Janusz Waluszko

Janusz Waluszko

Janusz Waluszko (ur. 1962)

Historyk, bibliotekarz, działacz opozycji antykomunistycznej, anarchista. W szkole średniej współtworzył niezależne pismo uczniowskie „Gilotyna”. Od 1979 r. zaangażowany w działalność antykomunistyczną, współorganizator protestów po wprowadzeniu stanu wojennego. W 1983 r. wraz z przyjaciółmi założył Ruch Społeczeństwa Alternatywnego. Wydawał pismo RSA – „Homek”. Współorganizował protesty przeciw przymusowej służbie wojskowej (po 1983 r.) i budowie elektrowni jądrowej w Żarnowcu (po 1985 r.). Uczestniczył w wielu demonstracjach, walkach ulicznych i happeningach. W 1989 r. był przeciwnikiem porozumień Okrągłego Stołu. W latach 80. i 90. związany z Międzymiastówką Anarchistyczną i Federacją Anarchistyczną. Ze względu na działalność opozycyjną wielokrotnie zatrzymywany i więziony przez milicję i policję. Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

Informacje dodatkowe

Janusz Waluszko – Protesty przeciwko budowie elektrowni jądrowej w Żarnowcu

Karta pracy do filmu Protesty przeciwko budowie elektrowni jądrowej w Żarnowcu

Tematy do dyskusji o filmie Protesty przeciwko budowie elektrowni jądrowej w Żarnowcu

  • Czy protesty przeciwko budowie elektrowni jądrowej w Żarnowcu w latach 80. były uzasadnione? Wymień argumenty za i przeciw.
  • Jakie zdaniem Janusza Waluszki były przyczyny rozwoju energetyki jądrowej w drugiej połowie XX w.?
  • Czym różniły się warunki organizacji kampanii społecznej w latach 80. w porównaniu do czasów obecnych?
  • Podzielcie się na czteroosobowe grupy. Zadaniem każdej z nich będzie opracowanie planu przeprowadzenia w Polsce referendum, wzorowanego na działalności przeciwników budowy elektrowni atomowej z końca lat 80. XX w. Zaproponujcie tematykę pytań, hasła popularyzujące wasze stanowisko, a także zaplanujcie stronę logistyczną tego przedsięwzięcia.

Janusz Waluszko – Wspomnienia z działalności opozycyjnej

Tematy prac pisemnych do filmu Wspomnienia z działalności opozycyjnej

  • W stronę kompromisu czy radykalnej konfrontacji z systemem komunistycznym? Scharakteryzuj czynniki kształtujące postawy polskiej młodzieży opozycyjnej w latach 70. i 80.
  • Rola kultury i sztuki alternatywnej dla działalności opozycyjnej.
  • Niezależne drukarnie i podziemny kolportaż – znaczenie działalności wydawniczej i metody funkcjonowania.
  • Scharakteryzuj okoliczności powstania i przykłady działalności Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego w latach 80–90 XX w. na podstawie wspomnień Janusza Waluszki.
  • Na przykładzie działalności Janusza Waluszki i wyjaśnij przyczyny powstania polskiego ruchu anarchistycznego w latach 80. XX w.