Procesy fizycznogeograficzne – bolączka maturzystów

Analiza wyników „Próbnego egzaminu maturalnego z Nową Erą 2018” z geografii wskazuje, że największy problem sprawiły uczniom zadania związane z rozumieniem i wyjaśnianiem zjawisk oraz procesów fizycznogeograficznych. Szczególnie trudne okazały się zadania z zakresu geomorfologii i geologii.

Wniosek wysnuty na podstawie analizy materiału diagnostycznego potwierdza wnioski publikowane w corocznych sprawozdaniach z egzaminu maturalnego przygotowywanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Od wielu lat podczas egzaminu maturalnego najtrudniejsze okazują się zadania z geografii fizycznej, na przykład z zakresu meteorologii, geologii, geomorfologii oraz hydrologii.

Zadania takie zazwyczaj polegają na analizie załączonego materiału ilustracyjnego (mapy, fotografii, rysunku, schematu). Od ucznia wymaga się wówczas:

  • wiedzy o miejscach występowania obiektów, zjawisk lub procesów fizycznogeograficznych,
  • znajomości odpowiednich terminów geograficznych,
  • umiejętności dostrzegania prawidłowości dotyczących środowiska przyrodniczego,
  • rozumienia, na czym polega istota prezentowanego zjawiska lub procesu fizycznogeograficznego,
  • rozumienia powiązań i zależności pomiędzy różnymi komponentami środowiska przyrodniczego.

Aby pomóc Państwu w przygotowaniu uczniów do rozwiązywania zadań maturalnych z zakresu geografii fizycznej, przygotowaliśmy specjalną kartę pracy. Zawiera ona pięć zadań typu maturalnego, dotyczących rozumienia i wyjaśniania zjawisk oraz procesów fizycznogeograficznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących geomorfologii i geologii.

Pobierz kartę pracy