyrazowe

Karty wspomagające zapamiętywanie nowych słów.

Zestaw minikart obrazkowych i wyrazowych do każdego rozdziału, wspomagających naukę słownictwa. Wskazówki dla nauczyciela podpowiadają jak efektywnie wykorzystać ten materiał dydaktyczny na lekcji.

pobierz

Filmy

Filmy

Filmy National Geographic w wersji dopasowanej do umiejętności uczniów.

Zestaw filmów do części 1 i 2 ułatwia prowadzenie lekcji z wykorzystaniem autentycznego materiału. Dzięki klipom dzieci poznają różne kultury oraz dowiadują się jak żyją ich rówieśnicy w innych krajach.

pobierz

Multibook

Multibook

Oprogramowanie na tablicę interaktywną uatrakcyjnia zajęcia i angażuje uczniów.

Multibook do każdej części kursu, czyli oprogramowanie tablicy interaktywnej urozmaica naukę i ułatwia prowadzenie ciekawych i angażujących uwagę dzieci zajęć.

pobierz

E-rozwiązania

Diagnoza przedmiotowa

Zestaw narzędzi diagnostycznych dla nauczycieli i dyrektorów, służący do cyklicznych i miarodajnych badań postępów uczniów.

Czytaj więcej

Zobacz także