Stefan Raszeja

Stefan Raszeja (ur. 1922)

Lekarz, naukowiec, w czasie okupacji żołnierz Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”. Pochodził z rodziny nauczycielskiej za Starogardu Gdańskiego. Uczestniczył w walkach partyzanckich w Borach Tucholskich. Po wojnie ukończył studia medyczne w Poznaniu. W maju 1946 r. aresztowany na kilka tygodni za udział w demonstracji studenckiej, podczas której razem z innymi protestującymi domagał się uwolnienia studentów z Krakowa uwięzionych za organizację manifestacji patriotycznych 3 maja 1946 r. W 1959 r. obronił pracę doktorską, habilitował się w 1963 r., a rok później objął stanowisko kierownika Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Gdańsku. Od 1969 r. profesor zwyczajny. Specjalizuje się w biologii medycznej, deontologii lekarskiej i medycynie sądowej. Piastował wysokie stanowiska w krajowych i międzynarodowych instytucjach naukowych. Odznaczony m.in. Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Rodła.

Informacje dodatkowe

Stefan Raszeja – Życie w oddziale partyzanckim

Karta pracy do filmu Życie w oddziale partyzanckim

Tematy do dyskusji o filmie Życie w oddziale partyzanckim

  • Partyzanci a polska ludność cywilna – relacje między stronami i wzajemna odpowiedzialność.
  • Znaczenie rowerów dla oddziału partyzanckiego Stefana Raszei.
  • Bunkry i ziemianki – leśne schronienia, które zapewniały partyzantom bezpieczeństwo.

Stefan Raszeja – Wspomnienia z okresu wojny

Tematy prac pisemnych do filmu Wspomnienia z okresu wojny

  • Polityka niemiecka wobec ludności polskiej na ziemiach pomorskich włączonych do Rzeszy.
  • Cele i metody działania partyzanckich oddziałów „Gryfa Pomorskiego” w Borach Tucholskich.
  • Wyzwolenie czy podbój? Wkroczenie wojsk sowieckich na ziemie polskie w świetle relacji Stefana Raszei.