Krzysztof Wyszkowski

Krzysztof Wyszkowski

Krzysztof Wyszkowski (ur. 1947)

Działacz niepodległościowy w czasach PRL. W drugiej połowie lat 70. zaangażowany w funkcjonowanie Komitetu Obrony Robotników i Wolnych Związkach Zawodowych, a od 1980 r. – w NSSZ „Solidarność”. Uczestniczył w strajkach Stoczni Gdańskiej w 1980 i 1988 r. Pełnił funkcję sekretarza redakcji „Tygodnika Solidarność”. W związku z działalnością antykomunistyczną wielokrotnie zatrzymywany i aresztowany, a podczas stanu wojennego – internowany. W latach 80. publikował artykuły w prasie podziemnej. Był obserwatorem obrad Okrągłego Stołu z ramienia Video Studio Gdańsk, w paryskiej „Kulturze” opublikował krytyczną opinię na temat tych porozumień. Na początku lat 90. uczestniczył w życiu politycznym, był doradcą dwóch premierów. W późniejszym okresie prowadził działalność publicystyczną w tygodnikach „Solidarność” i „Gazeta Polska” oraz internecie. Odznaczony m.in. Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski i Honorową Nagrodą im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Informacje dodatkowe

Krzysztof Wyszkowski – Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża

Karta pracy do filmu Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża

Tematy do dyskusji o filmie Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża

  • Scharakteryzuj rolę Anny Walentynowicz w wydarzeniach Sierpnia ʼ80.
  • Przedstaw, w jaki sposób Służba Bezpieczeństwa represjonowała opozycję antykomunistyczną w Polsce w latach 70. XX w.
  • Wyjaśnij, kim byli działacze Komitetu Obrony Robotników i Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża.
  • Polska Rzeczpospolita Ludowa formalnie była państwem rządzonym przez klasę robotniczą. Na podstawie wspomnień Krzysztofa Wyszkowskiego opisz, jaka w rzeczywistości była sytuacja warstwy robotniczej w PRL.
  • Na podstawie filmu wyjaśnij ekonomiczną i polityczną genezę Sierpnia ʼ80.

Krzysztof Wyszkowski – Wspomnienia z działalności antykomunistycznej

Tematy prac pisemnych do filmu Wspomnienia z działalności antykomunistycznej

  • Wpływ podpisania przez Polskę Aktu końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie na sytuację Wolnych Związków Zawodowych.
  • Fenomen Sierpnia ’80. Strajk ogólnopolski, różnice w stosunku do protestów Grudnia ’70.
  • Niepodległy rząd czy niezależny związek zawodowy – stanowiska różnych frakcji opozycji pomiędzy sierpniem 1980 r. a wprowadzeniem stanu wojennego.
  • Walka o prawa pracownicze w PRL. Przedstaw okoliczności powstania Wolnych Związków Zawodowych i przykłady działalności tego ruchu na podstawie wspomnień Krzysztofa Wyszkowskiego.
  • Robotnicy wobec systemu komunistycznego. Na podstawie filmu wyjaśnij genezę i scharakteryzuj przebieg wydarzeń Sierpnia ʼ80.