Wiedza ogólna – problem przyszłych maturzystów

Analiza wyników „Próbnego egzaminu maturalnego z Nową Erą 2018” z historii wskazuje, że największy problem sprawiły uczniom zadania związane z zastosowaniem wiedzy przedmiotowej.

Wniosek wysnuty na podstawie analizy materiału diagnostycznego potwierdza wnioski publikowane w corocznych sprawozdaniach z egzaminu maturalnego przygotowywanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Od wielu lat podczas egzaminu maturalnego najtrudniejsze okazują się zadania, w których oprócz umiejętności analizy materiału źródłowego należy wykazać się wiedzą przedmiotową i właściwym zastosowaniem pojęć historycznych.

Zadania takie zazwyczaj polegają na analizie załączonego materiału źródłowego (tekstu, mapy, fotografii, rysunku czy danych statystycznych). Od ucznia wymaga się wówczas:

  • połączenia wniosków uzyskanych z analizy źródła z wiedzą przedmiotową,
  • umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych,
  • znajomości odpowiednich terminów historycznych,
  • umiejętności pracy z różnorodnymi źródłami.

Aby pomóc Państwu w przygotowaniu uczniów do rozwiązywania zadań maturalnych z zakresu XX w., opracowaliśmy specjalną kartę pracy. Zawiera ona cztery zadania typu maturalnego dotyczące epoki, z której można w części testowej uzyskać najwięcej punktów. Ponadto rozwiązując te zadania, uczniowie muszą wykazać się nie tylko umiejętnościami analizy materiału źródłowego, ale też wiedzą przedmiotową.

Pobierz kartę pracy

Pobierz kartę odpowiedzi