Krzysztof Skiba

Krzysztof Skiba

Krzysztof Skiba (ur. 1964)

Muzyk rockowy, artysta rozrywkowy, satyryk, felietonista, autor happeningów, w latach 80. działacz opozycji antykomunistycznej. Jako uczeń I LO w Gdańsku wraz z kolegami wydawał pismo „Gilotyna”, w którym publikował teksty satyryczne i felietony. Na początku lat 80. zaangażowany w działania opozycji antykomunistycznej – należał do anarchistycznego Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego. W drugiej połowie lat 80. podczas studiów w Łodzi organizował happeningi tamtejszej grupy Pomarańczowej Alternatywy – Galerii Działań Maniakalnych. Z powodu działalności był kilkanaście razy zatrzymywany i aresztowany. Od 1988 r. występuje w zespole rockowym Big Cyc. Po 1989 r. zajął się m.in. prowadzeniem telewizyjnych programów rozrywkowych, imprez i widowisk masowych, a także dziennikarstwem. Za działalność opozycyjną w listopadzie 2013 r. został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

Informacje dodatkowe

Krzysztof Skiba – Pomarańczowa Alternatywa

Karta pracy do filmu Pomarańczowa Alternatywa

Tematy do dyskusji o filmie Pomarańczowa Alternatywa

  • Happeningi czy walki uliczne? Przedstaw silne i słabe strony obydwu metod walki z władzami komunistycznymi.
  • Przyczyny pojawienia się Pomarańczowej Alternatywy. Czy jej metody zastępowały czy uzupełniały dotychczasowe działania opozycji antykomunistycznej?
  • Pałować czy ignorować – jaka mogła być odpowiedź władz komunistycznych na działania Pomarańczowej Alternatywy?

Krzysztof Skiba – Wspomnienia z działalności opozycyjnej

Tematy prac pisemnych do filmu Wspomnienia z działalności opozycyjnej

  • Czy happening i satyra były skutecznymi metodami walki z reżimem komunistycznym? Przedstaw swoje stanowisko.
  • Od zadymiarza do happenera – ewolucja metod działania Krzysztofa Skiby w opozycji antykomunistycznej.
  • Dlaczego władze dyktatorskie, autorytarne i totalitarne boją się śmiechu? Happening, karykatura i satyra jako zagrożenie dla reżimu.