• Umożliwia pracę zarówno z uczniami rozpoczynających naukę języka niemieckiego (części 1–3), jak i kontynuującymi ją po gimnazjum (części 1-3 lubi 2–4).
 • Przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym (cz. 1-3), zaś cz. 4 zarówno na poziomie podstawowym i rozszerzonym zgodnie z wymogami egzaminacyjnymi obowiązującymi od 2015 r już od pierwszego rozdziału dzięki obecności wszystkich typów zadań maturalnych.
 • Umożliwia przygotowanie do egzaminu ustnego dzięki obecności zadań w formacie egzaminacyjnym oraz wskazówek i słownictwu do wypowiedzi ustnych w każdym rozdziale.
 • Umożliwia – dzięki materiałom dodatkowym – pracę z uczniami na różnych poziomach zaawansowania, bądź przy trzech godzinach tygodniowo.
 • Pozwala na płynne przejście z gimnazjum do liceum (dla uczniów kontynuujących naukę) lub powtórzenie wiadomości po klasie pierwszej (dla uczniów początkujących) dzięki Starterowi w części drugiej.
 • Poszerza horyzonty i wiedzę o życiu w krajach niemieckiego obszaru językowego dzięki  ciekawostkom realio- i kulturoznawczym.
 • Zachęca uczniów do poznawania świata w języku niemieckim dzięki autentycznym, ciekawym tekstom opowiadającym o realnym świecie oraz słuchowiskom opartym na filmach ZDF.
Meine Welttour. Część 1

Meine Welttour. Część 1

Podręcznik do języka niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych.

Nr dopuszczenia: 753/1/2015
Autorzy: Sylwia Mróz-Dwornikowska

Podręcznik „Meine Welttour ” cz. 1 do nauki języka niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych z płytą CD-Audio to skuteczne  przygotowanie do matury podstawowej oraz wyjątkowa podróż po świecie z językiem niemieckim. To również kontakt uczniów z autentycznymi materiałami poświęconymi tematyce młodzieżowej. Podręcznik spełnia wymóg wieloletniości.

 •  Umożliwia solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym już od pierwszego rozdziału podręcznika.
 • Pozwala trenować zadania maturalne dzięki ćwiczeniom  wykorzystującym wszystkie typy zadań maturalnych w sekcji Deutschtraining.
 • Umożliwia dokładne i systematyczne poznawanie technik rozwiązywania zadań maturalnych dzięki Dobrym radom i Wskazówkom.
 • Umożliwia doskonałe przygotowanie do matury ustnej dzięki systematycznemu treningowi wypowiedzi ustnych w sekcji Deutschtraining.
 • Umożliwia przećwiczenie i utrwalenie gramatyki dzięki sekcji Grammatik EXTRA!.
 • Pozwala utrwalać poznane słownictwo dzięki słowniczkom do każdego rozdziału.
 • Umożliwia  poszerzanie horyzontów i wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego dzięki ciekawostkom realio- i kulturoznawczym.
 • Pozwala poznawać świat w języku niemieckim dzięki autentycznym, ciekawym  tekstom oraz słuchowiskom opartym na filmach ZDF. 
przejdź do sklepu
Meine Welttour. Część 1

Meine Welttour. Część 1

Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych.

Autorzy: Sylwia Mróz-Dwornikowska, Katarzyna Szachowska

Zeszyt ćwiczeń „Meine Welttour” cz. 1 do nauki języka niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych doskonale utrwala materiał prezentowany w podręczniku i przygotowuje uczniów do wszystkich części matury pisemnej (słuchanie, czytanie, środki językowe, pisanie).

 • Umożliwia efektywną pracę dzięki nowatorskiej budowie każdego rozdziału – ćwiczenia skorelowane z lekcjami i sekcjami w podręczniku.
 • Pozwala przećwiczyć materiał z lekcji dzięki ćwiczeniom ściśle powiązanym z treścią każdej lekcji w podręczniku - Basistraining oraz kształcić umiejętność kreatywnego myślenia - Deutsch kreativ.
 • Umożliwia świetne przygotowanie do testu po każdym rozdziale dzięki ćwiczeniom powtórzeniowym w sekcji Vor demTest - Teste dich selbst!
 • Daje możliwość systematycznego przygotowywania się do pisemnego egzaminu maturalnego poprzez wykonywanie przykładowych zadań maturalnych w sekcji Abitraining.
 • Umożliwia skorzystanie ze wskazówek dotyczących dobrego przygotowania się do egzaminu maturalnego w sekcji Tipps fürs Abitur.
przejdź do sklepu
Meine Welttour. Część 1

Meine Welttour. Część 1

Podręcznik nauczyciela do języka niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych.

Autorzy: Sylwia Mróz-Dwornikowska, Katarzyna Szachowska

Podręcznik nauczyciela „Meine Welttour” cz. 1 z płytami CD-Audio i DVD do języka niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych.

 • Ułatwia nauczycielowi pracę dzięki temu, że zawiera podręcznik ucznia oraz zeszyt ćwiczeń z nadpisanymi odpowiedziami. Stanowi komplet materiałów potrzebnych nauczycielowi.
 • Daje dodatkową możliwość przeprowadzenie lekcji czwartej w każdym rozdziale podręcznika także z filmem, gdyż na płycie DVD dołączonej do Podręcznika nauczyciela znajdują się filmy ZDF do podręcznika (pakiet filmów podstawowych).
 • Pozwala przeprowadzić dodatkowe lekcje z filmem z wykorzystaniem filmów na płycie DVD (pakiet filmów dodatkowych) oraz scenariuszy lekcji i kart pracy dla uczniów.
 • Pozwala na przeprowadzenie testów z wykorzystaniem nagrań audio do zadań na rozumienie ze słuchu zamieszczonych na płycie CD-Audio dołączonej do Podręcznika nauczyciela. 
Welttour

Welttour

Podręcznik z repetytorium maturalnym do języka niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych.

Nr dopuszczenia: 459/4/2014
Autorzy: Sylwia Mróz-Dwornikowska

„Welttour – Podręcznik z repetytorium maturalnym” do nauki języka niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych z dwiema płytami CD-Audio to publikacja łącząca w sobie elementy podręcznika – podział na jednostki lekcyjne oraz repetytorium – powtórzenie materiału i przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym zgodnie z wymogami egzaminacyjnymi obowiązującymi od 2015 r.

 • Pozwala na indywidualizację nauczania – materiał skierowany jest do uczniów uczących się zarówno do podstawy IV.0, IV.1P, jak i IV.1R.
 • Pozwala na równoczesną pracę ze zdającymi egzamin maturalny z języka niemieckiego oraz z pozostałymi uczniami dzięki nowatorskiej strukturze rozdziałów.
 • Zapewnia kompleksowe przygotowanie do matury poprzez powtórzenie w 15 rozdziałach wraz ze słownikami tematycznymi i reakcjami językowymi wszystkich wymaganych na egzaminie maturalnym tematów egzaminacyjnych.
 • Daje możliwość utrwalenia zagadnień z poprzednich lat nauki, wprowadzenia nowych treści i przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
 • Pozwala poznawać świat w języku niemieckim dzięki autentycznym i ciekawym tekstom.
 • Zawiera kod dostępu do portalu terazmatura.pl, gdzie znaleźć można praktyczne przygotowanie do egzaminu maturalnego oraz plan powtórek - Kalendarz przygotowań maturalnych.
Meine Welttour. Część 2

Meine Welttour. Część 2

Podręcznik do języka niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych.

Nr dopuszczenia: 753/2/2015
Autorzy: Sylwia Mróz-Dwornikowska

Podręcznik „Meine Welttour ” cz. 2 do nauki języka niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych z płytą CD-Audio to skuteczne  przygotowanie do matury podstawowej oraz wyjątkowa podróż po świecie z językiem niemieckim. To również kontakt uczniów z autentycznymi materiałami poświęconymi tematyce młodzieżowej. Podręcznik spełnia wymóg wieloletniości.

 •  Umożliwia solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym już od pierwszego rozdziału podręcznika.
 • Pozwala trenować zadania maturalne dzięki ćwiczeniom  wykorzystującym wszystkie typy zadań maturalnych w sekcji Deutschtraining.
 • Umożliwia dokładne i systematyczne poznawanie technik rozwiązywania zadań maturalnych dzięki Dobrym radom i Wskazówkom.
 • Umożliwia doskonałe przygotowanie do matury ustnej dzięki systematycznemu treningowi wypowiedzi ustnych w sekcji Deutschtraining.
 • Umożliwia przećwiczenie i utrwalenie gramatyki dzięki sekcji Grammatik EXTRA!.
 • Pozwala utrwalać poznane słownictwo dzięki słowniczkom do każdego rozdziału.
 • Umożliwia  poszerzanie horyzontów i wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego dzięki ciekawostkom realio- i kulturoznawczym.
 • Pozwala poznawać świat w języku niemieckim dzięki autentycznym, ciekawym  tekstom oraz słuchowiskom opartym na filmach ZDF. 
przejdź do sklepu
Meine Welttour. Część 2

Meine Welttour. Część 2

Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych.

Autorzy: Sylwia Mróz-Dwornikowska, Katarzyna Szachowska

Zeszyt ćwiczeń „Meine Welttour” cz. 2 do nauki języka niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych doskonale utrwala materiał prezentowany w podręczniku i przygotowuje uczniów do wszystkich części matury pisemnej (słuchanie, czytanie, środki językowe, pisanie).

 • Umożliwia efektywną pracę dzięki nowatorskiej budowie każdego rozdziału – ćwiczenia skorelowane z lekcjami i sekcjami w podręczniku.
 • Pozwala przećwiczyć materiał z lekcji dzięki ćwiczeniom ściśle powiązanym z treścią każdej lekcji w podręczniku - Basistraining oraz kształcić umiejętność kreatywnego myślenia - Deutsch kreativ.
 • Umożliwia świetne przygotowanie do testu po każdym rozdziale dzięki ćwiczeniom powtórzeniowym w sekcji Vor demTest - Teste dich selbst!
 • Daje możliwość systematycznego przygotowywania się do pisemnego egzaminu maturalnego poprzez wykonywanie przykładowych zadań maturalnych w sekcji Abitraining.
 • Umożliwia skorzystanie ze wskazówek dotyczących dobrego przygotowania się do egzaminu maturalnego w sekcji Tipps fürs Abitur.
przejdź do sklepu
Meine Welttour. Część 2

Meine Welttour. Część 2

Podręcznik nauczyciela do języka niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych.

Autorzy: Sylwia Mróz-Dwornikowska, Katarzyna Szachowska

Podręcznik nauczyciela „Meine Welttour” cz. 2 z płytami CD-Audio i DVD do języka niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych.

 • Ułatwia nauczycielowi pracę dzięki temu, że zawiera podręcznik ucznia oraz zeszyt ćwiczeń z nadpisanymi odpowiedziami. Stanowi komplet materiałów potrzebnych nauczycielowi.
 • Daje dodatkową możliwość przeprowadzenie lekcji czwartej w każdym rozdziale podręcznika także z filmem, gdyż na płycie DVD dołączonej do Podręcznika nauczyciela znajdują się filmy ZDF do podręcznika (pakiet filmów podstawowych).
 • Pozwala przeprowadzić dodatkowe lekcje z filmem z wykorzystaniem filmów na płycie DVD (pakiet filmów dodatkowych) oraz scenariuszy lekcji i kart pracy dla uczniów.
 • Pozwala na przeprowadzenie testów z wykorzystaniem nagrań audio do zadań na rozumienie ze słuchu zamieszczonych na płycie CD-Audio dołączonej do Podręcznika nauczyciela. 
Welttour

Welttour

Podręcznik z repetytorium maturalnym do języka niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych.

Nr dopuszczenia: 459/4/2014
Autorzy: Sylwia Mróz-Dwornikowska

„Welttour – Podręcznik z repetytorium maturalnym” do nauki języka niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych z dwiema płytami CD-Audio to publikacja łącząca w sobie elementy podręcznika – podział na jednostki lekcyjne oraz repetytorium – powtórzenie materiału i przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym zgodnie z wymogami egzaminacyjnymi obowiązującymi od 2015 r.

 • Pozwala na indywidualizację nauczania – materiał skierowany jest do uczniów uczących się zarówno do podstawy IV.0, IV.1P, jak i IV.1R.
 • Pozwala na równoczesną pracę ze zdającymi egzamin maturalny z języka niemieckiego oraz z pozostałymi uczniami dzięki nowatorskiej strukturze rozdziałów.
 • Zapewnia kompleksowe przygotowanie do matury poprzez powtórzenie w 15 rozdziałach wraz ze słownikami tematycznymi i reakcjami językowymi wszystkich wymaganych na egzaminie maturalnym tematów egzaminacyjnych.
 • Daje możliwość utrwalenia zagadnień z poprzednich lat nauki, wprowadzenia nowych treści i przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
 • Pozwala poznawać świat w języku niemieckim dzięki autentycznym i ciekawym tekstom.
 • Zawiera kod dostępu do portalu terazmatura.pl, gdzie znaleźć można praktyczne przygotowanie do egzaminu maturalnego oraz plan powtórek - Kalendarz przygotowań maturalnych.
Meine Welttour. Część 3

Meine Welttour. Część 3

Podręcznik do języka niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych.

Nr dopuszczenia: 753/3/2016
Autorzy: Sylwia Mróz-Dwornikowska

Podręcznik „Meine Welttour ” cz. 3 do nauki języka niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych z płytą CD-Audio to skuteczne  przygotowanie do matury podstawowej oraz wyjątkowa podróż po świecie z językiem niemieckim. To również kontakt uczniów z autentycznymi materiałami poświęconymi tematyce młodzieżowej. Podręcznik spełnia wymóg wieloletniości.

 •  Umożliwia solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym już od pierwszego rozdziału podręcznika.
 • Pozwala trenować zadania maturalne dzięki ćwiczeniom  wykorzystującym wszystkie typy zadań maturalnych w sekcji Deutschtraining.
 • Umożliwia dokładne i systematyczne poznawanie technik rozwiązywania zadań maturalnych dzięki Dobrym radom i Wskazówkom.
 • Umożliwia doskonałe przygotowanie do matury ustnej dzięki systematycznemu treningowi wypowiedzi ustnych w sekcji Deutschtraining.
 • Umożliwia przećwiczenie i utrwalenie gramatyki dzięki sekcji Grammatik EXTRA!.
 • Pozwala utrwalać poznane słownictwo dzięki słowniczkom do każdego rozdziału.
 • Umożliwia  poszerzanie horyzontów i wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego dzięki ciekawostkom realio- i kulturoznawczym.
 • Pozwala poznawać świat w języku niemieckim dzięki autentycznym, ciekawym  tekstom oraz słuchowiskom opartym na filmach ZDF. 
przejdź do sklepu
Meine Welttour. Część 3

Meine Welttour. Część 3

Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych.

Autorzy: Sylwia Mróz-Dwornikowska, Katarzyna Szachowska

Zeszyt ćwiczeń „Meine Welttour” cz. 3 do nauki języka niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych doskonale utrwala materiał prezentowany w podręczniku i przygotowuje uczniów do wszystkich części matury pisemnej (słuchanie, czytanie, środki językowe, pisanie).

 • Umożliwia efektywną pracę dzięki nowatorskiej budowie każdego rozdziału – ćwiczenia skorelowane z lekcjami i sekcjami w podręczniku.
 • Pozwala przećwiczyć materiał z lekcji dzięki ćwiczeniom ściśle powiązanym z treścią każdej lekcji w podręczniku - Basistraining oraz kształcić umiejętność kreatywnego myślenia - Deutsch kreativ.
 • Umożliwia świetne przygotowanie do testu po każdym rozdziale dzięki ćwiczeniom powtórzeniowym w sekcji Vor demTest - Teste dich selbst!
 • Daje możliwość systematycznego przygotowywania się do pisemnego egzaminu maturalnego poprzez wykonywanie przykładowych zadań maturalnych w sekcji Abitraining.
 • Umożliwia skorzystanie ze wskazówek dotyczących dobrego przygotowania się do egzaminu maturalnego w sekcji Tipps fürs Abitur.
przejdź do sklepu
Welttour

Welttour

Testy poziomujące do języka niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych.

Autorzy: Anna Jaroszewska

„Welttour” Testy poziomujące w wersji A i B w bloczku z wyrywanymi kartkami służą określaniu poziomu językowego danej grupy w klasie pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej.

 • Pozwalają zakwalifikować uczniów do właściwej grupy – 70% prawidłowych odpowiedzi kwalifikuje ucznia do pracy z drugą częścią serii „Meine Welttour” w klasie pierwszej.
 • Pozwala przeprowadzić test w dwóch grupach (A i B) w klasie, w której jest max. 32 uczniów dzięki odpowiedniej ilości egzemplarzy testów wyrywanych z bloczka.
 • Ułatwia nauczycielowi sprawne sprawdzanie testów dzięki odpowiedziom oraz transkrypcjom do zadań na rozumienie tekstu słuchanego zamieszczonych na końcu bloczka.

 

Meine Welttour. Część 3

Meine Welttour. Część 3

Podręcznik nauczyciela do języka niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych.

Autorzy: Sylwia Mróz-Dwornikowska, Katarzyna Szachowska

Podręcznik nauczyciela „Meine Welttour” cz. 3 z płytami CD-Audio i DVD do języka niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych.

 • Ułatwia nauczycielowi pracę dzięki temu, że zawiera podręcznik ucznia oraz zeszyt ćwiczeń z nadpisanymi odpowiedziami. Stanowi komplet materiałów potrzebnych nauczycielowi.
 • Daje dodatkową możliwość przeprowadzenie lekcji czwartej w każdym rozdziale podręcznika także z filmem, gdyż na płycie DVD dołączonej do Podręcznika nauczyciela znajdują się filmy ZDF do podręcznika (pakiet filmów podstawowych).
 • Pozwala przeprowadzić dodatkowe lekcje z filmem z wykorzystaniem filmów na płycie DVD (pakiet filmów dodatkowych) oraz scenariuszy lekcji i kart pracy dla uczniów.
 • Pozwala na przeprowadzenie testów z wykorzystaniem nagrań audio do zadań na rozumienie ze słuchu zamieszczonych na płycie CD-Audio dołączonej do Podręcznika nauczyciela. 
Welttour

Welttour

Podręcznik z repetytorium maturalnym do języka niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych.

Nr dopuszczenia: 459/4/2014
Autorzy: Sylwia Mróz-Dwornikowska

„Welttour – Podręcznik z repetytorium maturalnym” do nauki języka niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych z dwiema płytami CD-Audio to publikacja łącząca w sobie elementy podręcznika – podział na jednostki lekcyjne oraz repetytorium – powtórzenie materiału i przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym zgodnie z wymogami egzaminacyjnymi obowiązującymi od 2015 r.

 • Pozwala na indywidualizację nauczania – materiał skierowany jest do uczniów uczących się zarówno do podstawy IV.0, IV.1P, jak i IV.1R.
 • Pozwala na równoczesną pracę ze zdającymi egzamin maturalny z języka niemieckiego oraz z pozostałymi uczniami dzięki nowatorskiej strukturze rozdziałów.
 • Zapewnia kompleksowe przygotowanie do matury poprzez powtórzenie w 15 rozdziałach wraz ze słownikami tematycznymi i reakcjami językowymi wszystkich wymaganych na egzaminie maturalnym tematów egzaminacyjnych.
 • Daje możliwość utrwalenia zagadnień z poprzednich lat nauki, wprowadzenia nowych treści i przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
 • Pozwala poznawać świat w języku niemieckim dzięki autentycznym i ciekawym tekstom.
 • Zawiera kod dostępu do portalu terazmatura.pl, gdzie znaleźć można praktyczne przygotowanie do egzaminu maturalnego oraz plan powtórek - Kalendarz przygotowań maturalnych.

Przygotowanie do egzaminu

Teraz Matura. Język niemiecki

Teraz Matura. Język niemiecki

Arkusze maturalne. Poziom podstawowy i rozszerzony.

Autorzy: Anna Jaroszewska

Publikacja „Teraz matura” – Arkusze maturalne, poziom podstawowy i rozszerzony stanowi praktyczne przygotowanie do ustnego i pisemnego egzaminu z języka niemieckiego, zgodnie z wymogami egzaminacyjnymi obowiązującymi od 2015 r.

 • Pozwala oswoić się z formą egzaminu poprzez przykładowe zestawy do matury ustnej w wersji dla zdającego oraz egzaminującego.
 • Zapewnia przećwiczenie wszystkich typów zadań występujących na egzaminie maturalnym i sprawdzenie swojego poziomu przygotowania dzięki przykładowym arkuszom egzaminacyjnym – część pisemna dla poziomu podstawowego oraz rozszerzonego wraz nagraniami dostępnymi na terazmatura.pl, transkrypcjami nagrań oraz modelami odpowiedzi.
przejdź do sklepu

Dla nauczyciela

Portal dlanauczyciela.pl

W portalu Dlanauczyciela.pl nauczyciele pracujący z serią „Meine Welttour” znajdą ponad 300 pomocy dydaktycznych:

 • pełna dokumentacja szkolna,
 • ponad 150 testów i kartkówek,
 • klucze odpowiedzi,
 • nagrania i transkrypcje,

oraz książki nauczyciela, interaktywny słownik niemiecko-polski do każdego poziomu  i wiele innych potrzebnych materiałów.

Rekomendowane dla Ciebie

Filmy

Filmy

Filmy jako wyjątkowy czynnik motywujący do nauki języka niemieckiego

Ciekawe tematy uzupełniają treści z podręcznika. Są one dopasowane do umiejętności uczniów i wspomagają rozwój języka. Filmy w oryginalnej wersji językowej zapewniają stworzenie realnego kontekstu edukacyjnego.

pobierz

Lekcje dodatkowe

Lekcje dodatkowe

Dodatkowe lekcje kulturo- i realioznawcze

Lekcje są bogatym źródłem wiedzy na temat obszaru niemieckojęzycznego. Kształtują kompetencję interkulturową uczniów a także umożliwiają im m.in. poznanie tradycji i zwyczajów krajów niemieckojęzycznych.

pobierz

Testy i kartkówki

Testy i kartkówki

Materiały diagnozujące opanowanie treści

Na portalu zamieszczono 80 testów i kartkówek, umożliwiających sprawdzenie poziomu opanowania materiałów omawianych w danym rozdziale. Są one edytowalne, co umożliwia adaptację materiału do potrzeb grupy.

pobierz

E-rozwiązania

fiszki.terazmatura.pl

Ucz się lub przeglądaj — kilkaset terminów z definicjami, podzielonych na zestawy tematyczne! Zaloguj się, korzystając z danych do konta na terazmatura.pl.

Czytaj więcej

Zobacz także