Robert Kwiatek

Robert Kwiatek (ur. 1971)

Fotoreporter, fotograf, działacz Federacji Młodzieży Walczącej, mistrz Polski juniorów w łyżwiarstwie figurowym. Od wczesnej młodości uczestniczył w działaniach organizacji antykomunistycznych w Gdańsku, jeden z założycieli Tajnej Organizacji Młodzieży (utworzonej w 1984 r.). Od 1986 r. związany z Federacją Młodzieży Walczącej – był jednym z jej liderów w regionie gdańskim. Redagował i wydawał jedno z najważniejszych pism FMW („Monit”) oraz wiele innych tytułów. Podczas strajków Stoczni Gdańskiej w 1988 r. organizował wsparcie dla protestujących robotników. Uczestniczył w licznych demonstracjach, walkach ulicznych i innych akcjach FMW. Ze względu na działalność wielokrotnie zatrzymywany przez milicję i Służbę Bezpieczeństwa. Po 1989 r. pracował jako fotoreporter i fotograf. Pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia Federacji Młodzieży Walczącej. Odznaczony Medalem 30-lecia Solidarności.

Informacje dodatkowe

Robert Kwiatek – Federacja Młodzieży Walczącej

Karta pracy do filmu Federacja Młodzieży Walczącej

 Tematy do dyskusji o filmie Federacja Młodzieży Walczącej

  • Działalność Federacji Młodzieży Walczącej (prasa podziemna, demonstracje i walki uliczne, malowanie haseł, samokształcenie) – oceń skuteczność stosowanych metod.
  • Zagrożenia i korzyści wynikające z antykomunistycznej działalności młodzieży FMW.
  • Radykalizowanie się postaw młodzieży FMW – przyczyny i skutki tego procesu.

Robert Kwiatek – Wspomnienia z działalności antykomunistycznej

Tematy prac pisemnych do filmu Wspomnienia z działalności antykomunistycznej

  • Od socjalistów do nacjonalistów, czyli różnorodność ideowa w szeregach Federacji Młodzieży Walczącej. Oceń jej przyczyny i skutki.
  • Milicja w życiu młodzieży w okresie PRL. Postawy młodych ludzi wobec MO, przyczyny konfliktu.
  • Patriotyczny charakter Federacji Młodzieży Walczącej – działalność społeczna i kształtowanie postaw.
  • FMW – od entuzjazmu do zniechęcenia, czyli młodzież polska wobec przemian politycznych lat 80. XX w. Scharakteryzuj postawy członków Federacji Młodzieży Walczącej w czasach stanu wojennego i Okrągłego Stołu na przykładzie działalności Roberta Kwiatka.
  • Młodzież w walce z systemem komunistycznym. Na podstawie filmu przedstaw i oceń działalność Federacji Młodzieży Walczącej w latach 80. XX w.