Eugeniusz Wrochna

Eugeniusz Wrochna

Eugeniusz Wrochna (ur. 1926)

Ps. Jaskółka, żołnierz Armii Krajowej, żołnierz wyklęty, oficer Marynarki Wojennej. Pochodził z chłopskiej rodziny z Grzmucina koło Radomia. W 1944 r. trafił do niemieckiego obozu pracy, z którego uciekł, po czym wstąpił do Armii Krajowej. Walczył w oddziale partyzanckim „Jodła” w Okręgu Radomsko-Kieleckim AK. Po wojnie uczestniczył w akcjach odbijania żołnierzy AK z więzień Urzędu Bezpieczeństwa w Kielcach i Radomiu. Więziony i torturowany przez funkcjonariuszy UB. W 1947 r. powołany do armii, w której – w obawie przed stalinowskimi represjami – zdecydował się podjąć zawodową służbę. Przez cały okres służby w Marynarce Wojennej (do 1988 r.) musiał ukrywać dawną przynależność do AK. Swoją działalność niepodległościową ujawnił dopiero w 1989 r. Piastuje stanowisko prezesa w gdyńskim oddziale Światowego Związku Żołnierzy AK, w którego założeniu współuczestniczył. Za swoje zasługi został odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem AK i Medalem Wojska. Od 1955 r. gdynianin, w 2010 r. otrzymał Medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”.

Informacje dodatkowe

Eugeniusz Wrochna – Odbicie żołnierzy z więzienia w Kielcach

Karta pracy do filmu Odbicie żołnierzy z więzienia w Kielcach

 Tematy do dyskusji o filmie Odbicie żołnierzy z więzienia w Kielcach

  • Wpływ wychowania patriotycznego II Rzeczypospolitej na postawy młodzieży polskiej podczas okupacji na przykładzie postaci Eugeniusza Wrochny.
  • Wyzwolenie czy nowa okupacja? Losy żołnierzy AK po wkroczeniu wojsk sowieckich na ziemie polskie.
  • Działalność partyzancka po ogłoszeniu Testamentu Polski Walczącej – przyczyny i okoliczności powrotu do konspiracji. 

Eugeniusz Wrochna – Wspomnienia z walk niepodległościowych

Tematy prac pisemnych do filmu Wspomnienia z walk niepodległościowych

  • Przedstaw drogę życiową Eugeniusza Wrochny. Oceń, które wydarzenia w największym stopniu wpłynęły na jego postawę i losy.
  • Przedstaw losy żołnierzy wyklętych na podstawie wspomnień Eugeniusza Wrochny.
  • Dylematy lat II wojny światowej i okresu powojennego. Opisz postawy, jakie przyjmowali młodzi ludzie żyjący w tym okresie.