• Umożliwia skuteczne kształcenie umiejętności wymaganych na egzaminie maturalnym dzięki wyjątkowym rozwiązaniom graficznym oraz stałym elementom w podręcznikach.
 • Ułatwia utrwalanie i systematyzowanie omawianych treści dzięki zeszytom ćwiczeń.
 • Umożliwia efektywne kształcenie i skuteczne przygotowanie uczniów do matury dzięki dodatkowym materiałom dydaktycznym, które są zamieszczone na portalu dlanauczyciela.pl. 
Geografia dla maturzysty 1.

Geografia dla maturzysty 1.

Podręcznik do geografii. Zakres rozszerzony

Nr dopuszczenia: 610/1/2012
Autorzy: Piotr Czubla, Elżbieta Papińska

Podręcznik „Geografia dla maturzysty” jest przeznaczony do nauczania geografii w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie rozszerzonym. Zawiera treści dotyczące geografii fizycznej ogólnej.

 • Pomaga zrozumieć najważniejsze treści z geografii fizycznej świata dzięki czytelnym mapom i barwnym, doskonale opisanym grafikom.
 • Umożliwia powtórzenie i utrwalenie najważniejszych treści z poszczególnych tematów dzięki elementowi Zapamiętaj!.

Geografia dla maturzysty 1.

Geografia dla maturzysty 1.

Zeszyt ćwiczeń. Zakres rozszerzony

Autorzy: Ewa Czerwińska, Róża Jakimiuk, Marta Pasiak

Zeszyt ćwiczeń „Geografia dla maturzysty” jest przeznaczony do nauczania geografii w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie rozszerzonym. Stanowi zbiór ponad 250 różnorodnych zadań z zakresu geografii fizycznej.

 • Umożliwia rozwinięcie najważniejszych umiejętności geograficznych, takich jak analiza i interpretacja map, praca z tekstem źródłowym czy analiza danych statystycznych, dzięki ciekawym i zróżnicowanym zadaniom.
 • Ułatwia poprawne wykonywanie zadań przez praktyczne wskazówki zamieszczone w elemencie Jak to się ma do matury?.
Geografia dla maturzysty 2.

Geografia dla maturzysty 2.

Geografia społeczno-ekonomiczna świata. Zakres rozszerzony

Nr dopuszczenia: 610/2/2013
Autorzy: Jadwiga Kop, Maria Kucharska, Elżbieta Szkurłat

Podręcznik „Geografia dla maturzysty” jest przeznaczony do nauczania geografii w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie rozszerzonym. Zawiera treści dotyczące geografii społeczno-ekonomicznej świata.

 • Pomaga zrozumieć najważniejsze treści z geografii społeczno-ekonomicznej świata dzięki czytelnym mapom i barwnym, doskonale opisanym grafikom.
 • Umożliwia powtórzenie i utrwalenie najważniejszych treści z poszczególnych tematów za pomocą elementu Synteza
przejdź do sklepu
Geografia dla maturzysty 2. Geografia społeczno-ekonomiczna świata.

Geografia dla maturzysty 2. Geografia społeczno-ekonomiczna świata.

Geografia społeczno-ekonomiczna świata. Zakres rozszerzony

Nr dopuszczenia: 610/2/2013
Autorzy: Jadwiga Kop, Maria Kucharska, Elżbieta Szkurłat

Podręcznik „Geografia dla maturzysty” jest przeznaczony do nauczania geografii w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie rozszerzonym. Zawiera treści dotyczące geografii społeczno-ekonomicznej świata.

 • Pomaga zrozumieć najważniejsze treści z geografii społeczno-ekonomicznej świata dzięki czytelnym mapom i barwnym, doskonale opisanym grafikom.
 • Umożliwia powtórzenie i utrwalenie najważniejszych treści z poszczególnych tematów za pomocą elementu Synteza
przejdź do sklepu
Geografia dla maturzysty 2.

Geografia dla maturzysty 2.

Zeszyt ćwiczeń

Autorzy: Jadwiga Kop, Maria Kucharska, Elżbieta Szkurłat

Zeszyt ćwiczeń „Geografia dla maturzysty” jest przeznaczony do nauczania geografii w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie rozszerzonym. Stanowi zbiór około 300 różnorodnych zadań z zakresu geografii społeczno-gospodrczej świata.

 • Pozwala rozwinąć najważniejsze umiejętności geograficzne, takie jak analiza i interpretacja map, praca z tekstem źródłowym czy analiza danych statystycznych, dzięki ciekawym i zróżnicowanym zadaniom.
 • Ułatwia poprawne wykonywanie zadań przez praktyczne wskazówki zamieszczone w elemencie Jak to się ma do matury?.
przejdź do sklepu
Geografia dla maturzysty 2.

Geografia dla maturzysty 2.

Zeszyt ćwiczeń

Autorzy: Jadwiga Kop, Maria Kucharska, Elżbieta Szkurłat

Zeszyt ćwiczeń „Geografia dla maturzysty” jest przeznaczony do nauczania geografii w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie rozszerzonym. Stanowi zbiór około 300 różnorodnych zadań z zakresu geografii społeczno-gospodrczej świata.

 • Pozwala rozwinąć najważniejsze umiejętności geograficzne, takie jak analiza i interpretacja map, praca z tekstem źródłowym czy analiza danych statystycznych, dzięki ciekawym i zróżnicowanym zadaniom.
 • Ułatwia poprawne wykonywanie zadań przez praktyczne wskazówki zamieszczone w elemencie Jak to się ma do matury?
przejdź do sklepu
Geografia dla maturzysty 3.

Geografia dla maturzysty 3.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Nr dopuszczenia: 610/3/2014
Autorzy: Barbara Lenartowicz, Ewa Wilczyńska, Marcin Wójcik

Podręcznik „Geografia dla maturzysty” jest przeznaczony do nauczania geografii w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie rozszerzonym. Zawiera treści dotyczące geografii Polski.

 • Pomaga zrozumieć najważniejsze treści z geografii Polski dzięki czytelnym mapom i barwnym, doskonale opisanym grafikom.
 • Umożliwia powtórzenie i utrwalenie najważniejszych treści z poszczególnych tematów za pomocą elementu Synteza.
przejdź do sklepu
Geografia dla maturzysty 3.

Geografia dla maturzysty 3.

Zeszyt ćwiczeń. Zakres rozszerzony

Autorzy: Barbara Lenartowicz, Ewa Wilczyńska, Marcin Wójcik

Zeszyt ćwiczeń „Geografia dla maturzysty” jest przeznaczony do nauczania geografii w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie rozszerzonym. Stanowi zbiór ponad 200 różnorodnych zadań z zakresu geografii Polski.

 • Umożliwia rozwinięcie najważniejszych umiejętności geograficznych, takich jak analiza i interpretacja map, praca z tekstem źródłowym czy analiza danych statystycznych, dzięki ciekawym i zróżnicowanym zadaniom.
 • Ułatwia poprawne wykonywanie zadań przez praktyczne wskazówki zamieszczone w elemencie Jak to się ma do matury?.
przejdź do sklepu

Dla nauczyciela

Opis obudowy dostosowany do serii

Dla nauczycieli korzystających z serii „Geografia dla maturzysty” przygotowaliśmy:

 • program nauczania,
 • rozkład materiału,
 • scenariusze lekcji,
 • propozycje sprawdzianów,
 • zasoby interaktywne.

Zobacz także