• Umożliwia systematyczne ćwiczenie umiejętności rozwiązywania wszystkich typów zadań dzięki rozwiązanym przykładom i licznym zadaniom w podręcznikach, zbiorach zadań i maturalnych kartach pracy.
 • Pozwala kontynuować naukę przeprowadzania doświadczeń i ich analizowania dzięki zawartym w podręcznikach wielu propozycjom eksperymentów, w tym obowiązkowych, zadaniom o charakterze doświadczalnym w zbiorach zadań i maturalnych kartach pracy, a także filmom z doświadczeniami.
 • Zachęca do samodzielnej i efektywnej pracy dzięki przystępnie przedstawionym, odpowiednio zilustrowanym treściom w podręcznikach, skrótom teorii i przykładowym zadaniom z rozwiązaniami w zbiorach zadań, a także zadaniom ze wskazówkami w maturalnych kartach pracy.
 • Zapewnia skuteczne przygotowanie do matury dzięki blokom powtórzeniowym w podręcznikach, zadaniom typu maturalnego w zbiorach zadań, maturalnym kartom pracy oraz e-testom. 

 

PRZEJDŹ DO STRONY
FIZYKA, SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

Zrozumieć fizykę. Część 1

Podręcznik do fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. Publikacja z dostępem do e-testów.

Nr dopuszczenia: 632/1/2013/2015
Autorzy: Marcin Braun, Agnieszka Seweryn-Byczuk, Krzysztof Byczuk, Elżbieta Wójtowicz

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych do zakresu rozszerzonego „Zrozumieć fizykę” cz. 1 przedstawia zagadnienia fizyki przystępnie, w klasyczny sposób – począwszy od mechaniki – i już od pierwszych lekcji pomaga kształcić umiejętności niezbędne na egzaminie maturalnym.

 • Przedstawia zagadnienia w zrozumiały sposób i zachęca do samodzielnej pracy dzięki prostemu językowi wykładu, wzbogaconemu Dodatkami matematycznymi, ciekawostkom A to ciekawe, atrakcyjnym infografikom i licznym ilustracjom odwołującym się do życia codziennego.
 • Pomaga w nauce rozwiązywania zadań różnego typu, dzięki rozwiązanym Przykładom, zadaniom do samodzielnej pracy, a także wskazówkom na marginesie ułatwiającym rozwiązanie trudniejszych zadań.
 • Pozwala kształcić umiejętności przeprowadzania doświadczeń i ich analizowania dzięki propozycjom doświadczeń obowiązkowych wraz z analizą wyników pomiarów oraz propozycjom innych, łatwych do wykonania eksperymentów.
 • Ułatwia przypomnienie i utrwalenie wiadomości wprowadzanych na wszystkich etapach edukacji dzięki odwołaniom Przypomnij sobie na początku tematów, podsumowaniom Po tej lekcji powinieneś po każdym temacie oraz czytelnie wyróżnionym wzorom, definicjom, zasadom i prawom fizycznym.
 • Zapewnia systematyczne przygotowanie do egzaminu maturalnego za pomocą zadań z przykładowymi rozwiązaniami, Powtórzeń po każdym dziale, a także e-testów, do których uczniowie mają dostęp po wpisaniu kodu zamieszczonego w podręcznikach.
Zrozumieć fizykę. Część 2

Zrozumieć fizykę. Część 2

Podręcznik do fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. Publikacja z dostępem do e-testów.

Nr dopuszczenia: 632/2/2013/2016
Autorzy: Marcin Braun, Agnieszka Seweryn-Byczuk, Krzysztof Byczuk, Elżbieta Wójtowicz

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych do zakresu rozszerzonego „Zrozumieć fizykę” cz. 2 przystępnie przedstawia zagadnienia fizyki i już od pierwszych lekcji pomaga kształcić umiejętności niezbędne na egzaminie maturalnym.

 • Przedstawia zagadnienia w zrozumiały sposób i zachęca do samodzielnej pracy dzięki prostemu językowi wykładu, wzbogaconemu Dodatkami matematycznymi, ciekawostkom A to ciekawe, atrakcyjnym infografikom i licznym ilustracjom odwołującym się do życia codziennego.
 • Pomaga w nauce rozwiązywania zadań różnego typu, dzięki rozwiązanym Przykładom, zadaniom do samodzielnej pracy, a także wskazówkom na marginesie ułatwiającym rozwiązanie trudniejszych zadań.
 • Pozwala kształcić umiejętności przeprowadzania doświadczeń i ich analizowania dzięki propozycjom doświadczeń obowiązkowych wraz z analizą wyników pomiarów oraz propozycjom innych, łatwych do wykonania eksperymentów.
 • Ułatwia przypomnienie i utrwalenie wiadomości wprowadzanych na wszystkich etapach edukacji dzięki odwołaniom Przypomnij sobie na początku tematów, podsumowaniom Po tej lekcji powinieneś po każdym temacie oraz czytelnie wyróżnionym wzorom, definicjom, zasadom i prawom fizycznym.
 • Zapewnia systematyczne przygotowanie do egzaminu maturalnego za pomocą zadań z przykładowymi rozwiązaniami, Powtórzeń po każdym dziale, a także e-testów, do których uczniowie mają dostęp po wpisaniu kodu zamieszczonego w podręcznikach.
przejdź do sklepu

Zrozumieć fizykę. Część 1

Zbiór zadań z fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony

Autorzy: Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz

Zbiór zadań dla szkół ponadgimnazjalnych do zakresu rozszerzonego „Zrozumieć fizykę” cz. 1 pozwala kształcić umiejętność rozwiązywania różnych typów zadań i już od początku nauki ułatwia systematyczne przygotowanie do matury.

 • Umożliwia pracę uczniom o różnych umiejętnościach dzięki zróżnicowanym zadaniom ułożonym zgodnie z narastającym stopniem trudności, odpowiednio oznaczonym, a także rozwiązanym PrzykładomDodatkowi matematycznemu.
 • Zapewnia wygodne korzystanie dzięki skrótowi najważniejszych wiadomości, czytelnie wyróżnionym definicjom i wzorom przed każdym działem oraz odpowiedziom i wskazówkom do zadań.
 •  Ułatwia utrwalenie nabytych umiejętności dzięki Klasyce fizyki – zadaniom uznanych autorów, B. Mendla i J. Mendla, zamieszczonym po każdym dziale.
 • Gwarantuje solidne przygotowanie do matury za pomocą zadań różnego typu, w tym oznaczonych zadań o charakterze doświadczalnym, zadań typu maturalnego zebranych po każdym dziale oraz zestawu zadań obejmującego materiał ze wszystkich działów.

Zrozumieć fizykę. Część 2

Zbiór zadań z fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony

Autorzy: Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz

Zbiór zadań dla szkół ponadgimnazjalnych do zakresu rozszerzonego „Zrozumieć fizykę” cz. 2 pozwala kształcić umiejętność rozwiązywania różnych typów zadań i już od początku nauki ułatwia systematyczne przygotowanie do matury.

 • Umożliwia pracę uczniom o różnych umiejętnościach dzięki zróżnicowanym zadaniom ułożonym zgodnie z narastającym stopniem trudności, odpowiednio oznaczonym, a także rozwiązanym Przykładom i Dodatkowi matematycznemu.
 • Zapewnia wygodne korzystanie dzięki skrótowi najważniejszych wiadomości, czytelnie wyróżnionym definicjom i wzorom przed każdym działem oraz odpowiedziom i wskazówkom do zadań.
 •  Ułatwia utrwalenie nabytych umiejętności dzięki Klasyce fizyki – zadaniom uznanych autorów, B. Mendla i J. Mendla, zamieszczonym po każdym dziale.
 • Gwarantuje solidne przygotowanie do matury za pomocą zadań różnego typu, w tym oznaczonych zadań o charakterze doświadczalnym, zadań typu maturalnego zebranych po każdym dziale oraz zestawu zadań obejmującego materiał ze wszystkich działów.
przejdź do sklepu

Zrozumieć fizykę. Część 1

Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony

Autorzy: Joanna Borgensztajn, Walentyna Kakareka

Maturalne karty pracy dla szkół ponadgimnazjalnych do zakresu rozszerzonego „Zrozumieć fizykę” cz. 1 zawierają zadania skorelowane z zagadnieniami wprowadzanymi w kolejnych działach podręcznika i umożliwiają opanowanie umiejętności sprawdzanych na egzaminie maturalnym.

 • Ułatwiają utrwalanie i systematyczne sprawdzanie poziomu wiedzy z poszczególnych działów dzięki zróżnicowanym zadaniom maturalnym różnego typu pogrupowanym w działy, zgodnie z układem treści podręcznika.
 • Umożliwiają uczniom samodzielną pracę dzięki Przykładom, wskazówkom do zadań, odpowiedziom do wybranych zadań i arkuszowi maturalnemu z odpowiedziami oraz schematem punktowania.
 • Zapewniają skuteczne przygotowanie do egzaminu poprzez bieżącą pracę ze wszystkimi rodzajami zadań występującymi na maturze. 

Zrozumieć fizykę. Część 2

Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony

Autorzy: Joanna Borgensztajn

Maturalne karty pracy dla szkół ponadgimnazjalnych do zakresu rozszerzonego „Zrozumieć fizykę” cz. 2 zawierają zadania skorelowane z zagadnieniami wprowadzanymi w kolejnych działach podręcznika i umożliwiają opanowanie umiejętności sprawdzanych na egzaminie maturalnym.

 • Ułatwiają utrwalanie i systematyczne sprawdzanie poziomu wiedzy z poszczególnych działów dzięki zróżnicowanym zadaniom maturalnym różnego typu pogrupowanym w działy, zgodnie z układem treści podręcznika.
 • Umożliwiają uczniom samodzielną pracę dzięki Przykładom, wskazówkom do zadań, odpowiedziom do wybranych zadań i arkuszowi maturalnemu z odpowiedziami oraz schematem punktowania.
 • Zapewniają skuteczne przygotowanie do egzaminu poprzez bieżącą pracę ze wszystkimi rodzajami zadań występującymi na maturze. 
przejdź do sklepu
Zrozumieć fizykę. Część 3

Zrozumieć fizykę. Część 3

Podręcznik do fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. Publikacja z dostępem do e-testów.

Nr dopuszczenia: 632/3/2014/2016
Autorzy: Marcin Braun, Agnieszka Seweryn-Byczuk, Krzysztof Byczuk, Elżbieta Wójtowicz

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych do zakresu rozszerzonego „Zrozumieć fizykę” cz. 3 przystępnie przedstawia zagadnienia fizyki i już od pierwszych lekcji pomaga kształcić umiejętności niezbędne na egzaminie maturalnym.

 • Przedstawia zagadnienia w zrozumiały sposób i zachęca do samodzielnej pracy dzięki prostemu językowi wykładu, wzbogaconemu Dodatkami matematycznymi, ciekawostkom A to ciekawe, atrakcyjnym infografikom i licznym ilustracjom odwołującym się do życia codziennego.
 • Pomaga w nauce rozwiązywania zadań różnego typu, dzięki rozwiązanym Przykładom, zadaniom do samodzielnej pracy, a także wskazówkom na marginesie ułatwiającym rozwiązanie trudniejszych zadań.
 • Pozwala kształcić umiejętności przeprowadzania doświadczeń i ich analizowania dzięki propozycjom doświadczeń obowiązkowych wraz z analizą wyników pomiarów oraz propozycjom innych, łatwych do wykonania eksperymentów.
 • Ułatwia przypomnienie i utrwalenie wiadomości wprowadzanych na wszystkich etapach edukacji dzięki odwołaniom Przypomnij sobie na początku tematów, podsumowaniom Po tej lekcji powinieneś po każdym temacie oraz czytelnie wyróżnionym wzorom, definicjom, zasadom i prawom fizycznym.
 • Zapewnia systematyczne przygotowanie do egzaminu maturalnego za pomocą zadań z przykładowymi rozwiązaniami, Powtórzeń po każdym dziale, a także e-testów, do których uczniowie mają dostęp po wpisaniu kodu zamieszczonego w podręcznikach.
przejdź do sklepu

Zrozumieć fizykę. Część 3

Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony

Autorzy: Joanna Borgensztajn

Maturalne karty pracy dla szkół ponadgimnazjalnych do zakresu rozszerzonego „Zrozumieć fizykę” cz. 3 zawierają zadania skorelowane z zagadnieniami wprowadzanymi w kolejnych działach podręcznika i umożliwiają opanowanie umiejętności sprawdzanych na egzaminie maturalnym.

 • Ułatwiają utrwalanie i systematyczne sprawdzanie poziomu wiedzy z poszczególnych działów dzięki zróżnicowanym zadaniom maturalnym różnego typu pogrupowanym w działy, zgodnie z układem treści podręcznika.
 • Umożliwiają uczniom samodzielną pracę dzięki Przykładom, wskazówkom do zadań, odpowiedziom do wybranych zadań i arkuszowi maturalnemu z odpowiedziami oraz schematem punktowania.
 • Zapewniają skuteczne przygotowanie do egzaminu poprzez bieżącą pracę ze wszystkimi rodzajami zadań występującymi na maturze. 
przejdź do sklepu

Zrozumieć fizykę. Część 3

Zbiór zadań z fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony

Autorzy: Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz

Zbiór zadań dla szkół ponadgimnazjalnych do zakresu rozszerzonego „Zrozumieć fizykę” cz. 3 pozwala kształcić umiejętność rozwiązywania różnych typów zadań i już od początku nauki ułatwia systematyczne przygotowanie do matury.

 • Umożliwia pracę uczniom o różnych umiejętnościach dzięki zróżnicowanym zadaniom ułożonym zgodnie z narastającym stopniem trudności, odpowiednio oznaczonym, a także rozwiązanym Przykładom i Dodatkowi matematycznemu.
 • Zapewnia wygodne korzystanie dzięki skrótowi najważniejszych wiadomości, czytelnie wyróżnionym definicjom i wzorom przed każdym działem oraz odpowiedziom i wskazówkom do zadań.
 •  Ułatwia utrwalenie nabytych umiejętności dzięki Klasyce fizyki – zadaniom uznanych autorów, B. Mendla i J. Mendla, zamieszczonym po każdym dziale.
 • Gwarantuje solidne przygotowanie do matury za pomocą zadań różnego typu, w tym oznaczonych zadań o charakterze doświadczalnym oraz zadań typu maturalnego zebranych po każdym dziale.
przejdź do sklepu

Przygotowanie do egzaminu

Teraz matura. Fizyka

Zadania i arkusze maturalne

Autorzy: Barbara Górska, Agnieszka Proszek, Jacek Ślósarz

Publikacja „Teraz matura. Zadania i arkusze maturalne” z fizyki umożliwia przygotowanie do egzaminu maturalnego – kształci wszystkie umiejętności sprawdzane na maturze. Została opracowana przez doświadczonych ekspertów, zgodnie z wytycznymi CKE dotyczącymi egzaminu maturalnego z fizyki.

 • Pozwala zapoznać się z obowiązującą formułą egzaminu maturalnego dzięki ogólnym informacjom o maturze.
 • Umożliwia systematyczną naukę rozwiązywania zadań typu maturalnego dzięki ułożeniu ich według działów fizyki.
 • Wspomaga samodzielne wyćwiczenie umiejętności sprawdzanych na maturze dzięki modelowym rozwiązaniom wszystkich zadań.
 • Pozwala na przekrojowe sprawdzenie poziomu przygotowania do matury dzięki arkuszom maturalnym przygotowanym zgodnie z wytycznymi CKE.
 • Oswaja z formą egzaminu maturalnego dzięki arkuszom przygotowanym zgodnie z wytycznymi CKE (w tym arkuszom dostępnym  za pośrednictwem kodów QR) oraz karcie wzorów.
przejdź do sklepu

Teraz matura. Fizyka

Tuż przed egzaminem

Autorzy: praca zbiorowa

„Teraz matura. Tuż przed egzaminem” do fizyki  to publikacja przygotowująca do egzaminu maturalnego. Ułatwia usystematyzowanie i utrwalenie najważniejszych wiadomości i umiejętności w ostatnim okresie przed egzaminem. Została opracowana przez doświadczonych ekspertów, zgodnie z wytycznymi CKE dotyczącymi matury z fizyki od roku 2014/2015.

 • Ułatwia przypomnienie najważniejszych zasad niezbędnych podczas rozwiązywania zadań dzięki wskazówkom, przykładom i komentarzom.
 • Pozwala szybko wyszukać potrzebne wzory, prawa i definicje dzięki przystępnemu i zwięzłemu przedstawieniu najważniejszych treści.
 • Wspomaga doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań maturalnych dzięki omówieniom wszystkich typów zadań maturalnych wraz z przykładami i dodatkowymi zadaniami, dostępnymi za pośrednictwem kodów QR.
 • Umożliwia prześledzenie obowiązkowych doświadczeń z fizyki w zakresie rozszerzonym dzięki filmom z doświadczeniami dostępnym po wpisaniu kodów QR.
 • Przygotowuje do egzaminu od strony praktycznej dzięki szczegółowo opisanym elementarnym zasadom dotyczącym rozwiązywania zadań typu maturalnego.
 • Ułatwia uporządkowanie wiedzy potrzebnej na egzaminie maturalnym dzięki omówieniu krok po kroku wszystkich rodzajów zadań maturalnych pogrupowanych według wymagań podstawy programowej.
 • Umożliwia osiągnięcie bardzo dobrego wyniku egzaminu dzięki praktycznym poradom ułatwiającym rozwiązywanie zadań.
przejdź do sklepu

Teraz matura. Fizyka

Vademecum z zadaniami

Autorzy: praca zbiorowa

„Teraz matura. Vademecum z zadaniami” w optymalny sposób przygotowuje do egzaminu maturalnego dzięki połączeniu repetytorium maturalnego ze zbiorem zadań. Została opracowana przez doświadczonych ekspertów, zgodnie z wytycznymi CKE dotyczącymi matury z fizyki od roku 2014/2015.

 • Zapoznaje z obowiązującą formułą egzaminu maturalnego z fizyki dzięki ogólnym informacjom i wskazówkom.
 • Umożliwia szybkie przypomnienie treści niezbędnych podczas rozwiązywania zadań dzięki ułożonym działami skrótowo ujętym najważniejszym wiadomościom teoretycznym.
 • Przybliża najważniejsze zasady, których należy przestrzegać na maturze z fizyki, dzięki ogólnym komentarzom i wskazówkom dotyczącym rozwiązywania zadań.
 • Umożliwia samodzielne wyćwiczenie umiejętności sprawdzanych na maturze dzięki odpowiedziom i pełnym rozwiązaniom zadań oraz dodatkom matematycznym, tablicom i indeksom zamieszczonym na końcu publikacji.Umożliwia sprawdzenie stanu wiedzy dzięki zadaniom ułożonym według działów fizyki (w tym zadaniom dostępnym za pośrednictwem kodów QR).
 • Umożliwia opanowanie sposobów rozwiązywania wszystkich rodzajów zadań maturalnych dzięki przykładom rozwiązań tych zadań CKE, które sprawiły maturzystom najwięcej trudności, pogrupowanym według działów, i przykładom rozwiązanych zadań pogrupowanym według wymagań ogólnych podstawy programowej.
 • Pomaga osiągnąć bardzo dobry wynik egzaminu dzięki praktycznym poradom ułatwiającym rozwiązywanie zadań z różnych dziedzin fizyki.
 • Umożliwia systematyczne, efektywne powtórki do matury dzięki przedstawieniu treści w sposób klarowny i atrakcyjny.
przejdź do sklepu

Dla nauczyciela

Portal dlanauczyciela.pl

Na portalu dlanauczyciela.pl nauczyciele korzystający z serii „Zrozumieć fizykę” znajdą:

 • generatory testów z zadaniami do wszystkich części podręcznika,
 • filmy z doświadczeniami,
 • książki nauczyciela

oraz program nauczania, rozkłady materiału, plany wynikowe, przedmiotowe systemy oceniania, odpowiedzi do zadań, scenariusze lekcji i wiele innych materiałów.

Rekomendowane dla Ciebie

Generatory testów

Generatory testów

Wygodne narzędzie do przygotowywania sprawdzianów

Generatory zawierają zadania o różnym poziomie trudności, podzielone na działy zgodnie z układem podręczników. Narzędzie umożliwia ułożenie sprawdzianu z jednego bądź kilku tematów, w dwóch grupach, z odpowiedziami.

pobierz

Filmy z doświadczeniami

Filmy z doświadczeniami

Zestaw filmów z doświadczeniami

Umożliwia prezentację doświadczeń, dzięki czemu ułatwia uczniom samodzielną realizację eksperymentów oraz analizę wyników. Komentarze oraz dodatkowe elementy dołączone do filmów poszerzają wiedzę na temat omawianego zjawiska.

pobierz

E-rozwiązania

Diagnoza przed maturą

Zestaw narzędzi diagnostycznych dla nauczycieli i dyrektorów, służący do przeprowadzania próbnych egzaminów.

Czytaj więcej

fiszki.terazmatura.pl

Ucz się lub przeglądaj — kilkaset terminów z definicjami, podzielonych na zestawy tematyczne! Zaloguj się, korzystając z danych do konta na terazmatura.pl.

Czytaj więcej

Zobacz także