SERIA

World Explorer

 • Rozwija wszystkie sprawności językowe dzięki zróżnicowanym ćwiczeniom w każdej lekcji.
 • Rozbudza ciekawość świata i zachęca do nauki języka dzięki zdjęciom, tekstom i filmom National Geographic Learning oraz sekcjom Extra Culture.
 • Umożliwia ćwiczenie i utrwalenie nowego materiału dzięki kolorowemu zeszytowi ćwiczeń całkowicie skorelowanemu z podręcznikiem, zawierającemu ćwiczenia odpowiadające każdej jednostce tematycznej z podręcznika oraz sekcje powtórzeniowe Test yourself.
 • Umożliwia samodzielne wykonanie ćwiczeń w domu dzięki kodom QR znajdującym się w zeszycie ćwiczeń i zawierającym potrzebny materiał, tj. nagrania audio, filmy oraz informacje gramatyczne w języku polskim z sekcji Grammar Guide.
 • Uczy pracy w grupie dzięki projektom w każdym rozdziale.
 • Ułatwia pracę na lekcji dzięki bogatej obudowie metodycznej, w której skład wchodzą: scenariusze lekcji dostępne w książce nauczyciela oraz program nauczania, rozkład materiału, plan wynikowy i kryteria oceniania dostępne na stronie dlanauczyciela.pl.
 • Uatrakcyjnia lekcje dzięki oprogramowaniu do tablic multimedialnych oraz multibookowi zawierającemu wszystkie podstawowe materiały dydaktyczne (podręcznik, zeszyt ćwiczeń, nagrania audio i filmy).
 • Umożliwia indywidualizację nauczania oraz pracę z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych dzięki dodatkowym ćwiczeniom w sekcjach Consolidation, Extension oraz Special Needs w książce nauczyciela.

Elementy serii

"World Explorer" 6

Podręcznik do klasy VI szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 497/3/2014
Autorzy: Jennifer Heath, Michele Crawford

„World Explorer” 6, podręcznik z repetytorium do nauki języka angielskiego dla uczniów klasy 6 szkoły podstawowej, zawiera materiał zgodny z podstawą programową i rozwija równomiernie wszystkie sprawności językowe. Wykorzystuje zdjęcia, teksty i filmy National Geographic Learning, wprowadzając kontekst interkulturowy wykraczający poza kraje angielskiego obszaru językowego.

 • Umożliwia powtórzenie materiału z ubiegłych lat i przygotowanie uczniów do poznawania nowych zagadnień w sekcji Starter.
 • Rozwija wszystkie umiejętności językowe w każdym rozdziale.
 • Rozbudza ciekawość świata i zachęca do nauki języka dzięki zdjęciom, filmom i tekstom National Geographic Learning, sekcjom Explorers’ Club i Extra Culture oraz ciekawostkom Guess What?
 • Przedstawia nowe zagadnienia gramatyczne w kontekście poprzez ich wykorzystanie w historyjce obrazkowej.
 • Wspiera nauczanie nowego słownictwa dzięki pięknym zdjęciom i ilustracjom oraz słowniczkom w każdym rozdziale.
 • Kształci systematycznie poprawną wymowę dzięki sekcjom Play with Sounds.
 • Pozwala ćwiczyć w domu rozumienie ze słuchu dzięki płytom dołączonym do podręcznika.
 • Uczy pracy w grupie dzięki projektom.
 • Urozmaica powtarzanie materiału poprzez wykorzystanie różnorodnych ćwiczeń oraz gry planszowej.

"World Explorer" 6 Zeszyt ćwiczeń

Zeszyt ćwiczeń do klasy VI szkoły podstawowej

Autorzy: Patricia Reilly, Marta Mrozik-Jadacka, Dorota Wosińska

„World Explorer” 3, zeszyt ćwiczeń do klasy szóstej szkoły podstawowej, jest w pełni skorelowany z podręcznikiem pod względem treści. Wykorzystuje zdjęcia, teksty i filmy National Geographic Learning, wprowadzając kontekst interkulturowy wykraczający poza kraje angielskiego obszaru językowego. Jest kolorową, bardzo bogatą publikacją pozwalającą utrwalać wiedzę i doskonalić umiejętności.

 • Pozwala na przećwiczenie wszystkich zagadnień zaprezentowanych w podręczniku.
 • Rozbudza ciekawość świata i zachęca do nauki języka dzięki filmom National Geographic Learning.
 • Uatrakcyjnia utrwalanie wiedzy dzięki kolorowym zdjęciom i ilustracjom.
 • Stawia wyzwania dzięki trudniejszym ćwiczeniom „z gwiazdką”.
 • Umożliwia wykonanie ćwiczeń odnoszących się do materiału z podręcznika w domu oraz powtórzenie gramatyki dzięki kodom QR i dostępowi do portalu docwicenia.pl, zawierającymi nagrania audio, filmy oraz informacje gramatyczne w języku polskim z sekcji Grammar Guide.
 • Umożliwia powtórzenie wiadomości po każdym rozdziale w sekcji Test yourself.
 • Pozwala uczniom dokonać samooceny swoich wiadomości i umiejętności w sekcji Test yourself.
 • Wspomaga naukę słownictwa poprzez rady dotyczące szybkiego zapamiętywania oraz dodatkowe ćwiczenia w sekcji Learn more.
 • Kształci umiejętność mówienia dzięki ćwiczeniom na komunikację wykonywanym w parach z przygotowanymi kartami pracy dla ucznia A i B.

"World Explorer" 3 Książka nauczyciela

Książka nauczyciela do klasy VI szkoły podstawowej

Autorzy: Jain Cook, Paweł Poszytek, Milena Burdach-Szydłowska

Książka nauczyciela z płytami CD „World Explorer” 3 do klasy VI szkoły podstawowej jest wygodnym narzędziem ułatwiającym przygotowanie lekcji oraz odwołującym się do różnorodnych potrzeb uczniów.

 • Ułatwia nauczycielowi pracę poprzez umieszczenie w jednej publikacji stron z podręcznika i zeszytu ćwiczeń.
 • Wspomaga nauczyciela w trakcie planowania zajęć dzięki scenariuszom do wszystkich lekcji z podręcznika oraz lekcjom DVD Club z zeszytu ćwiczeń.
 • Umożliwia udzielenie wsparcia uczniom z dysleksją poprzez praktyczne zestawy ćwiczeń Special Needs do każdego rozdziału.
 • Pomaga zorganizować ciekawe zajęcia dla grup pracujących szybciej dzięki propozycjom ćwiczeń wykorzystującym metodę TPR w sekcji Extra Activities.
 • Ułatwia powtórzenie materiału poprzez ćwiczenia utrwalające zamieszczone w sekcji Consolidation.
 • Pozwala utrzymać właściwe tempo lekcji w klasach o zróżnicowanym poziomie umiejętności dzięki sekcji Extension dla uczniów pracujących szybciej.
 • Wspomaga pracę nauczyciela dzięki kluczom odpowiedzi do ćwiczeń z podręcznika, zeszytu ćwiczeń i wszystkich materiałów dodatkowych oraz transkrypcję nagrań do zadań z podręcznika i testów.
World Explorer 6

World Explorer 6

Zeszyt ćwiczeń do klasy szóstej szkoły podstawowej

Autorzy: Patricia Reilly, Marta Mrozik-Jadacka, Dorota Wosińska

„World Explorer” 6, zeszyt ćwiczeń do klasy szóstej szkoły podstawowej, jest w pełni skorelowany z podręcznikiem pod względem treści. Wykorzystuje zdjęcia, teksty i filmy National Geographic Learning, wprowadzając kontekst interkulturowy wykraczający poza kraje angielskiego obszaru językowego. Jest kolorową, bardzo bogatą publikacją pozwalającą utrwalać wiedzę i doskonalić umiejętności.

 • Pozwala na przećwiczenie wszystkich zagadnień zaprezentowanych w podręczniku.
 • Rozbudza ciekawość świata i zachęca do nauki języka dzięki filmom National Geographic Learning.
 • Uatrakcyjnia utrwalanie wiedzy dzięki kolorowym zdjęciom i ilustracjom.
 • Stawia wyzwania dzięki trudniejszym ćwiczeniom „z gwiazdką”.
 • Umożliwia wykonanie ćwiczeń odnoszących się do materiału z podręcznika w domu oraz powtórzenie gramatyki dzięki kodom QR i dostępowi do portalu docwicenia.pl, zawierającymi nagrania audio, filmy oraz informacje gramatyczne w języku polskim z sekcji Grammar Guide.
 • Umożliwia powtórzenie wiadomości po każdym rozdziale w sekcji Test yourself.
 • Pozwala uczniom dokonać samooceny swoich wiadomości i umiejętności w sekcji Test yourself.
 • Wspomaga naukę słownictwa poprzez rady dotyczące szybkiego zapamiętywania oraz dodatkowe ćwiczenia w sekcji Learn more.
 • Kształci umiejętność mówienia dzięki ćwiczeniom na komunikację wykonywanym w parach z przygotowanymi kartami pracy dla ucznia A i B.  
przejdź do sklepu

Dla nauczyciela

Portal dlanauczyciela.pl

Dla nauczycieli korzystających z serii "World Explorer" przygotowaliśmy:

 • książka nauczyciela w wersji elektronicznej,
 • poradniki metodyczne, artykuły dodatkowe lekcje i karty pracy, ćwiczenia powtórzeniowe,
 • materiał multimedialny – filmy i multibooki,
 • kartkówki w wersji A i B testy poziomujące, sprawdzające i semestralne wraz z nagraniami,
 • multibooki do każdej części,
 • plakaty z kartami pracy.

Rekomendowane dla Ciebie

Testy

Testy

Zestaw testów i kartkówek do każdego poziomu.

Kartkówki do rozdziałów, testy w wersji A i B po każdym rozdziale, oraz testy semestralne i poziomujące wraz z nagraniami i kluczem odpowiedzi.

pobierz

Filmy

Filmy

Autentyczne materiały National Geographic w zasięgu ręki!

Zestaw filmów do wszystkich części World Explorer ułatwia prowadzenie lekcji z wykorzystaniem autentycznego materiału. Dzięki klipom dzieci poznają różne kultury oraz dowiadują się jak żyją ich rówieśnicy w innych krajach.

pobierz

Multibook

Multibook

Jeszcze ciekawsze i angażujące uczniów lekcje języka angielskiego.

Multibooki do kursu, czyli oprogramowanie tablicy interaktywnej urozmaicają naukę i ułatwiają prowadzenie ciekawych i angażujących uwagę dzieci zajęć.

pobierz

Plakaty dydaktyczne

Plakaty dydaktyczne

Plakaty dydaktyczne ze scenariuszami lekcji.

Plakaty dydaktyczne do dwóch pierwszych części serii do pobrania oraz scenariusze zajęć i karty pracy stanowią dobry pomysł na przeprowadzenie urozmaiconych zajęć komunikacyjnych i kulturowych.

pobierz

E-rozwiązania

Diagnoza przedmiotowa

Zestaw narzędzi diagnostycznych dla nauczycieli i dyrektorów, służący do cyklicznych i miarodajnych badań postępów uczniów.

Czytaj więcej

Multimedialna Teczka Nauczyciela

Zawiera materiały dydaktyczne umożliwiające prowadzenie inspirujących lekcji z magazynem "National Geographic Odkrywca".

Czytaj więcej

Zobacz także