• Umożliwia nauczanie historii w ujęciu chronologicznym – w taki sposób przedstawiono dzieje XX w. w podręczniku.
 • Pozwala na przybliżanie wydarzeń i procesów historycznych za pomocą atrakcyjnych wizualnie infografik znajdujących się w podręczniku.
 • Ułatwia prowadzenie lekcji dzięki kompleksowej obudowie dydaktycznej (m.in. rozkład materiału, scenariusze lekcji, karty pracy).
 • Daje możliwość sprawdzania wiedzy poprzez zróżnicowane ćwiczenia znajdujące się w „Kartach pracy ucznia”.
 • Pomaga zaciekawić uczniów przedmiotem m.in. dzięki multibookowi oraz nagraniom wspomnień i relacji świadków.

 

PRZEJDŹ DO STRONY
HISTORIA, SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

Dla ucznia

Poznać przeszłość. Wiek XX

Poznać przeszłość. Wiek XX

Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Nr dopuszczenia: 525/2012
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow

Podręcznik „Poznać przeszłość. Wiek XX” do historii dla 1 klasy szkół ponadgimnazjalnych do zakresu podstawowego w chronologiczny sposób i nowoczesnej formie przedstawia dzieje XX w.

 • Pozwala na przybliżanie wydarzeń i procesów historycznych poprzez atrakcyjne wizualnie infografiki.
 • Ułatwia nauczanie historii i realizację podstawy programowej za pomocą chronologicznego przedstawienia materiału.
 • Kształci umiejętności historyczne, takie jak praca z tekstem, mapą czy danymi statystycznymi, dzięki wykorzystaniu wielu rodzajów źródeł i dołączonym do nich zadaniom.
 • Rozbudza zainteresowanie przedmiotem za pomocą takich elementów, jak Symbole epoki oraz Epoka w opiniach historyków, a także propozycji dodatkowych publikacji książkowych.
 • Pomaga powtórzyć treści z końcowego etapu nauki historii w gimnazjum dzięki elementowi Co było wcześniej.
 • Ułatwia przygotowanie do sprawdzianów poprzez wykorzystanie Podsumowań i Tablic chronologicznych.
Poznać przeszłość. Wiek XX

Poznać przeszłość. Wiek XX

Karty pracy ucznia do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Autorzy: Włodzimierz Chybowski, Iwona Janicka

Karty pracy ucznia „Poznać przeszłość. Wiek XX” do historii dla 1 klasy szkół ponadgimnazjalnych do zakresu podstawowego zawierają zestawy różnorodnych zadań, pomocnych w utrwalaniu wiedzy.

 • Umożliwiają kształcenie umiejętności historycznych, takich jak praca z mapą, tekstem źródłowym i danymi statystycznymi.
 • Pomagają utrwalać wiedzę zdobytą na lekcji za pomocą zadań skorelowanych z podręcznikiem.
 • Ułatwiają przygotowania do sprawdzianów poprzez Podsumowania.
 • Oszczędzają czas nauczyciela dzięki bogatej ofercie zadań.
WYCOFANY Od starożytności do współczesności

WYCOFANY Od starożytności do współczesności

Atlas historyczny dla szkół ponadgimnazjalnych

Atlas historyczny „Od starożytności do współczesności” to publikacja przeznaczona dla szkół ponadgimnazjalnych. Ułatwia pracę podczas lekcji i rozwija umiejętności uczniów.

Ponadto:

 • Pozwala na doskonalenie umiejętności historycznych za pomocą przejrzystych, prostych i czytelnych map.
 • Rozbudza ciekawość uczniów dzięki atrakcyjnym graficznie i bogatym kolorystycznie mapom.
 • Umożliwia szybkie odnajdywanie poszukiwanych treści dzięki obszernemu indeksowi nazw miejscowości i ważniejszych obiektów związanych z wydarzeniami historycznymi,
 • Wspomaga utrwalanie i uzupełnianie wiadomości zdobytych na lekcjach za pomocą licznych map tematycznych, map przekrojowych, planów bitew, planów miast, diagramów, schematów oraz danych statystycznych.

Dla nauczyciela

Portal dlanauczyciela.pl

W portalu dlanauczyciela.pl nauczyciele pracujący z serią „Poznać przeszłość. Wiek XX” znajdą ponad 100 pomocy dydaktycznych:

 • 54 karty pracy,
 • 34 scenariusze lekcji,
 • testy, w tym diagnozujące

oraz multibook, foliogramy, a także wiele innych materiałów dydaktycznych.

Rekomendowane dla Ciebie

Scenariusze lekcji

Scenariusze lekcji

Zbiór scenariuszy z gotowymi pomysłami lekcji dla nauczyciela

Scenariusze stanowią źródło inspiracji i można je zrealizować podczas omawiania określonych tematów. Dzięki nim nauczyciel jest w stanie zaplanować każdą część lekcji i ma możliwość sprawdzenia wiedzy uczniów za pomocą załączonych kart pracy.

pobierz

Foliogramy

Foliogramy

W przystępny sposób przedstawiają szczegółowe zagadnienia z historii

Foliogramy mają ciekawą formę prezentacji z wykorzystaniem atrakcyjnych dla ucznia środków przekazu, m.in.: ilustracje, schematy oraz mapy. Materiały przeznaczone są do prezentowania przy wykorzystaniu np. rzutnika multimedialnego.

pobierz

Multibooki

Multibooki

Nowoczesny multimedialny podręcznik dla nauczyciela

Elektroniczna wersja podręcznika, którą można prezentować za pomocą komputera i projektora multimedialnego lub tablicy interaktywnej. Zawiera materiały dodatkowe, takie jak: zdjęcia, filmy, nagrania, ciekawostki, animacje.

pobierz

Uczestnicy i świadkowie

Uczestnicy i świadkowie

Cykl filmowych wywiadów z uczestnikami wydarzeń historycznych

Cykl filmowych wywiadów umożliwiających wykorzystanie w szkole historii mówionej. Rozmówcy opowiadają o ważnych wydarzeniach historycznych z lat 1939–1989.

zobacz więcej

Zobacz także