Jerzy Grzywacz

Jerzy Grzywacz (ur. 1929)

Docent fizyki na Uniwersytecie Gdańskim, w latach 1984–1985 prodziekan Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego (zdjęty z funkcji z przyczyn politycznych), współtwórca ruchu harcerskiego. Od 1939 r. w ZHP, w drużynie harcmistrza Lucjana Cylkowskiego przy SP nr 1 w Gdyni. W latach 1942–1945 członek Szarych Szeregów w Warszawie (ps. Tapir) w Hufcu Bałtyk, w pionie Zawiszacy. Uczestnik akcji małego sabotażu, w 1944 r. brał udział w powstaniu warszawskim na Powiślu jako łącznik dowódców Zgrupowania Krybar. W 1952 r. ukończył fizykę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w Toruniu, w 1960 r. obronił pracę doktorską. Od 1980 r. członek NSZZ „Solidarność”, jeden z jej liderów na Uniwersytecie Gdańskim, uczestnik obrad Okrągłego Stołu. Współtwórca lokalnego samorządu w Sopocie, w latach 1990–1994 przewodniczący Rady Miasta Sopotu. W latach 1998–2002 radny do Sejmiku Pomorskiego, w którym pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Współpracy Zagranicznej.

Informacje dodatkowe

Jerzy Grzywacz – Na barykadach powstania warszawskiego

Karta pracy do filmu Na barykadach powstania warszawskiego

Tematy do dyskusji o filmie Na barykadach powstania warszawskiego

  • Dzieci i młodzież w powstaniu warszawskim – ocena skutków udziału młodych Polaków w walkach zbrojnych. Czy można było tego uniknąć?
  • Stosunek rodziców Jerzego Grzywacza do jego udziału w powstaniu warszawskim – porównanie, ocena i uzasadnienie postaw.

Jerzy Grzywacz – Wspomnienia z okresu wojny

Tematy prac pisemnych do filmu Wspomnienia z okresu wojny

  • Losy polskiej ludności Gdyni po włączeniu miasta do Rzeszy.
  • Wpływ wychowania patriotycznego w II Rzeczypospolitej na postawy młodzieży polskiej podczas okupacji na przykładzie Jerzego Grzywacza.
  • Powstanie warszawskie na Powiślu – przebieg i skutki walk.